Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor dotací, rozvoje města a kultury »

Zprávy

 

Navrhněte své kandidáty na ocenění za rok 2018

datum zveřejnění: 12.12.2018 zdroj: Odbor dotací, rozvoje města a kultury

 

U příležitosti Společenského večera města je tradičně předáváno "ocenění starosty" vždy ve dvou kategoriích: Za práci pro město (za výjimečné činy či aktivity, které přinesly prospěch městu a jeho občanům v různých oblastech života) a Sportovec roku (za výjimečné sportovní úspěchy). V roce 2016 došlo k rozšíření kategorií o Poděkování starosty města - za spolkovou činnost. Ocenění a poděkování se udělují za aktivity v předchozím roce, nikoliv jako ocenění města za dlouhodobou, či celoživotní činnost.

 

Návrhy  mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby na Odboru dotací, rozvoje města a kultury, případně na podatelnu Městského úřadu v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu davidova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je do 14.1.2019.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ocenění či poděkování kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace a identifikaci s kontaktem navrhovatele.

Z kandidátů bude vybírat rada města.

Ocenění a popř. poděkování starosty města bude předáno při Společenském večeru 2.února 2019.

 

 (189 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou