Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Pasportace objektů »

Kulturní památky

 

Č.p. 85

 

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU - AREÁLU

Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro období 2013–2022

ulice/náměstí

Žitavská ul.

kraj

Liberecký

obec

Hrádek nad Nisou

okres

Liberec

katastrální území

Hrádek nad Nisou 564095

ORP

Liberec

čp/če

85

parcela

 84

r. č. ÚSKP

45493/5-4307

plošná ochrana

MPZ

identifikační fotografie

85_001.jpg

poloha

Na nároží Žitavské ulice a Horního náměstí.

stručná charakteristika

Klasicistní patrový zděný dům na obdélném půdorysu kryje sedlová střecha s pálenými taškami bobrovkami. Střechu doplňuje dvojice volských ok. Dům je svým jižním podélným průčelím orientován do Žitavské ulice. Jednotlivé fasády opatřené hladkými omítkami člení na jižním průčelí profilovaná korunní římsa a nízká podezdívka z pískovcových kvádrů. Okenní otvory osazené novodobými nedělenými okny lemují na jižním průčelí pískovcová ostění. Obdobně je i symetricky situovaný vstup umístěný v segmentově zakončeném pískovcovém portálu. Ten vrcholí klenákem s reliéfním nápisem udávajícím dataci, iniciály majitele a popisné číslo: „17 85 / J S / 85“. K severnímu průčelí domu kolmo přiléhají mladší přístavby.

 

odhad datování a stavebního vývoje

Dům postavený roku 1785.

r. 1999 PD na rekonstrukci 1. NP (Ing. P. Kumpa).

r. 2002 PD na stavební úpravy 1. NP (R. Jelínek), PD na zřízení herny-baru (INGRO CZ, Ing. P. Kumpa).

r. 2006 oprava a nátěr fasády.

r. 2006 PD na přístavbu prodejních prostor (Ing. J. Zeman).

památkové hodnocení

Objekt zapsán na ústřední seznam KP r. 1964 rozhodnutím ŠKK ONV v Liberci 26. 11. 64 čj. 63/64.

 

Zástupce klasicistní vrstvy zástavby města, pohledově dominantní v exponovaném prostoru severní strany Horního náměstí. Na parcele předpokládaná starší zástavba. I po utilitárních úpravách 2. poloviny 20. století si uchovává svou památkovou hodnotu.

 

doporučení k obnově a památkové rehabilitaci

-        Zachování stávajícího druhu střešní krytiny (pálená taška bobrovka) včetně volských ok a vykrytí požárních zdí krytinou

-        Výměna okenních výplní za troj- či čtyřkřídlá dřevěná okna, opatřená krycím nátěrem ve světlém odstínu

-        Oprava a nátěr fasády vápennou technologií s doplněním plasticity všech průčelí, nová barevnost a rozvržení ploch

-        Případné doplnění dřevěného výkladce do 2. osy přízemí

prameny a literatura

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Šternová, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010, s. 177.

 

 

 

další fotografická a plánová dokumentace

 

85_002.jpgr. 1923

 

85_003.jpgpočátek 20. stol.

 

85_004.jpgr. 1895

 

85_005.jpgpůdorys 1. NP, r. 2002

 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou