Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

7. schůze rady města 12.4.2017

datum zveřejnění: 24.4.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 7/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 7/2017/RM
Konáno dne: 12.4.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

7/242/RM/17 - Program 7. řádného jednání Rady města  / Ostatn
í
Rada města schvaluje program 7. řádného jednání Rady města konaného dne 12.4.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/243/RM/17 - Zápis a usnesení rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 6. řádného jednání Rady města konaného dne 22.3. 2017  a 3.mimořádného jednání Rady města konaného dne 29.3. 2017  
b) bere na vědomí plnění usnesení z 6. řádného jednání Rady města konaného dne 22.3. 2017  a 3.mimořádného jednání Rady města konaného dne 29.3. 2017  
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/244/RM/17 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc březen 2017 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc březen 2017.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/245/RM/17 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Donín za rok 2016 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku zařízení Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208), za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,
2) schvaluje příděl 157.315,46Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace do rezervního fondu této organizace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/246/RM/17 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Oldřichovská za rok 2016 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku zařízení Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143), za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,
2) schvaluje příděl 60.599,84Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace do rezervního fondu této organizace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/247/RM/17 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ Liberecká za rok 2016 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku zařízení Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135), za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,
2) schvaluje příděl 202.428,43Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace do rezervního fondu této organizace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/248/RM/17 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření DDM DRAK za rok 2016 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku zařízení Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224), za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,
2) příděl 54.774,17Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace do rezervního fondu této organizace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/249/RM/17 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pečovatelská služba za rok 2016 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku zařízení Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248), za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,
2) příděl 15.222,62Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace do rezervního fondu této organizace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/250/RM/17 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření ZŠ Donín za rok 2016 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku zařízení Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119), za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,
2) příděl 299.668,24Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace do rezervního fondu této organizace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/251/RM/17 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření ZŠ MŠ Loučná za rok 2016 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku zařízení Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127), za rok 2016,  sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,
2) schvaluje pokrýt úhradu ztráty běžného roku ve výši 28.116,51Kč z rezervního fondu organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/252/RM/17 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření ZŠ Lidická za rok 2016 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku zařízení Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003), za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,
2) schvaluje příděl 83.535,56Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace do rezervního fondu této organizace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/253/RM/17 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření ZŠ TGM za rok 2016 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku zařízení Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011), za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016,
2) schvaluje příděl 478.583,55Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace do rezervního fondu této organizace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/254/RM/17 - Přijetí finančního daru ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5.000,-Kč na nákup vstupenek do IQ Landie pro děti, které se zúčastní zápisu do 1. třídy, od společnosti Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o. (IČ: 49096630) do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003).
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/255/RM/17 - Dotační program Města Hrádek nad Nisou 2017: Zápis hodnotitelské komise / Projekty
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí Zápis z jednání hodnotící komise Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 ze dne 6. 4. 2017;
b) po projednání schvaluje, v souladu se zápisem hodnotící komise, rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 jednotlivým žadatelům v Podprogramu na projekt dle předložené tabulky vyhodnocení č. 1 (příloha podkladů k usnesení);
c) po projednání schvaluje rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 jednotlivým žadatelům v Podprogramu na podporu volnočasových aktivit dle upravené tabulky vyhodnocení č. 3 (příloha podkladů k usnesení);
d) ukládá odboru FO ve spolupráci s odborem ODK navýšit finanční alokaci Dotačního programu 2017, Podprogramu na projekt o částku 58 822Kč.
e) po schválení navýšení finanční alokace Dotačního programu 2017, podprogramu na projekt ukládá odboru ODK přípravu veřejnoprávních smluv s příslušnými náležitostmi a pověřuje starostu jejich podpisem.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/256/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - OREL j. Hrádek nad Nisou / Dotace, příspěvky
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Orlu jednotě Hrádek nad Nisou, IČ:71166921, Lutherova 496, Hrádek nad Nisou ve výši 160.000Kč na úhradu nákladů na energie ve sportovním areálu jednoty Orel a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/257/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města- Sportovní oddíl Goodway / Dotace, příspěvky
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Sportovnímu oddílu Goodway z.s., Svatoplukova 650/12, Liberec IV-Perštýn, IČ: 22608184 ve výši 20.000Kč na realizaci tradičního mezinárodního MTB marathonu Bike Babí léto v Hrádku nad Nisou konaného v termínu 19. 8. 2017 a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/258/RM/17 - Schválení podané žádosti do DF LK -Kulturní aktivity v Libereckém kraji / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje projektový záměr a podanou žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017  v oblasti podpory č. 7 - Kulturní aktivity v Libereckém kraji: Výstava k 730. výročí od první písemné zmínky o Hrádku nad Nisou o celkových nákladech  127.900Kč, dotací 50.000Kč (39,09%) a spolufinancováním 77.900Kč (60,91%).
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/259/RM/17 - Podání žádosti do DF LK -  8. Životní prostředí a zemědělství  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje projektový záměr a podanou žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017  v oblasti podpory č. 8 - Životní prostředí a zemědělství: : Život v korunách stromů o celkových nákladech  68.000Kč, dotací 34.000Kč (50%) a spolufinancováním 34.000Kč (50%).
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/260/RM/17 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu - Markéta Kolaříková / Dotace, příspěvky
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Markétě Kolaříkové, nar. 7.1.1979, bytem Hartavská 127, Hrádek nad Nisou ve výši 10.000Kč na podpoření kulturně-sportovní činnosti svého syna Jana Kolaříka v latinskoamerických tancích: trénink, oblečení, soutěže a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/261/RM/17 - Žádost o poskytnutí dotace - Český svaz chovatelů, z.s., ZO Hrádek nad Nisou / Dotace, příspěvky
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Českému svazu chovatelů, z.s., ZO Hrádek nad Nisou, 1. máje 232, Hrádek nad Nisou, IČ: 46747150 ve výši 80.000Kč na realizaci výměny elektrických rozvodů v domě chovatelů a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/262/RM/17 - Podání žádosti DF LK – Stavebně historický průzkum objektu č. p. 67 / Projekty
Rada města po projednání schvaluje podanou žádost na projektový záměr Města Hrádek nad Nisou na akci „Stavebně historický průzkum objektu č. p. 67, ul. Gen. Svobody, Hrádek nad Nisou“ do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu: 7.3. Stavebně historický průzkum, o celkových nákladech ve výši  48 700,00,-Kč vč. DPH a požadované dotaci ve výši 24 350,00,-Kč.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/263/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města- Náboženská obec CČSH / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Náboženské obci Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou, Lutherova 496, Hrádek nad Nisou, IČ: 66112184 ve výši 50.000Kč na opravy historické památky - Chrámu pokoje v Hrádku nad Nisou a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/264/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města- GYPSY LEGEND z.s. / Dotace, příspěvky
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města GYPSY LEGEND z.s., Železná 293, Hrádek nad Nisou, IČ: 04580141 ve výši 20.000Kč na realizaci tradičního Romského festivalu 2017 a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/265/RM/17 - Most k naději - žádost o příspěvek / Sociální věci
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 22.755,- Kč Mostu k naději, z. s., P. Jilemnického 1929/9, Most, IČ: 63125137, zastoupeného ředitelem Lubomírem Šlapkou na poskytování terénních programů pro lidi ohrožené drogou a ukládá vedoucí správního a sociálního odboru předložit materiál na jednání zastupitelstva města.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/266/RM/17 - Linka bezpečí - žádost o příspěvek / Sociální věci
Rada města schvaluje poskytnout Lince bezpečí, Ústavní 95, Praha 8, IČ: 61383198, zastoupené ředitelkou Soňou Petráškovou finanční příspěvek ve formě daru ve výši 5.000,- Kč na poskytování služeb prostřednictvím bezplatné telefonní linky, e-mailu a chatu dětem i dospělým, kteří hledají pomoc při řešení negativních životních situací; schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/267/RM/17 - Cenová nabídka-zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS na akci „Hrádek nad Nisou – Zahradní, prodloužení kanalizace a kanalizační přípojka / Projekty
Rada města po projednání:
1) schvaluje výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS na akci „Hrádek nad Nisou - Zahradní, prodloužení kanalizace a kanalizační přípojka“ v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 18. 2. 2015, schválenou usnesením číslo 4/007/RM/15
2) schvaluje přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS na akci „Hrádek nad Nisou - Zahradní, prodloužení kanalizace a kanalizační přípojka“ firmě PK Slavík s.r.o., Janovská 10, 460 15 Liberec XXIX - Kunratice, IČ: 05577314 za celkovou nabídkovou cenou 52 000 Kč bez DPH 62 920 včetně DPH
3) pověřuje odbor OIaSM vystavit objednávku
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/268/RM/17 - Zrušení OŘ/2016/601 4 města zachraňují přes hranice, vypsání OŘ/2017/608  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zrušení zadávacího s názvem„4 města zachraňují přes hranice - hasící kontejner (druhé zadání)“ vedená pod ev. číslem OŘ/2016/601 dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ z důvodu zjištěné administrativní chyby v zadávací dokumentacia zdůvodu a dle § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ z důvodu, že zadávacího řízení se zůčastnil pouze jeden účastník
2) pověřuje odbor OIaSM ve spolupráci s firmou RUNICON consulting s.r.o., IČ: 0163567 zjištěnou chybu odstranit a schvaluje opětovné vypsání podlimitní veřejné zakázky v nadlimitním režimu v otevřeném řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na dodávky dle zadávacích podmínek zpracovaných firmou RUNICON consulting, s.r.o., (IČ 01635671), v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ, Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu, Program spolupráce (CCI-CODE: 2014TC16RFCB017) na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, v platném znění a Příručkou k publicitě pro Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, na akci s názvem „4 města zachraňují přes hranice - hasící kontejner“(třetí zadání) vedenou pod ev. číslem OŘ/2017/608
3)  ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem „4 města zachraňují přes hranice - hasící kontejner“(třetí zadání) dle § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Pavel Farský, Kristýna Petrásková, Mgr. Jaroslav Poláček, Jaromír Mottl, Ing. Romana Cermanová. Náhradníci - Josef Horinka, Nikola Vinklárková, Ing. Jana Davidová, Václav Krejč
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/269/RM/17 - Oprava hřbitovní zdi - hřbitov ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)
 schvaluje výběr zhotovitele na akci Oprava hřbitovní zdi - hřbitov ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015, z důvodu havarijního stavu a zabránění případných škod na majetku města a soukromém vlastnictví.
2)
 bere na vědomí podané nabídky a schvaluje výběr zhotovitele firmu Kamenictví Jakub Jurek, Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou IČO 75182530  za cenu 122 705Kč  bez DPH, 148 473Kč vč. DPH
3)
 pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/270/RM/17 - Oprava střechy Sokolovna Hrádek nad Nisou - velký sál  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)
schvaluje výběr zhotovitele na akci Oprava střechy Sokolovna Hrádek nad Nisou - velký sál v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015, z důvodu havarijního stavu a nutnosti zabránění dalších škod na majetku města.
2)
bere na vědomí podané nabídky a schvaluje výběr zhotovitele firmu Radek Hrašna, Turistická 285, 463 34 Hrádek nad Nisou IČO:88323374 za cenu 390 624,79 bez DPH, 472 656Kč vč. DPH
3)
pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

7/271/RM/17 - Oprava balkónů DPS Nádražní, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)
schvaluje výběr zhotovitele na akci Oprava balkónů DPS Nádražní,Hrádek nad Nisou v  souladu s  čl. 7 směrnice IP/1/2015, z důvodu havarijního stavu,zajištění bezpečnosti obyvatel objektu a zabránění dalších škod na majetku města.
2)
 bere na vědomí podané nabídky a schvaluje výběr zhotovitele firmu Vladislav Řípa,Oldřichov na Hranicích, 463 34 Hrádek nad Nisou IČO 74915266 za celkovou cenu 321.216 Kč
3)
 pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/272/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/602 Splašková kanalizace ulice K bytovkám, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 04.03.2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/602 s názvem: Splašková kanalizace ulice K bytovkám, Hrádek nad Nisou.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/602 s názvem: Splašková kanalizace ulice K bytovkám, Hrádek nad Nisou“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o., se sídlem: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou PSČ 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, za celkovou cenu 2.362.199,51 Kč vč. DPH (1.952.231 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/273/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/604 Oprava střechy objektu hasičské zbrojnice Sokolská ulice 454, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31.03.2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/604 s názvem: Oprava střechy objektu hasičské zbrojnice Sokolská ulice 454, Hrádek nad Nisou
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/604 s názvem: Oprava střechy objektu hasičské zbrojnice Sokolská ulice 454, Hrádek nad Nisou a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Miroslav Hochman se sídlem: Dolní Sedlo 98,Hrádek nad Nisou PSČ 463 34 IČ:11420723, za celkovou cenu 1.877.436 Kč vč. DPH (1.551.600 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/274/RM/17 - Výběr zhotovitele PD na čp. 578 Liberecká / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podanou nabídku a schvaluje výběr zhotovitele akce s názvem „Zařízení pro předškolní děti od 2 do 6 let, v objektu č.p. 587 v ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou " (budova bývalého výměníku) v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015, z důvodu kontinuity je navržen zhotovitel již realizované projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP Ing. Radovan Novotný
b/
 schvaluje přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby na akci vedenou pod názvem: „Zařízení pro předškolní děti od 2 do 6 let, v objektu č.p. 587 v ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou "  firmě Ing. Radovan Novotný, se sídlem: Vesecká 97, Liberec 6. IČO:490 80 300, č. autorizace: 0500722, za nabídkovou cenu 194.568,00 Kč včetně DPH (160.800,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/275/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/605 Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malé hodnoty na stavební práce, která je zpracována prostřednictvím firmy Compet Consult s.r.o., sídlem: Tržní nám. 876/11 460 01 Liberec, IČO 26502402, a která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadání je provedeno v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Na akci s názvem „Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné“ vedenou pod ev. číslem VZMR/2017/605.
2/ schvaluje návrh znění a podmínek Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku malé hodnoty, ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek, a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem „Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné“ dle § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Jiří Palas, Mgr. Josef Horinka, Pavel Nývlt.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/276/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/606 REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ 3.NP, MÚ HRÁDEK NAD NISOU / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malé hodnoty na stavební práce, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na akci s názvem „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ 3.NP, MÚ HRÁDEK NAD NISOU“ vedenou pod ev. číslem VZMR/2017/606.   
2/ schvaluje návrh znění a podmínek Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku malé hodnoty, ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek, a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ 3.NP, MÚ HRÁDEK NAD NISOU“ dle § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Jiří Palas, Mgr. Josef Horinka, Pavel Nývlt.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/277/RM/17 - Montáž klimatizace do prodejny – Liberecká 70 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí podanou nabídku a porovnání tržních cen klimatizačních jednotek.
2) schvaluje, v souladu se směrnicí IP/1/2015 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 18.2.2015, schválenou usnesením Rady města č. 4/007/RM/15, přidělení zakázky s názvem „Liberecká 70 - montáž klimatizace do prodejny“, firmě PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 63144409, se sídlem Andělská cesta 609/11, 460 01  Liberec 12, s celkovou nabídkovou cenou 179 905 Kč bez DPH.
3) pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným dodavatelem konečný návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/278/RM/17 - Dodatek č. 5 k pojistné sml. č. 8000451207 / Smlouvy
Rada města po projednání, schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k pojistné sml. č. 8000451207- ev.sml. č. 11/019/12, AIG Europe Limited, se sídlem V Celnici 4/1031, 110 00, Praha 1, sjednaný prostřednictvím QUATRO FINANCE, a.s, IČO: 27589943, se sídlem Vršovická 817/5, 101 00, Praha 10, a to od 10.4.2017 do 9.4.2018, oddíl A- pojištění 20 hasičů JSHDO při zásahu v zahraničí (platné celosvětově), za paušální pojistné 13 600,- Kč/ 20 osob, oddíl B - předpokládaný počet procestovaných dní 100, pojistné na osobu a den 57,- Kč, celkové roční zálohové pojistné činí 19 300,- Kč.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/279/RM/17 - Vyhodnocení motivačního sběru rok 2016 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání bere na vědomí informaci o vyhodnocení motivačního sběru za rok 2016, celkem bylo v motivačním programu nasbíráno 7690 kg PET - lahví a 33017 kg papíru, sleva poplatku za komunální odpad na rok 2017 pro občany registrované v motivačním programu činí celkem 32 209 Kč.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/280/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - Roadshow Radia Contact 2017 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 2160/2017 žadatele Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČO: 14866285 ve věci povolení zvláštního užívání veřejného prostrantví za účelem pořádání akce Roadshow Radia Contact v termínu 24.4.2017,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností RCL spol. s r.o.,  IČO: 14866285, Na Okruhu 872/10, Liberec 1, 460 01 za účelem pořádání akce Roadshow Radia Contact v termínu 24.4.2017 v místě před čp 73 na Horním náměstí po dobu cca 30minut, výměra záboru 9 m2, a to bez stanovení vratné jistoty a dále bezúplatně v souladu s vyhláškou č. 1/2011, kdy se jedná o akci propagující také město Hrádek nad Nisou.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/281/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - cirkus Bob Navarro KING / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 2661/2017 pana Bohumila Navrátila, se sídlem  Chvalkovická 714, 193 00 Praha 9, IČO: 47096276 ve věci povolení zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem hostování cirkusu Bob Navarro King v místě na hasičské louce v termínu 2.5. - 7.5.2017,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství - pozemků p.č. 409/1, 387/1 a 387/2 vše k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a subjektem Bohumil Navrátil, IČO: 47096276 za účelem umístění dočasné stavby cirkusového zařízení v termínu 2.5.-7.5.2017 a to úplatně za cenu 3000,- Kč, vratná jistota 3000,- Kč na zajištění úklidu, vše v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a dále v souladu s předchozími případy povolení produkce a umístění cirkusových zařízení na území města.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/282/RM/17 - Smlouva o právu k provedení stavby na p.p.č. 195/9 k.ú. Hrádek nad Nisou / Smlouvy
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. OLP/1116/2017 chodníku ul. Okružní na p.p.č. 195/9 v k.ú. Hrádek nad Nisou mezi Městem Hrádek nad Nisou a Libereckým krajem IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 bezúplatně,
2) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu k provedení stavby č. OLP/1116/2017.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/283/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 144 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Smlouvy
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 144  k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro jejich provozování a udržování na pozemku p.č. 144   k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 146/2  - Manželé Bergmanovi, Donínská 378, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Manželé Jaroslav a Martina Bergmanovi, bytem Donínská 378, Hrádek nad Nisou, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 559-37/2017 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/284/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 381 k.ú.  Loučná / Smlouvy
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 381 v k.ú.  Loučná, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  plynárenského zařízení a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku p.č.  381 k.ú. Loučná. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou  pro: RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu plynové přípojky k p.p.č. 380/1 -  na p.p.č. 381  k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami  GasNet, s.r.o. Klíšská 940,401 17 Ústí nad Labem IČO 27295567 zast. GridServices, s.r.o. IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Brno (strana oprávněná z věcného břemene), Manželé Jaroslav Balous a Zuzana Klímová, K Bytovkám 349, 463 34 Hrádek nad Nisou (investor) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) - úplatně dle GP č. 481-276/2016 za cenu 500,- Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/285/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 381 k.ú. Loučná / Smlouvy
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 381  k.ú.  Loučná, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní  přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 381   k.ú. Loučná. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 380/1  - Manželé Balous Jaroslav a Klímová Zuzana, K Bytovkám 349, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Manželé Balous Jaroslav a Klímová Zuzana, K Bytovkám 349, Hrádek nad Nisou,
(strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 482-277/2016 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/286/RM/17 - Dodatek k nájemní smlouvě č. 01/1/2010 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 01/1/2010 o nájmu části pozemku p.č. 1395, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 125 m2 z celkových 939 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterým se mění číslo účtu pronajímatele a mění se název firmy z dříve OMAR AS, spol. s r.o. na ELITEX FINISHING s.r.o., dále pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/287/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 67/4 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo, za cenu 242 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou cenu 592 416 Kč, panu Jakubu Jurkovi, bytem Žitavská 204, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/288/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 1725 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci odboru OIaSM o otevírání obálek k pozemku  p.č. 1725, zahrada, o výměře 753 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou ze dne 20.3.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č.1725, zahrada, o výměře 753 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou cenu 364 452 Kč, panu Pavlu Procházkovi, bytem Starý Dvůr 770, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/289/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/33/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 2230 ze dne 27.3.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/33/12 uzavřené dne 24.7.2011.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/33/12 uzavřenou dne 24.7.2011 na pronájem části pozemku p.č. 1472/1, zahrada, o výměře 623 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/290/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/063/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1935 ze dne 13.3.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/063/12 uzavřené dne 26.11.2012.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/063/12 uzavřenou dne 26.11.2012 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 123 m2 z celkových 2190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/291/RM/17 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 13/005/15 a zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 99 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1936 ze dne 13.3.2017 o ukončení nájemní smlouvy č. 13/005/15 uzavřené dne 28.5.2015 na pronájem pozemku p.č. 99, zahrada, o výměře 619 m2 v k.ú. Loučná.
2) schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/005/15 uzavřené dne 28.5.2015 na pronájem pozemku p.č. 99, zahrada, o výměře 619 m2 v k.ú. Loučná.
4) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku s datem ukončení 30.4.2017 a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
5) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 99, zahrada, o výměře 619 m2 v k.ú. Loučná, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/292/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/26/2016 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1934 ze dne 13.3.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/26/2016 uzavřené dne 13.12.2016.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/26/2016 uzavřenou dne 13.12.2016 na pronájem části „C“pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 890 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z 2670 Kč na 2810 Kč.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/293/RM/17 - Směna pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1395 ze dne 21.2.2017 o směnu části pozemku p.č. 663/1 ostatní plocha, komunikace, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu a části pozemku p.č. 3 ostatní plocha, komunikace, která bude rovněž upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 663/1 a pozemku p.č. 3 oba  v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou dle návrhu odboru OIaSM.
3) ukládá odboru OIaSM zajistit znalecký posudek za účelem stanovení ceny pro směnu pozemků p.č. 663/1 ostatní plocha, komunikace, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu a části pozemku p.č. 3 ostatní plocha, komunikace, která bude rovněž upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/294/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1331 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1467 ze dne 23.2.2017 na prodej pozemku p.č. 1331, zahrada, o výměře 1801 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1331, zahrada, o výměře 1801 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, formou přímého prodeje známému zájemci, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 za účelem výstavby RD s tím,  že na pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

7/295/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 252 v k.ú. Donín u Hrádku nN  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1468 ze dne 23.2.2017 na prodej pozemku p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

7/296/RM/17 - Program 4. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 4. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 19.4.2017.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/297/RM/17 - Most Trojzemí - smlouva o financování projektu / Projekty
Rada města po projednání:
1) pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o spolufinancování projektu zaměřeného na dopravní infrastrukturu s cílem zajištění výstavby mostu v místě, kde se setkávají hranice Polska, Německa a České republiky na území Hrádku nad Nisou (bod Trojzemí), která bude uzavírána mezi polským partnerem: Dolnoslezským vojvodstvím zastupované ředitelem Dolnoslezské správy silnic a železnic ve Vratislavi (identif. číslo: NIP 8992803047), který je hlavním partnerem a německým partnerem: obcí Žitava (identif. číslo. DE 140739192).
2) ukládá odboru ODK, po návratu paní Davidové do pracovního procesu, průběžně předkládat informace v této záležitosti do zastupitelstva města.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou