Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Pasportace objektů »

Kulturní památky

 

Č.p. 110

 

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU - AREÁLU

Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro období 2013–2022

ulice/náměstí

Horní náměstí

kraj

Liberecký

obec

Hrádek nad Nisou

okres

Liberec

katastrální území

Hrádek nad Nisou 564095

ORP

Liberec

čp/če

110

parcela

 41

r. č. ÚSKP

22597/5-4313

plošná ochrana

MPZ

identifikační fotografie

110_001.jpg

poloha

V západní domovní frontě Horního náměstí.

stručná charakteristika

Patrový zděný dům postavený na obdélném půdorysu kryje sedlová střecha s vláknocementovými šablonami. Východní podélné průčelí obracené do náměstí člení pouze dvojice průběžných říms doplňujících korunní římsu se zubořezem. Hladká omítka průčelí překrývá i podezdívku z pískovcových kvádrů. Na zbylých průčelích je díky sejmutí omítek dobře patrné zdivo z pálených cihel a na jižním štítu novější tvárnicová vyzdívka. Hlavní vstup z náměstí osazený novodobými dveřmi lemuje ve štuku naznačený pravoúhlý portál s nastaveným kladím. Současně v přízemí nalezeme nově prolomený vchod do obchodu, který je umístěný mezi někdejšími okny upravenými na nedělené výkladce. K západnímu dvornímu průčelí přiléhá kolmá novodobá přístavba nesoucí v patře zastřešenou verandu.

odhad datování a stavebního vývoje

Dům postavený na přelomu 18. a 19. století.

r. 1993 úprava hlavního průčelí (rozšíření okenních otvorů na výkladce).

r. 2002 výměna střešní krytiny (eternit namísto pálených tašek bobrovek).

r. 2005 oprava fasády.

r. 2009 výměna oken a výkladců, oprava a nátěr fasády, označení provozovny.

r. 2012 označení provozovny Kooperativa.

památkové hodnocení

Objekt zapsán na ústřední seznam KP r. 1964 rozhodnutím ŠKK ONV v Liberci 26. 11. 64 čj. 63/64.

 

Na parcele se starší kontinuitou zástavby, tvoří celek s domem čp. 109, památkově hodnotná součást klasicistní zástavby západní strany Horního náměstí.

doporučení k obnově a památkové rehabilitaci

-        Dokončení obnovy fasády a její nátěr dle původního řešení

-        Výhledově opatření okenních výplní nátěrem v odstínu slonové kosti nebo lomené bílé

-        Výhledově výměna střešní krytiny za pálenou tašku bobrovku

prameny a literatura

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Šternová, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010, s. 178.

 

 

další fotografická a plánová dokumentace

110_002.jpgr. 2009

        

110_003.jpgr. 1936

 

 

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou