Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

10. schůze rady města 7.6.2017

datum zveřejnění: 14.6.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 10/2017/RM - pracovní verze

 

Soubor usnesení - 10/2017/RM
Konáno dne: 7.6.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

10/412/RM/17 - Program 10. řádného jednání Rady města / Ostatní
Rada města schvaluje program 10. řádného jednání Rady města konaného dne 7.6.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

10/413/RM/17 - Zápis a usnesení rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 9. řádného jednání Rady města konaného dne 24.5. 2017 a 5.mimořádného jednání Rady města konaného dne 31.5. 2017
b) bere na vědomí plnění usnesení z 9. řádného jednání Rady města konaného dne 24.5. 2017 a 5.mimořádného jednání Rady města konaného dne 31.5. 2017
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

10/414/RM/17 - Odměna řediteli Brána Trojzemí / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje odměnu ve výši jednonásobku stanoveného měsíčního platu řediteli Brány Trojzemí, příspěvková organizace Mgr. Vítu Štruplovi.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/415/RM/17 - Žádost o příspěvek ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) změnu rozpočtu organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) pro rok 2017 a to rozpočet v celkové výši 2.078.300,-Kč,
2) změnu rozpočtu města 2017 č. 5 - navýšení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Lidická o 18.000,-Kč z prostředků rezervy kapitoly příspěvkové organizace. Rozpočet města po 5. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 134.884.106,95Kč, celkový objem výdajů částkou 253.252.554,71Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/416/RM/17 - Poskytnutí finančního příspěvku na zajištění akce Víla Nisa / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání:
a) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku, formou daru, ve výši 3 000 Kč pro Spolek Junák český skaut z.s. FLOTILA Liberec, ul. Kaplického 362, 460 23 Liberec, IČ 46748725 a pověřuje ODK vypracováním darovací smlouvy,
b) pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy v souladu s důvodou zprávou.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/417/RM/17 - Školství - ZŠ T.G.M. - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce ZŠ T.G.M. Hrádek nad Nisou Mgr. Editě Poláčkové ve výši 30.000 Kč.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/418/RM/17 - Školství - ZŠ Lidická - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Mgr. Jaroslavu Poláčkovi ve výši 30.000 Kč.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/419/RM/17 - Školství - ZŠ Donín - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce ZŠ Donín Hrádek nad Nisou Mgr. Olze Marešové ve výši 25.000 Kč.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/420/RM/17 - Školství - ZŠ a MŠ Loučná - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ a MŠ Loučná Hrádek nad Nisou Mgr. Václavu Havlovi ve výši 25.000 Kč.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/421/RM/17 - Školství - MŠ Oldřichovská - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Oldřichovská Hrádek nad Nisou Heleně Jiránkové ve výši 20.000 Kč.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/422/RM/17 - Školství - MŠ Liberecká - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Liberecká Hrádek nad Nisou Naděždě Faltusové ve výši 20.000 Kč.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/423/RM/17 - Školství - MŠ Donín - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Donín Hrádek nad Nisou Martině Broschinské ve výši 25.000 Kč.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/424/RM/17 - Školství - DDM Drak - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce DDM Drak Hrádek nad Nisou Mgr. Ladislavě Jurkové ve výši 20.000 Kč.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/425/RM/17 - Pečovatelská služba - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou Mgr. Šárce Jeníčkové ve výši 30.000 Kč.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/426/RM/17 - Teréní úpravy pro dětské hřiště Nová Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje výběr zhotovitele na zhotovení terénních úprav na p.p.č.432/1 v k.ú Loučná v Hrádku nad Nisou v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 18. 2. 2015, schválenou usnesením číslo 4/007/RM/15
2) bere na vědomí podanou cenovou nabídku na zhotovení terénních úprav na p.p.č.432/1 v k. ú Loučná v Hrádku nad Nisou, a schvaluje přidělení zakázky firmě Baslet s.r.o., se sídlem Chotyně 196, 463 34, IČO: 02160005 za cenu 187.729 Kč včetně DPH (155.148 Kč bez DPH), která je v daném místě a čase obvyklá.
3) pověřuje odbor OIaSM vystavit objednávku na zhotovení terénních úprav na p.p.č.432/1 v k.ú Loučná v Hrádku nad Nisou firmě Baslet s.r.o., se sídlem Chotyně 196, 463 34, IČO: 02160005 za cenu 187.729 Kč včetně DPH (155.148 Kč bez DPH)
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/427/RM/17 - Prvky dětského hřiště - Loučná ul.Potoční / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje výběr dodavatele herních prvků pro dětské hřiště umístěné na p.p.č.432/1 v k.ú Loučná v Hrádku nad Nisou v souladu s čl. 7 směrnice IP/1/2015 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 18. 2. 2015, schválenou usnesením číslo 4/007/RM/15
2) bere na vědomí cenovou nabídku - Bonita Group Service s.r.o., IČO: 27738795, DIČ: CZ27738795 za cenu 112.016 Kč včetně DPH.
3) schvaluje pořízení herních prvků - „Bonita Group Service s.r.o., IČO: 27738795, DIČ: CZ27738795 za cenu 112.016 Kč včetně DPH na p.p.č.432/1 k.ú.Loučná a ukládá odboru OIaSM realizaci této zakázky.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/428/RM/17 - Povodňový plán pro stavbu opravy silnice Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje předložený Povodňový plán pro stavbu "Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích" kterou provádí firama Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Oraha
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/429/RM/17 - Zvláštní užívání komunikace - Polní a V Rokli / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje užití komunikce Polní ( p.p.č. 1232 k.ú.Hrádek n.N.) a V Rokli ( p.p.č. 1289 k.ú.Hrádek nad Nisou) pro provoz 2 nákladních automobilů přesahující délku 10m fa. Atrium s.r.o, za účelem dopravy materiálu na stavbu rodinného domu na p.p.č.1288/5 v k.ú tamtéž, v době od 3.7.2017 do 7.7.2017.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/430/RM/17 - Dopravně inženýrské opatření - Václavice - hřbitov / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje předložené DIO z 6.6.2017 pro komunikaci č.304c ve Václavicích pro období 12.6 - 13.6.2017 firmě EEH s.r.o. IČ:27274446
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/431/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/609 – REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ 3.NP, MÚ / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.5.2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/609 s názvem: REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ 3.NP, MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/609, s názvem: REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ 3.NP, MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: STAVREKOL s.r.o., se sídlem: Mníšek, Třešňová 363, PSČ 463 31 IČ: 28686471, za celkovou cenu 533.049,00 Kč vč. DPH (440.536,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/432/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/610 – Oprava WC v ZŠ T.G.M. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.5.2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/610 s názvem: UDRŽOVACÍ PRÁCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V 1NP A 2NP V OBJEKTU ZŠ T.G.M. HRÁDEK NAD NISOU.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/610, s názvem: UDRŽOVACÍ PRÁCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V 1NP A 2NP V OBJEKTU ZŠ T.G.M. HRÁDEK NAD NISOU a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: STAVREKOL s.r.o., se sídlem: Mníšek, Třešňová 363, PSČ 463 31 IČ: 28686471, za celkovou cenu 586.106,00 Kč vč. DPH (484.385,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/433/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/612 Hřbitov Donín – oprava zdí / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malé hodnoty na stavební práce, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na akci s názvem „HŘBITOV DONÍN OPRAVA ZDÍ I. ETAPA, HRÁDEK NAD NISOU“ vedenou pod ev. číslem VZMR/2017/612.
2/ schvaluje návrh znění a podmínek Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku malé hodnoty, ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek, a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem „HŘBITOV DONÍN OPRAVA ZDÍ I. ETAPA, HRÁDEK NAD NISOU“ dle § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Jiří Palas, Mgr. Josef Horinka, Pavel Nývlt.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/434/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní přípojka p.p.č. 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 3548/2017 žadatelů Pleštil Pavel a Vladislav ve věci souhlasu s uložením vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 3206/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou do pozemku p.č. 3296/1 ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou,
2/ souhlasí dle předložené projektové dokumentace "Hrádek nad Nisou - Václavice - Uhelná, pozemek p.č. 3206/1, vodovodní přípojka" zpracované v 2/2017 Ing. Stanislavem Vyskočilem, autorizovaným inženýrem, se vstupem na pozemek a uložením vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do pozemku p.č. 3296/1 ve vlastnictví města (účelová komunikace ÚK 121 s nezpevněným povrchem) za následujících podmínek:
a/ stavbou dotčený pozemek města bude uveden do původního stavu, v místě výkopu dostatečně zhutněn a urovnán,
b/ na předmětnou stavbu vodovodní připojky bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/435/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní přípojka p.p.č. 518/1, k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 3298/2017 ze dne 5.5.2017 doplněnou 23.5.2017 paní Jitky Duškové, bytem Nová Loučná 183, 46334 Hrádek nad Nisou, ve věci souhlasu se vstupem a uložením vodovodní přípojky do pozemku p.č. 509/1 k.ú. Loučná ve vlastnictví města,
2/ souhlasí dle předložené projektové dokumentace "Vodovodní přípojka pro novostavbu RD na p.p.č. 518/1 a 517/2, k.ú. Loučná, Hrádek nad Nisou" zpracované v 3/2017 Ing. J. Holečkem, autorizovaným inženýrem, se vstupem a uložením vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do pozemku p.č. 509/1, k.ú. Loučná, místní komunikace III. třídy 58c za následujících podmínek:
a/ v části uložení přípojky podélně s komunikací v ulici Nová Loučná bude výkop realizován v zeleném nezpevněném pásu podél komunikace, výkopem dotčený pozemek bude uveden do původního stavu, v místě asfaltového sjezdu k nemovitosti č. p. 193 bude sjezd rovněž uveden do původního stavu s obnovou asfaltového povrchu, dále pak v místě napojení na hlavní řad bude asfaltový povrch vozovky komunikace opraven v minimální vzdálenosti 2m na každou stranu od hrany výkopu do poloviny šíře vozovky komunikace,
b/ na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/436/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - oplocení p.p.č. 185/2, k.ú. Václavice, Breznayovi / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 3795/2017 žadatelů manželů Breznayových, Václavice 316, 46334 Hrádek nad Nisou ve věci souhlasu s oplocením pozemku p.č. 185/2 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví žadatelů,
2/ souhlasí z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 185/1 a p.č. 2787 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou s navrženým oplocením mezi pozemkem žadatelů a výše uvedenými pozemky ve vlastnictví města formou plotu s podezdívkou výšky do 50 cm a sloupky z prefabrikovaného betonu barva pískovcová do výšky 150 cm, výplň plotového pole železná mříž.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/437/RM/17 - Dodatek č.1 Dohody o užívání veřejného prostranství ev.č. 31/005/16 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 3867/2017 žadatele pana Ing. Zamrzly ve věci posunutí a prodloužení termínu užívání veřejného prostranství - chodníku před č.p. 754 v ulici 1. máje o výměře 10m2 za účelem stavby lešení pro opravu fasády,
2/ schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o užívání veřejného prostranství ev.č. 31/005/16 mezi uživatelem Ing. Zamrzlou a Městem Hrádek nad Nisou s účinností od 4.5.2017, kterým dochází k narovnání doby užívání prostranství dle skutečnosti v termínu 4.5.-24.5.2017 a úpravě celkové částky za dobu užívání prostranství dle skutečnosti na 1650,- Kč v souladu s uzavřenou Dohodou a v souladu vyhláškou č. 1/2011 a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/438/RM/17 - SoBS o zřízení služšebnosti na p.p.č. 1661/3 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu "Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. - lokalita Václavice)." na p.p.č. 1661/3 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Jandová Irena, Václavice 99, Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) - úplatně za cenu 500 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/439/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 2768/1, 2768/2, 2770/1, 2771/1, 2773/1, 3012, 2791/1, 2791/2, 2792/1, 2760/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu "Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. - lokalita Václavice)." na p.p.č. 2768/1, 2768/2, 2770/1, 2771/1, 2773/1, 3012, 2791/1, 2791/2, 2792/1, 2760/1 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Liberecký kraj IČO 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec (budoucí povinný ze služebnosti) - úplatně za cenu 489500 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/440/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu "vodovodní přípojky k st.p.č. 317" na p.p.č. 3296/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) a Pleštil Pavel a Pleštil Ladislav, oba bytem Chotyně 121, 463 34 Hrádek nad NIsou (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/441/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/33/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/33/12 na pronájem části pozemku 1472/1, zahrada, o výměře 623 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby pachtu s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021 a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/442/RM/17 - Prodej části pozemku p.č. 41/8 v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí souhlasné stanovisko č.j. 3362 k pozemku p.č. 41/8, ostatní plocha, o výměře 23 m2, (pozemek oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-46/2017 ze dne 31.3.2017) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 41/8, ostatní plocha, o výměře 23 m2, (pozemek oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-46/2017 ze dne 31.3.2017) v k.ú. Donín U Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 + 2 747 Kč (poměrné náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 3 897 Kč, panu Ladislavu Šrajerovi, bytem Donínská 265, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že se pozemek nachází v aktivní záplavové zóně.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/443/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 41/7 v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí souhlasné stanovisko k pozemku p.č. 41/7, ostatní plocha, o výměře 124 m2, (pozemek oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-46/2017 ze dne 31.3.2017) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 41/7, ostatní plocha, o výměře 124 m2, (pozemek oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-46/2017 ze dne 31.3.2017) v k.ú. Donín U Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 + 2 748 Kč (poměrné náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 8 948 Kč, panu Pavlu Uhlovi, bytem Donínská 219, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že se pozemek nachází v aktivní záplavové zóně.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/444/RM/17 - Pacht pozemku p.č. 99 v k.ú. Loučná / Městská policie
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o proběhlém zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 99, zahrada, o výměře 619 m2 v k.ú. Loučná.
2) ukládá OIaSM nadále pozemek p.č. 99, zahrada, o výměře 619 m2 v k.ú. Loučná aktivně nabízet k pronájmu.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/445/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/063/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/063/12 na pronájem části pozemku . 215/1, ostatní plocha, o výměře 123 m2 z celkových 2190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby pachtu s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2021 a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/446/RM/17 - Prodej části pozemků p.č. 353/1, p.č. 545/1 a p.č. 545/2 vše v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 353/11, trvalý travní porost, o výměře 10 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 353/1 geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017), p.č. 545/3, ostatní plocha, o výměře 41 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 545/1 geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017) a p.č. 545/4, ostatní plocha, o výměře 10 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 545/2 geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017) vše v k.ú. Loučná za cenu 300 Kč/m2 bez DPH + 5543 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 23 843 Kč, manželům Kateřině a Petrovi Štokovým, bytem U Koruny 329, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že se pozemek 353/11 je určen výhradně k realizaci zeleně.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/447/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 1331 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí nesouhlasné stanovisko č.j. 3334 ze dne 10.5.2017 na prodej pozemku p.č. 1331, zahrada, o výměře 1801 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou
2) ukládá odboru OIaSM zajistit vypracování znaleckého posudku za účelem stanovení ceny pro prodej pozemku p.č. 1331, zahrada, o výměře 1 801 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/448/RM/17 - Prodej pozemku p.č. 252 v k.ú. Donín u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci odboru OIaSM o průběhu otevírání obálek ze dne 22.5.2017 na prodej pozemku p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) bere na vědomí odstoupení žadatelky č.j. 3058 ze dne 26.4.2017 od záměru koupit pozemek p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
3) pozemek bude dále nabízen za plnou cenu dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/449/RM/17 - Prodej části pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 46/5, ostatní plocha, o výměře 143 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/1 geometrickým plánem č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH + 5 495 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 74 707 Kč, panu Romanu Svatošovi, bytem Lékárnická 108, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že se uvedený pozemek nachází v památkové zóně.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/450/RM/17 - Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 139/1, p.č. 139/3 a p.č. 139/4 v k.ú. Donín u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3703 ze dne 19.5.2017 o zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 139/1, zahrada, o výměře 860 m2, p.č. 139/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 2.9.2015) a p.č. 139/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 2.9.2015) vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) doporučuje Zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva k pozemku p.č. 139/1, zahrada, o výměře 860 m2, p.č. 139/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 2.9.2015) a p.č. 139/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 2.9.2015) vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, s tím, že na základě smlouvy o rozšíření SJM č. NZ 545/2014 ze dne 19.7.2014 se spolumajitelem stala paní Ilona Hamplová a proto návrh na vklad do katastru nemovitostí o výmaz předkupního práva bude veden ve prospěch obou vlastníků pozemků.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/451/RM/17 - Narovnání majetkoprávních vztahů v k.ú. Donín u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7692 ze dne 16.12.2016 o majetkoprávní vypořádání k části pozemku p.č. 777/2, zahrada, o výměře 1 047 m2 ,části pozemku p.č. 793, lesní pozemek, o výměře 3 343 m2 ,části pozemku p.č. 718, zahrada, o výměře 898 m2 a pozemku p.č. 801/8, orná půda, o výměře 4 108 m2 vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 718 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou dle návrhu odboru OIaSM.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/452/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 770 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3060 ze dne 26.4.2017 o pronájem části pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 300 m2 z celkových 9 279 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemek p.č. 770, zahrada, o výměře 300 m2 z celkových 9 279 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/453/RM/17 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 13/3/2014 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) revokuje usnesení Rady města č. 19/841/RM/16 v bodě 2) ze dne 9.11.2016.
2) bere na vědomí žádost č.j. 2476 ze dne 3.4.2017 o ukončení nájemní smlouvy č. 13/3/2014 uzavřené dne 27.3.2003 včetně všech jejích dodatků na pronájem části pozemku p.č. 981/1, orná půda, o výměře 319 m2 z celkových 1653 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
3) schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/3/2014 včetně všech jejích dodatků uzavřené dne 27.3.2003 na pronájem části pozemku p.č. p.č. 981/1, orná půda, o výměře 319 m2 z celkových 1653 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
4) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku s datem ukončení 31.8.2017 a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
5) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 981/1, orná půda, o výměře 1 653 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou dle návrhu odboru OIaSM.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/454/RM/17 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 13/006/15 a zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3115 ze dne 28.4.2017 o ukončení nájemní smlouvy č. 13/006/15 na pronájem části p.č. 418/1, zahrada, o výměře 560 m2 z celkových 3 802 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/006/15 na pronájem části p.č. 418/1, zahrada, o výměře 560 m2 z celkových 3 802 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
4) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku s datem ukončení 30.6.2017 a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
5) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část p.č. 418/1, zahrada, o výměře 560 m2 z celkových 3 802 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku, s tím, že se pozemek nachází v aktivní záplavové zóně.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/455/RM/17 - Dodatek ke Kupní smlouvě č. 02/012/15 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 491 ze dne 20.1.2017 o přechod práv k části pozemku p.č. 608, zahrada, o výměře 50 m2 z celkových 301 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) bere na vědomí žádost č.j. 1656 ze dne 2.3.2017 o přechod práv k části pozemku p.č. 608, zahrada, o výměře 50 m2 z celkových 301 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
3) doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/012/15, kterým dojde ke změně subjektu ve smlouvě, kdy dochází k přechodu práv k části pozemku p.č. 608, zahrada, o výměře 50 m2 z celkových 301 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou z paní Marie Koskové, bytem Lipová 340, 463 34 Hrádek nad Nisou na paní Petru Bečkovou, bytem Na Hrázi 207, 463 34 Hrádek nad Nisou.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/456/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 252 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 2754 ze dne 12.4.2017 na prodej pozemku p.č. 1105/12, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1105/12, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, formou přímého prodeje známému zájemci, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

10/457/RM/17 - Pronájem bytu č.11, G. Svobody 67, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.11, typ 1+0, o rozloze 29,05 m2 ve 2. patře budovy č.p. 67, G. Svobody, Hrádek nad Nisou, paní Michaele Petické, bytem Liberecká 652, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 047 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 6 141 Kč a jako náhradníka stanoví pana Michala Hoška, bytem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/458/RM/17 - Pronájem bytu č.7, G. Svobody 67, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.7, typ 1+1, o rozloze 38,8 m2 ve 2. patře budovy č.p. 67, Generála Svobody, Hrádek nad Nisou, panu Mykhaylu Vintonykovi, bytem Liberecká 653, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 684 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 8 052 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/459/RM/17 - Pronájem bytu č.6, G. Svobody 67, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.6, typ 2+kk, o rozloze 42,32 m2 v 1. patře budovy č.p. 67, Generála Svobody, Hrádek nad Nisou, paní Aleně Klimtové, bytem Anglická 222, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 892 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 8 676 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/460/RM/17 - Pronájem bytu č.3, Nádražní 359, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.3, typ 1+1, o rozloze 45 m2 ve 2. patře budovy č.p. 359, Nádražní, Hrádek nad Nisou, paní Věře Havlíkové, bytem Liberecká 617, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 864 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 8 592 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/461/RM/17 - Pronájem bytu č.7, Žitavská 558, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.7, typ 1+1, o rozloze 55,58 m2 ve 2. patře budovy č.p. 558, Žitavská, Hrádek nad Nisou, panu Pavlu Kmeťovi, bytem Tovární 296, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 3 314 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 9 942 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/462/RM/17 - Pronájem bytu č.6, Žitavská 558, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.6, typ 1+1, o rozloze 53,79 m2 ve 2. patře budovy č.p. 558, Žitavská, Hrádek nad Nisou panu Michalu Hoškovi, bytem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 3 380 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 10 140 Kč a jako náhradníka stanoví pana Jiřího Dlouhého, bytem Donínská 16, Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/463/RM/17 - Pronájem bytu č.22, 1. Máje 768, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.22, typ 1+2, o rozloze 51,17 m2 ve 3. patře budovy č.p. 768, 1. Máje, Hrádek nad Nisou, paní Ivaně Vávrové, bytem 1. Máje 169, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 3 685 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 11 055 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/464/RM/17 - Změna ve smlouvě o výpůjčce č. 11/003/11 – část nemovitosti č.p. 124 (Beseda) na pozemku p.č. 344 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o výpůjčce č. 11/003/11 uzavřené dne 25.8.2010, ve znění dodatku č.1 ze dne 10.3.2016, mezi Městem Hrádek nad Nisou a Bránou Trojzemí, o.p.s., IČ 28717708, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, na výpůjčku části nemovitosti č.p. 124 (Beseda), o výměře 672,9 m2, která je součástí pozemku p.č. 344, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde ke změně osoby vypůjčitele ze společnosti Brána Trojzemí, o.p.s., IČ 28717708, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, na organizaci Brána Trojzemí, příspěvková organizace, IČ 01851969, se sídlem Horní náměstí 71, 463 34 Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.2 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/465/RM/17 - Změna ve smlouvě o výpůjčce č. 11/004/11 – budova č.p. 71 (Multifunkční centrum) na pozemku p.č. 7 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o výpůjčce č. 11/004/11 uzavřené dne 15.12.2010 mezi Městem Hrádek nad Nisou a Bránou Trojzemí, o.p.s., IČ 28717708, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, na výpůjčku nemovitosti č.p. 71 (Multifunkční centrum), o výměře 569 m2, která je součástí pozemku p.č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde ke změně osoby vypůjčitele ze společnosti Brána Trojzemí, o.p.s., IČ 28717708, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, na organizaci Brána Trojzemí, příspěvková organizace, IČ 01851969, se sídlem Horní náměstí 71, 463 34 Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.1 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/466/RM/17 - Změna v nájemní smlouvě č. 01/011/12 – pronájem NP na pozemku p.č. 249 a části pozemku p.č. 250 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 01/011/12 uzavřené dne 14.5.2012 ve znění dodatku č.2 ze dne 27.6.2014, dodatku č.3 ze dne 7.4.2015 a dodatku č.4 ze dne 11.4.2016, mezi Městem Hrádek nad Nisou a Mysliveckým spolkem Soják Hrádek, z.s., IČ 46747419, se sídlem Dolní Suchá 159, 463 34 Hrádek nad Nisou, na pronájem nebytového prostoru č. 01 o výměře 27 m2 nacházejícího se v nemovitosti bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p.č. 249 a části pozemku p.č. 250, ostatní plocha, vše v k.ú. Loučná, kterou dojde k prodloužení doby nájmu do 30.4.2018.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.5 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/467/RM/17 - Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu odboru OIaSM o výsledku elektronické dražby souboru nemovitostí v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/468/RM/17 - Zveřejnění záměru změny v nájemní smlouvě č. 01/021/14 – pronájem NP č.3 na p.p.č. 1755, Hrádek nad Nisou (Cihelna) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání č. 01/021/14 uzavřené dne 23.6.2014 ve znění dodatku č.1 a č.2, mezi Městem Hrádek nad Nisou a GIPSY LEGEND, hudebním tělesem, zastoupeným p. Romanem Tarnaiem, bytem Železná 293, Hrádek nad Nisou, na pronájem nebytového prostoru č.3 o výměře 25 m2 nacházejícího se v nemovitosti bez č.p./č.ev, která je součástí pozemku p.č. 1755, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k prodloužení doby nájmu do 30.6.2018.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/469/RM/17 - Zveřejnění záměru změny v nájemní smlouvě č. 01/019/14 – pronájem NP č.3 v nemovitosti č.p. 587, Liberecká, Hrádek nad Nisou (Výměník) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání č. 01/019/14 uzavřené dne 30.6.2014 ve znění dodatku č.1 a č.2, mezi Městem Hrádek nad Nisou a Dynamic Line, zájmovým sdružením, IČ 22742191, zastoupeným p. Danielem Morávkem, bytem Hartavská 139, Hrádek nad Nisou, na pronájem nebytového prostoru č. 3 o výměře 24,3 m2 nacházejícího se v nemovitosti č.p. 587, která je součástí pozemku p.č. 1234, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k prodloužení doby nájmu do 30.6.2018.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/470/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve smlouvě o výpůjčce č. 01/010/16 – část nemovitosti č.p. 138, Václavská, Hrádek nad Nisou (Bekon) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o výpůjčce č. 01/010/16 uzavřené dne 20.6.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 28.12.2016, mezi Městem Hrádek nad Nisou a Občanským sdružením Hrádek n.N. - Ostrov života, IČ 22742689, se sídlem Hartavská 328, Hrádek nad Nisou, zastoupeným p. Zdenou Čejkovou, na výpůjčku části nemovitosti č.p. 138 o výměře 109,74 m2, která je součástí pozemku p.č. 429/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2017.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/471/RM/17 - Zvýšení četnosti svozu nádob SEPAR / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje navýšení a posílení vývozu separu plast a papír
na obodbí červen až září 2017 pro vybraná stanoviště separu - 21míst (bez stanoviště Sběrný dvůr Žiitavská), v rámci smlouvy o dílo ev.č.11/093/11 uzavřenou se společností Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Smetanova 91,46601Jablonec nad Nisou za cenu117.028,80 Kč bez DPH.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/472/RM/17 - Pořízení nových počítačů / Ostatní
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí provedení cenového průzkumu trhu k ověření cen v souladu s interní směrnicí IP/1/2015 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) na akci: „Pořízení 8 ks PC“.
2) schvaluje cenovou nabídku společnosti AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795 a pořízení 8 ks PC, za celkovou cenu ve výši 157 329,00 Kč vč. 21% DPH (130 024,00 Kč bez DPH).
3) ukládá odboru KÚ vystavit objednávku na 8 ks PC.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Navrátil Radek
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou