Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Ochrana klimatu »

Akce pro veřejnost

 

Kulatý stůl k adaptacím na změnu klimatu

autor: Město Hrádek nad Nisou datum zveřejnění: 23.9.2015

 

V Hrádku nad Nisou se 21. 9. 2015 od 15:00 konal "kulatý stůl " na téma: "Město a adaptace na změnu klimatu".

 

Jedná se poměrně o nové téma vycházející z přesvědčení, že města a jejich obyvatelé by se měla připravit na probíhající změnu klimatu a s tím související důsledky jako je oteplení či změna srážkových poměrů. Modely říkají, že během následujících 50 let se průměrná teplota na území Hrádku nad Nisou zvýší o 2,5 °C a rovněž, že období sucha budou častější.

Rolí samosprávy by proto mělo být připravit takové podmínky, aby každodenní život obyvatel ve městě nebyl změnami klimatu příliš narušen. Je proto nezbytné zajistit taková opatření, která např. zadrží vodu v krajině, zajistí více zeleně ve městě, umožní snadnější vsak dešťové vody či sníží teplotu v budovách a jejich okolí. Obdobné kroky, které jsme nyní jmenovaly, byly na setkání diskutovány a výstupem prací by měl být koncepční materiál - adaptační strategie, který zmíněné kroky přinese z teorie či z papíru do praxe a řízení města.

Na přípravě strategie spolupracuje řada osob z různých oblastí veřejného života a její přípravu moderuje nezisková organizace CI2, o. p. s. v rámci projektu: „Zvyšovaní povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností“, který je financovaný z norských fondů.
Informace o projektu naleznete na stránkách http://adaptace.ci2.co.cz/cs/o-projektuklima_loga.jpg
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.      

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou