Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Finanční odbor »

Zprávy

 

Nová možnost jak platit daň z nemovitostí prostřednictvím SIPO

datum zveřejnění: 18.1.2016 zdroj: Finanční odbor

 

od 1.1.2016

 

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) lze nově platit i prostřednictvím SIPO, tj. prostřednictvím tzv. "soustředěné inkasní platby obyvatelstva". Tato možnost platby daně je určena výhradně pro fyzické osoby, které mají Českou poštou přiděleno spojovací číslo. Prostřednictvím SIPO lze hradit pouze běžnou daňovou povinnost, nikoliv však starší nedoplatky daně, doměřenou daň po kontrole, penále, úroky z prodlení apod.

Ten, kdo chce této možnosti využít již pro rok 2016, musí nejdéle do konce ledna 2016 odevzdat na příslušný finanční úřad vyplněné a podepsané oznámení o placení daně prostřednictvím SIPO. Oznámení je dostupné na internetových stránkách Finanční správy či v papírové formě na územních pracovištích FÚ. Po podání takového oznámení nebude třeba daň hradit, správce daně si totiž daň z účtu "strhne sám". Takto bude FÚ postupovat i ve všech následujících zdaňovacích obdobích až do případného oznámení o ukončení platby prostřednictvím SIPO, pro které lze využít stejný formulář.

Finanční odbor

 

 (156 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou