Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor dotací, rozvoje města a kultury »

Zprávy

 

Cena Města Hrádek nad Nisou

datum zveřejnění: 18.9.2018 zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury

 

Dovolujeme si vás upozornit, že na Odbor dotací, rozvoje města a kultury můžete zasílat své návrhy na udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2018.

 

Cenu Města Hrádek nad Nisou uděluje Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou na základě návrhu jako ocenění za dlouhodobý přínos či výjimečné aktivity a počiny v nejrůznějších oblastech, které významně přispěly k rozvoji a reprezentaci města nebo k dobrému životu obyvatel. Ocenění může být navrženému kandidátovi uděleno také za mimořádné počiny spojené s osobním hrdinstvím a odvahou.

 

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby osobně na Odboru dotací, rozvoje města a kultury, případně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu davidova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je do 12.října 2018.

 

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ceny města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace a identifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele. 


Ocenění bude předáno v den státního svátku 28. října 2018. 

 

Pravidla udělení ceny města (799 kB)  (126 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou