Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Pasportace objektů »

Kulturní památky

 

Č.p. 86

 

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU - AREÁLU

Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro období 2013–2022

ulice/náměstí

Žitavská ul.

kraj

Liberecký

obec

Hrádek nad Nisou

okres

Liberec

katastrální území

Hrádek nad Nisou 564095

ORP

Liberec

čp/če

86

parcela

 85

r. č. ÚSKP

23760/5-4304

plošná ochrana

MPZ

identifikační fotografie

86_001.jpg

poloha

Na nároží Žitavské ulice a Horního náměstí.

stručná charakteristika

Jedná se o zděný patrový klasicistní objekt na obdélném půdorysu krytý polovalbovou střechou s červeně zbarvenými vláknocementovými šablonami. Dům se svým jižním štítovým průčelím obrací do Žitavské ulice. Jednotlivé nečleněné fasády opatřené hladkými omítkami doplňují pouze podezdívky z pískovcových kvádrů a korunní profilovaná římsa. Jednotlivé okenní otvory lemují pískovcová pravoúhlá ostění. Prostor hlavního vstupu umístěný na jižním průčelí rámuje segmentově zakončený pískovcový portál s klenákem doprovázený štukovým festonem. Bohatě umělecko-řemeslně ztvárněné dvoukřídlé dveře jsou zapuštěné hlouběji ve vstupním prostoru, který vymezují čtyři kamenné stupně. V ose nad vchodem se nachází štuková kartuše s festonem a symbolickou korunou. Kartuše nese nápis: „No. / 86 / 1785“. Obdélná sklepní okénka umístěná v podezdívce chrání zbytky barokně tvarovaných kovaných mříží.

odhad datování a stavebního vývoje

Dům postavený roku 1785.

r. 2011 provedena izolace sklepních prostor.

památkové hodnocení

Objekt zapsán na ústřední seznam KP r. 1964 rozhodnutím ŠKK ONV v Liberci 26. 11. 64 čj. 63/64.

 

Zástupce klasicistní vrstvy zástavby města, pohledově dominantní při vyústění Žitavské ulice do Horního náměstí. Na parcele předpokládaná starší zástavba. Vlastní objekt má hodnotný klasicistní portál a vstupní dveře.

doporučení k obnově a památkové rehabilitaci

-        Výměna okenních výplní za otvíravé troj- či čtyřkřídlé dřevěné v přízemí a patře, dvoukřídlé v podkroví, jejich opatření krycím nátěrem v odstínu slonové kosti či lomené bílé

-        Oprava a nátěr fasády vápennou technologií s obnovením původní barevnosti

-        Zachování, restaurátorská oprava a doplnění kamenného portálu a jeho opatření nátěrem

-        Zachování a truhlářská oprava vstupních dveří

-        Výhledově možná výměna střešní krytiny za pálenou tašku bobrovku

prameny a literatura

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Šternová, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010, s. 177.

 

 

další fotografická a plánová dokumentace

 

86_002.jpgr. 2013


 


86_003.jpgr. 2013
86_004.jpgr. 2013


 


86_005.jpg1. polovina 20. stol.

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou