Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Město - Archiv »

Ochrana klimatu »

Akce pro veřejnost

 

Osvětová akce: Změna klimatu a Hrádek nad Nisou

datum zveřejnění: 14.9.2015 zdroj: MÚ Hrádek nad Nisou

 

V den Dožínek (12. září 2015) během Ekodne pořádaným Společností pro Lužické Hory ve spolupráci s CI2, o. p. s. vyvrcholila v Hrádku nad Nisou osvětová akce pro veřejnost, jejímž cílem je informovat občany města včetně dětí o klimatických změnách, možných opatřeních na úrovni města a souvisejících otázkách. Akce měla několik rovin pro různé cílové skupiny.

 

Během dvou týdnů budou mít občané města možnost vyjádřit se prostřednictvím ankety ke klimatické změně a jejím možných projevům ve městě Hrádek nad Nisou. K dispozici budou mít různé formy hlasování – od internetové ankety umístěné na stránkách: http://adaptace.ci2.co.cz/cs/zmena-klimatu-hradek-nad-nisou po hlasování v ulicích města. Jak ukazují naše zkušenosti z jiných měst, tato forma bývá nejúčinnější z hlediska návratnosti. Jako tazatelé budou fungovat dobrovolníci z města.

Informační leták a anketa (1063 kB)
Leták a anketa


Povědomí české veřejnosti o významu, projevech a možných opatřeních na klimatickou změnu na úrovni měst je minimální. Jedním z našich cílů je proto v rámci projektu tyty informace šířit. K tomu účelu byl publikován informační článek Hrádek nad Nisou a klimatické změny v březnovém čísle Hrádecko. Také anketa v sobě obsahuje základní Informace o změně klimatu a možných dopadech a obdrží jej každý účastník ankety v osobním rozhovoru. Konečně během Ekodnebyl občanům a návštěvníkům města i k dispozici informační stojan „Město na frontové linii klimatické změny“, který je umístěn ve vestibulu na Městském úřadě.
 

klima_loga.jpg
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.      

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou