Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor stavební a životního prostředí »

Zprávy

 

Ukončení přijímání podnětů pro nový územní plán obce Hrádek nad Nisou.

datum zveřejnění: 2.2.2012 zdroj: Odbor stavební a životního prostředí

 

Vážení spoluobčané, Na základě usnesení zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou č. 1/ZM/32/10 o pořízení nového územního plánu Hrádek nad Nisou jste byli vyzvání k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání územního plánu Hrádek nad Nisou. Zastupitelstvo Města Hrádek nad Nisou svým usnesením č. 1/ZM/32/10 rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Výzva k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání nového územního plánu Hrádek nad Nisou byla zveřejněna 14. 4. 2010. Uzávěrka byla stanovena na 31. květen 2010. Vzhledem k akutním potřebám řešení povodňových škod, které přerušily zahájený proces, se vedení města rozhodlo poskytnout občanům města další možnost podílet se na jeho vytvoření a proto 16.2.2011 pořizovatel výzvu zopakoval. S ohledem na zákonné podmínky procesu pořizování pořizovatel rozhodl o ukončení přijímání žádostí a podnětů pro zařazení do nového územního plánu ke dni 29.2.2012.

 

 

  Ukončení přijímání podnětů pro nový územní plán obce Hrádek nad Nisou.

 

Vážení spoluobčané,

 

Na základě usnesení zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou č. 1/ZM/32/10 o pořízení nového územního plánu Hrádek nad Nisou jste byli vyzvání k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání územního plánu Hrádek nad Nisou.

 

Zastupitelstvo Města Hrádek nad Nisou svým usnesením č. 1/ZM/32/10 rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Výzva k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání nového územního plánu Hrádek nad Nisou byla zveřejněna 14. 4. 2010. Uzávěrka byla stanovena na 31. květen 2010. Vzhledem k akutním potřebám řešení povodňových škod, které přerušily zahájený proces, se vedení města rozhodlo poskytnout občanům města další možnost podílet se na jeho vytvoření a proto 16.2.2011 pořizovatel výzvu zopakoval.

 

Formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách Města Hrádek nad Nisou, podatelně Městského úřadu, nebo v kanceláři stavebního úřadu.

 

S ohledem na zákonné podmínky procesu pořizování pořizovatel rozhodl o ukončení přijímání žádostí a podnětů pro zařazení do nového územního plánu ke dni 29.2.2012. V měsíci březnu bude zahájeno zpracování zadání k veřejnému projednávání. V průběhu projednávání dokumentu už nelze ze zákona na návrhu předloženém k projednání další záměry doplňovat. Dnem ukončení přijímání podnětů pro nový územní plán končí i možnost podávání žádostí o změny stávajícího územního plánu. Projednávané dokumenty zůstávají po celou dobu projednávání neměnné. Do dokumentů se v průběhu pořizování a projednávání zapracovávají pouze výsledky projednání (připomínky, námitky oprávněných a stanoviska dotčených orgánů).

 

Dalšími podklady pro zpracování zadání nového územního plánu jsou výstupy a závěry ze semináře pro zastupitele města o průběhu pořizování nového Územního plánu Hrádek nad Nisou konaného dne 24.1.2011.

Dotazníkové šetření k novému územnímu plánu proběhlo mezi obyvateli města. Firma Tima Liberec, s. r. o., provedla v ulicích města dotazníkové šetření, na které byli obyvatelé města upozorněni zprávou SMS. Další možnost účasti v dotazníkovém šetření byla dána vložením dotazníku do periodika Hrádecko. Dotazník byl rovněž zveřejněn v elektronické podobě na stránkách města. Závěrečná zpráva byla předána městu v květnu 2011.

 Podkladem je i s tudentská semestrální práce na téma: „Ideový návrh územního plánu Hrádku nad Nisou - Vize 2050“ - Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, která byla prezentována na veřejném jednání zastupitelstva města.

Odborná architektonická společnost ARCHTEAM, Weyronova 3, 34701 Náchod zpracovala „Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP  Hrádek nad Nisou“  ke dni 23.9.2011. Stavební úřad města Hrádek nad Nisou shromáždil veškeré dosud podané podněty a žádosti k zařazení od občanů.

                                                                                                     

                                                                                                      Ing. Milan Rada

                                                                                               vedoucí odboru stavebního

                                                                                                  a  životního prostředí

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou