Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Návrhová část »

Podrobné cíle regenerace pro období 2013–2022

 

Rekapitulace: plánované investice a vize regenerace

 

U objektů uvedených v následující tabulce se předpokládá, že během platnosti Programu regenerace MPZ dojde k realizaci udržovacích prací a stavebních zásahů většího i menšího rozsahu v závislosti na množství disponibilních investičních prostředků při respektování doporučení k památkové obnově a rehabilitaci. Časové určení realizace a posloupnost jednotlivých akcí bude možná po zpracování rozpočtů, projektových dokumentací, záměrů a získání závazných stanovisek a rozhodnutí výkonného orgánu státní památkové péče tam, kde dosud nejsou vydána. Příslušné objekty a obnovné akce realizované podle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón budou vždy v příslušeném roce zařazeny do Anketního dotazníku Programu regenerace.

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou