Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Pasportace objektů »

Kulturní památky

 

Fara č.p. 76

 

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU - AREÁLU

Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro období 2013–2022

ulice/náměstí

Liberecká ul.

kraj

Liberecký

obec

Hrádek nad Nisou

okres

Liberec

katastrální území

Hrádek nad Nisou 564095

ORP

Liberec

čp/če

76

parcela

 13

r. č. ÚSKP

29698/5-4308

plošná ochrana

MPZ

identifikační fotografie

76_001.png

poloha

Objekt fary se nachází při areálu kostela sv. Bartoloměje v Liberecké ulici východně od Horního náměstí.

stručná charakteristika

Patrový zděný dům na obdélném půdorysu kryje mansardová střecha s eternitovými šablonami. Střechu doplňují vikýře s pultovými stříškami. Jednotlivá průčelí s hladkými omítkami člení lizénové rámce ohraničené nárožními a dvěma středovými lizénami, které zvýrazňující symetričnost pětiosých podélných průčelí. Po celém půdorysu domu probíhá nízká podezdívka z pískovcových kvádrů. Okenní otvory osazené dvoukřídlými špaletovými okny lemují pískovcová ostění. Hlavní vstup umístěný ve středové ose jižního průčelí rámuje jednoduchý ve štuku provedený portál. Dvoukřídlé profilované dveře z konce 19. století uvozuje trojice kamenných stupňů. Při pohledu od jihu nalezneme vpravo od vstupu nápisové zrcadlo s tesaným nápisem a datací: „1804 / PLVRA . IИTVS“. Protilehlý vstup na severním průčelí, obrácený do zahrady, tvoří dvoukřídlé profilované dveře s nadpražním světlíkem umístěné v pravoúhlém pískovcovém portálu.

odhad datování a stavebního vývoje

Objekt fary byl postaven roku 1804.

r. 1972–1973 stavba garáže ve farské zahradě, r. 1996 přestavba.

r. 2011 obnova a nátěr fasády.

památkové hodnocení

Objekt zapsán na ústřední seznam KP r. 1964 rozhodnutím ŠKK ONV v Liberci 26. 11. 64 čj. 63/64.

 

Dobře dochovaný klasicistní objekt má svůj význam ve vazbě na kostelní areál, uvozuje území památkové zóny a historického jádra při příjezdu Libereckou ulicí.

doporučení k obnově a památkové rehabilitaci

-        Výměna střešní krytiny za pálenou tašku bobrovku

-        Doplnění volských ok v horní úrovni střechy

-        Výměna oplocení (namísto drátěného plotu plaňkový dřevěný plot s kamennými hrubě opracovanými sloupky)

-        Odstranění dvojgaráže ve farské zahradě

-        Zachování nezastavitelnosti celé farské zahrady

prameny a literatura

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Kühn, Karl, Friedrich: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in der Tschekoslowakischen Republik. Land Böhmen. Der Bezirk Reichenberg. Brno/Praha/Lipsko/Vídeň 1934, s. 102.

Šternová, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010, s. 175.

 

 

další fotografická a plánová dokumentace


76_002.jpgpočátek 20. stol.


 


76_003.jpgpočátek 20. stol.

        


76_004.jpgr. 1906          

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou