Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Finanční odbor »

Zprávy

 

Lhůta pro uplatnění nároku na osvobození poplatku u odpadů

datum zveřejnění: 29.12.2017 zdroj: Finanční odbor

 

Stanovení lhůty pro uplatnění nároku na osvobození nebo úlevu z místních poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Vážení občané,


rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti se změnou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích s účinností od 1.7.2017, resp. od 1.1.2018, byla v Obecně závazné vyhlášce Města Hrádek nad Nisou č. 3/2017 stanovena lhůta 30.6. příslušného roku,do které je třeba uplatnit u správce daně nárok na osvobození nebo úlevu z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem (pro nárok vzniklý po 30. 6. příslušného roku platí dle zákona lhůta 15 dnů ode dne vzniku nároku), nárok na osvobození nebo úlevu automaticky zaniká (Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, § 14a odst. 4).


Pro bližší informace kontaktujte paní Evu Schneiderovou, tel. 482 411 453, e-mail: schneiderova@muhradek.cz.


Finanční odbor

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou