Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Návrhová část »

Podrobné cíle regenerace pro období 2013–2022

 

Regenerace urbanistických kompozičních celků

 

Téměř všechny komunikace a nemalá část veřejných prostranství prošly v několika posledních letech celkovou rekonstrukcí, včetně centrálního prostoru Horního náměstí. Přesto zůstává na území MPZ řada urbanisticky významných prostorů, vyžadujících zásah, směřující ke zlepšení jejich stavu a působení v rámci MPZ:
→ Areál tzv. Azylu

Areál tzv. Azylu

Návrh opatření:

 • realizovat rekonstrukci objektu čp. 65/66 dle schválené projektové dokumentace, která řeší i reprezentativní úpravu prostoru dvora a pozemků svažujících se k ulici Hradební a 1. Máje
 • zajistit dostavbu jižní strany dvora soudobým objektem půdorysně a hmotově odpovídající původní stavbě
 • realizovat koncepční sadové úpravy celého prostoru včetně okolí objektu čp. 67
 • zajistit opravu chodníku vedoucího z Liberecké ulice po ulici Generála Svobody směrem k areálu


→ Blok mezi ulicemi Žitavská – Tichá – Husova

Blok mezi ulicemi Žitavská – Tichá – Husova

Návrh opatření:

 • neodkladně odstranit nelegální stavbu tržnice mezi objekty čp. 84 a 85
 • zajistit výsadbu a odbornou sadovou úpravu v urbanisticky rušivém prostoru kolem bytových domů čp. 624, 640, 672 a 673
 • vyřešit parkování a opravit povrchy komunikací včetně pěších, ty přizpůsobit směrům frekvence chodců
 • zřídit kryté stanoviště pro kontejnery komunálního a tříděného odpadu
→ Blok mezi ulicemi Žitavská – Lékárnická

Blok mezi ulicemi Žitavská – Lékárnická

Návrh opatření:

 • odstranit panelový povrch a celkově nekulturní úpravu prostoru parkoviště za domem čp. 109, prostor opatřit kamennou zádlažbou
 • výhledově proluku zastavět novým objektem ve vazbě na původní zastavěnost parcely
   
   


→ Blok mezi ulicemi Anglická – 1. Máje

Blok mezi ulicemi Anglická – 1. Máje
 
Návrh opatření:
   

 • cestu mezi domy čp. 123 a 185 opatřit dlážděným nebo novým živičným povrchem
 • zaměřit se na eliminaci utilitárních staveb na parcele domu čp. 123 a celkové zkulturnění prostoru 
 
 
   
→ Areál kostela sv. Bartoloměje a farská zahrada

Areál kostela sv. Bartoloměje a farská zahrada

Návrh opatření:

 • snést stavbu dvojgaráže če. 2,3
 • v celém prostoru provést údržbu zeleně
 • farskou zahradu opatřit novým plotem z dřevěných planěk s hrubě opracovanými kamennými sloupky
 • provést nutné lokální opravy ohradní zdi a zastavení křížové cesty
 • zahradnímu architektovi zadat zpracování projektové dokumentace na celkovou revitalizaci areálu kostela s cílovým stavem dle historických fotografií z konce 19. století (mlatový povrch kolem kostela, dvě stromořadí listnáčů namísto vzrostlé vegetace jehličnanů atd.), výhledově realizovat

            
 
  
→ Blok mezi ulicemi Kostelní – Lutherova (kolem evangelického kostela a fary čp. 496)

Blok mezi ulicemi Kostelní – Lutherova (kolem evangelického kostela a fary čp. 496)

Návrh opatření:

 • provést redukci neudržované zeleně, celý prostor nově koncipovat ve spolupráci se zahradním architektem a specialistou na historickou zeleň s cílem zvýšení podílu listnáčů a ovocných stromů

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou