Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Podnikatel »

Veřejné zakázky »

Cizí veřejné zakázky

 

Vyhlášení zadání veřejné  zakázky

datum zveřejnění: 31.5.2017 zdroj: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

na zpracování technické  dokumentace pro projekt „Provedení turistické stezky pro chodce a cyklisty na trojmezí Polska, České republiky a Německa včetně doprovodné infrastruktury“ (most na Trojzemí).

 

Na žádost polského partnera zveřejňujeme vyhlášení veřejné zakázky na zpracování technické  dokumentace pro projekt „Provedení turistické stezky pro chodce a cyklisty na trojmezí Polska, České republiky a Německa včetně doprovodné infrastruktury“.

Předmětem zakázky je vyhotovení částí A a B uvedených níže v českém, polském a německém jazyce:

Část A:
koncepce tří ramenné lávky nad Lužickou Nisou v místě styčného bodu hranic tří států spolu s chodníky a cyklistickými stezkami navazujíciími na  stávající  infrastrukturou na území třech států  Českou republiku, Polskou republiku  a Spolkovou republiku Německo s odhadem nákladů a technologie provedení.

Část B:
Projektová dokumentace PB a PW, STWiORB a část týkající se nákladů na lávku,  chodníky a cyklistické stezky jakož i přidružených prací a  získání souhlasů a rozhodnutí příslušných orgánů z území třech států umožňujících získání stavebního(ích)  povolení a (získání případných dalších povolení) nezbytných pro realizaci stavebních  prací.

Úředním jazykem procedury veřejného zadání zakázky je polský jazyk.

Přílohou tohoto článku jsou podrobnější informace v českém jazyce poskytnuté polskou stranou.
 Kontakt na zadavatele:

Marian Szaran

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
Dział Funduszy Zewnętrznych

Tel. +48 71/ 39-17-163

 

Vyhlášení zadání veřejné  zakázky „Provedení turistické stezky pro chodce a cyklisty na trojmezí Polska, České republiky a Německa včetně doprovodné infrastruktury“ (most na Trojzemí) - podrobnější informace v českém jazyce poskytnuté polskou stranou (921 kB)   Vyhlášení zadání veřejné  zakázky „Provedení turistické stezky pro chodce a cyklisty na trojmezí Polska, České republiky a Německa včetně doprovodné infrastruktury“ (most na Trojzemí) - podrobnější informace v českém jazyce poskytnuté polskou stranou
(921 kB)

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou