Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor dotací, rozvoje města a kultury »

Dotace z rozpočtu města

 

Žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2017

datum zveřejnění: 17.1.2017 zdroj: Mgr. Kristýna Petrásková

 

Fyzické i právnické osoby mohou požádat o tzv. individuální dotaci, kterou tak podpoří kulturní, sportovní a další rozvojové činnosti na území města Hrádku nad Nisou.

 

Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů se řídí především zák. č. 24/2015 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů , ve kterém je přesně popsán proces poskytování dotací a jeho konkrétní podmínky.

Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. 


Pro žadatele jsme připravili dvě varianty žádostí:

  1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádku nad Nisou pro rok 2017- fyzické osoby
  2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádku nad Nisou pro rok 2017- právnické osoby

Přílohou těchto žádostí jsou i Informace a upozornění pro žadatele. Nepodceňujte jejich důkladné prostudování!! Zde jsou shrnuty v přehledných bodech základní informace a nejčastější problémy, které mohou komplikovat nejen samotné podání žádosti, ale především vyúčtování dotace.


Odbor dotací, rozvoje města a kultury nevyplňuje žádosti za žadatele - pouze poskytuje metodologickou podporu žadatelům!


Pro žadatele z Dotačního programu a žadatele o dotaci z rozpočtu města bude v průběhu února připraven bezplatný Seminář pro žadatele o dotaci.


HLAVNÍ KONTAKTNÍ OSOBA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA

je Mgr. Kristýna Petrásková

kancelář – č. dveří 25

tel.: 482 411 431, mail: petraskova@muhradek.cz

 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2017 - FO (74 kB)   Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2017 - FO
(74 kB)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2017 - FO (541 kB)   Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2017 - FO
(541 kB)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2017 - PO (601 kB)   Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2017 - PO
(601 kB)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2017 - PO (78 kB)   Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2017 - PO
(78 kB)

Závěrečná zpráva o realizaci a vyúčtování projektu (79 kB)   Závěrečná zpráva o realizaci a vyúčtování projektu
(79 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou