Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

11. schůze rady města 21.6.2017

datum zveřejnění: 11.7.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 11/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 11/2017/RM
Konáno dne: 21.6.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *
 
11/473/RM/17 - Program 11. řádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 11. řádného jednání Rady města konaného dne 21.6.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

11/474/RM/17 - Zápis a usnesení rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 10. řádného jednání Rady města konaného dne 7.6. 2017  a 6.mimořádného jednání Rady města konaného dne 14.6. 2017  
b) bere na vědomí plnění usnesení z 10. řádného jednání Rady města konaného dne 7.6. 2017  a 6.mimořádného jednání Rady města konaného dne 14.6. 2017  
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/475/RM/17 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc květen 2017 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc květen 2017.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/476/RM/17 - Souhlas s přijetím věcného daru pro DDM DRAK_UHL / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 3.750,-Kč pro potřeby pro potřeby DDM DRAK na akci Hrádecká bambulka od společnosti V.I.P. Free Shop VASO s.r.o., Hrádek nad Nisou, Donín, Donínská 219 (IČ: 03121887) do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224).
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro:6/  Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/477/RM/17 - Souhlas s přijetím věcného daru pro DDM DRAK_Chaloupka / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 7.500,-Kč pro potřeby pro potřeby DDM DRAK na akci Hrádecká bambulka od společnosti Václav Chaloupka, Hrádek nad Nisou, Donín, Slunečná 224 (IČ: 46512314) do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224).
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/478/RM/17 - Čerpání rezervního fondu DDM DRAK_VPP / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) v maximální výši 44.000,-Kč na dofinancování platů VPP zaměstnaných u organizace.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/479/RM/17 - Souhlas s přijetím finančního daru pro DDM DRAK_Knor / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 15.000,-Kč pro potřeby pro potřeby DDM DRAK na zájmové kroužky mažoretek od společnosti KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., Stráž nad Nisou, Svárovská 700 (IČ: 47311096) do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224).
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/480/RM/17 - Čerpání rezervního a investičního fondu MŠ Liberecká / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) převod finančních prostředků ve výši 96.764,-Kč do investičního fondu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135),
2) čerpání investičního fondu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) ve výši 96.764,-Kč na úhradu dodavatelské faktury za rekonstrukci interiéru v 1. patře zařízení,
3) čerpání rezervního fondu Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135), ve výši 105.924,-Kč na úhradu dodavatelských faktur za branky na minifotbal, pružinové houpačky a skříně do herny a výtvarného kroužku.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/481/RM/17 - Souhlas s přijetím finančního daru Pečovatelská služba / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 5.000,-Kč pro potřeby zařízení Pečovatelská služba od pana Stanislava Leška do vlastnictví příspěvkové organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČO: 71177248).
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/482/RM/17 - Veřejnoprávní kontrola PO 2017 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje provedení veřejnoprávní kontroly hospodaření zařízení
· Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003)
· Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011)
· Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119)
· Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127)
 za rok 2017 auditorskou společností C.J.AUDIT,s.r.o. (IČ: 25495542).
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/483/RM/17 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Pakli sport klub, z.s. / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Pakli sport klub, z. s. , se sídlem Zdislavy z Lemberka 437, 471 25  Jablonné v Podještědí, IČ: 70226130 ve výši   5 000,00,-Kč na podporu 18. ročníku International MTB marathon Lužickými horami - Malevil Cup a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/484/RM/17 - Dětské hřiště Loučná - Hrádek n/N - podání žádosti o nadační příspěvek  / Projekty
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Oranžové hřiště, na projekt "Dětské hřiště Loučná - Hrádek nad Nisou", o celkových nákladech 299 745 Kč, požadovaném nadačním příspěvku 199 217 Kč a spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou ve výši 100 528 Kč.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/485/RM/17 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace, poskytnuté Ministerstvem kultury, na akci "Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér", ve výši 4 640 370 Kč, při celkových nákladech 7 349 000 Kč  a spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou ve výši 2 708 630 Kč.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/486/RM/17 - Dohoda o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory / Projekty
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí předložený návrh Dohody o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem mezi městem Hrádek nad Nisou a Svazkem obcí Novoborska, náměstí Míru1, 473 01 Nový Bor, IČ: 68955057 a doporučuje zastupitelstvu města Dohodu schváli,
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/487/RM/17 - Výstava k 730. výročí Hrádku n/N - smlouva o poskytnutí dotace  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání:
a) schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017, v oblasti podpory č. 7 - Kulturní aktivity v Libereckém kraji, ve výši 42 565 Kč na projekt " Výstava k 730.výročí od první písemné zmínky o Hrádku nad  Nisou", při celkových nákladech 127 900 Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

11/488/RM/17 - Kulturní dům - odstranění bariér - Dodatek ke smlouvě č.1 - Ing.L.Hrádek / Dotace, příspěvky
 Rada města po projednání:
a) bere na vědomí podaný návrh Ing. Lukáše Hrádka (Liberecká 67, 473 01 Nový Bor,IČ 87398656) Dodatku č.1 k příkazní smlouvě č.05/001/17, na zajištění inženýrské a dotační činnosti, u akce "Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér,
 
b) schvaluje, v souladu s článkem 7. směrnice IP 1/2015 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu), navýšení finačního ohodnocení za zajištění čerpání, administraci a vyhodnocení akce na 100 000 Kč a prodloužení doby plnění o 9 měsíců, tedy do 02/2019,
 
c) ukládá odboru ODK dopracovat dodatek č.1 ke smlouvě č.05/001/17 se zhotovitelem, Ing. Lukášem Hrádkem, v souladu s předloženým návrhem a tímto usnesením a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/489/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Outdoor Challenge, z. s. / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Outdoor Challenge, z. s. , se sídlem Svornosti 1000, 463 11  Liberec XXX, IČ: 22841687 ve výši 20 000,00,-Kč na podporu akce „Triatlon Hrádek nad Nisou 2017“ a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/490/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Jakub Podzimek / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Jakubu Podzimkovi, nar. 9. 4. 1997, bytem Generála Svobody 67, 463 34  Hrádek nad Nisou ve výši 20 000,-Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na sportovních akcích v roce 2017 - překážkový terénní běh (startovné, doprava, ubytování, oblečení) a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/491/RM/17 - Snížení energetické náročnosti staré části budovy ZŠ T.G.M. - vratka dotace  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí Výzvu Ministerstva životního prostředí k úhradě prostředků dotčených pochybením v rámci projektu "Snížení energetické náročnosti staré části budovy ZŠ T.G.M." a ukládá finančnímu oddělení uhradit vratku dotace ve výši 71 182,65 Kč v souladu s Výzvou.
b) bere na vědomí písemné vyjádření společnosti Energy Benefit Centre, a.s. k vyměření finanční opravy,
c) ukládá starostovi města projednat finanční náhradu s firmou Enegy Benefit Centre, a.s. ve výši odpovídající vratce dotace.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/492/RM/17 - Podání žádosti o dotaci " Co si vyzkouším, tomu rozumím" -  ZŠ Lidická  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání:
a) schvaluje podání žádosti o dotaci ZŠ Lidická, Školní 325, Hrádek nad Nisou na projekt "Co si vyzkouším, tomu rozumím", v rámci Fondu mikroprojektů Interreg V-A - CZ - Polsko, v předpokládané výši celkových nákladů 19 802,35 EUR (504 960 Kč při kurzu 1EUR=25,5 Kč),
b) ukládá ODK informovat, o podání žádosti, zastupitelstvo města na nejbližším zasedání, formou písemné informace.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/493/RM/17 - Vyjádření zřizovatele školy/školského zařízení / Školství
Rada města vydává následující stanoviska:
1) souhlasí s investičními potřebami uvedenými ve Strategickém rámci MAP u jednotlivých zřizovaných škol a školských zařízení (souhlas zřizovatele)
2) schvaluje neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce MAP
3) souhlasí s předloženou finální verzí MAP Liberecko
k projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000700 a pověřuje starostu města podpisem dokumentu Vyjádření zřizovatele školy/školského zařízení.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/494/RM/17 - Dodatek č.24 - pojištění Kooperativa / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření Dodatku č.24 k pojistné smlouvě č. 7720439988 Kooperativa pojišťovna a.s., IČO: 47116617 se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 (ev. č. sml. 11/215/09) sjednané prostřednictvím QUATRO FINANCE a.s., IČO: 27589943 se sídlem Václavské  náměstí 834/17, 110 00 Praha 1 a to s účinností od 1.7.2017, celkové roční pojistné za tento dodatek č.24 činí 7 724,-Kč, poměrné pojistné za dobu od 1.7.2017 do 31.12.2017 činí 3 624,-Kč , které je splatné k datu 14.7.2017, celkové roční pojistné za smlouvu se zohledněním požadovaných změn je 696 536,-Kč a to od ledna 2018 ve čtvrtletních splátkách 174 134,- Kč
2) schvaluje vyrovnání mimořádné platby  pojistného dodatku č. 24 za období od 1.7.2017 do 31.12.2017 v částce 3 642,-Kč a to ke dni 14.7.2017
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/495/RM/17 - Vyhodnocení VZMR - Oprava komunikace Zahradní / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí podané nabídky a jejich hodnocení provedené pověřenou komisí, uvedené v Protokolu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek ze dne 6.6.2017 pro veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie zadána v souladu s článkem 7 odst. b) směrnice Města Hrádek nad Nisou - Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015, kdy se výzvou oslovilo pět vybraných uchazečů a to z důvodu časové potřebnosti a rozsahu zakázky, a dále z důvodu požadovaných a zadavateli známých odborných i kapacitních možností vybraných uchazečů pro předmět zakázky vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2017/613 s názvem: “Oprava místní komunikace ul. Zahradní“
2/ rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod evidenčním číslem VZMR/2017/613 s názvem “Oprava místní komunikace ul. Zahradní“ vítěznému uchazeči společnost 1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392,463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ49904884 s celkovou nabídkovou cenou 5 410 902,64,-Kč bez DPH, 6 547 192,19,-Kč včetně DPH, schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo a pověřuje odbor OIaSM projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy o dílo v souladu s podmínkami zadávacího řízení a starostu města podpisem konečného znění smlouvy o dílo
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/496/RM/17 - Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  IP/01/2017 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje interní Směrnici města Hrádek nad Nisou - Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ev.č. 23/001/17 (IP/1/2017) dle předloženého návrhu s účinností směrnice od 1.7. 2017
2/ ukládá odboru OIaSM ve spolupráci s vedením města seznámit se směrnicí všechny příspěvkové organizace města a organizace řízené městem.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/497/RM/17 - Zápis Dopravní komise z 5.6.2017 / Doprava
Rada města po projednání bere na vědomí zápis z Dopravní komise z 5.6.2017
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/498/RM/17 - Bod 1.1 - Dopravní komise z 5.6.2016 / Doprava
Rada města po projednání neschvaluje umístění rozhledového zrcadla na křižovatku Rynoltická x Horská na Dolním Sedle
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/499/RM/17 - Bod 1.2 - Dopravní komise z 5.6.2017 / Doprava
Rada města po projednání neschvaluje umístění rozhledového zrcadla na křižovatce Hasičská x Lužická na Dolním Sedle
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/500/RM/17 - Bod 1.3 - Dopravní komise z 5.6.2017 / Doprava
Rada města po projednání neschvaluje umístění rozhledového zrcadla na komunikaci Za Školou u čp.335
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/501/RM/17 - Bod 1.4 - Dopravní komise z 5.6.2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění přenosné dopravní značky B4 (zákaz vjezdu nákladních vozidel) na komunikaci ve Václavicích od křížku dle návrhu.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/502/RM/17 - Bod 2.2 - Dopravní komise z 5.6.2017 / Doprava
Rada města po projednání schváluje vjezd vozidel těžších 3,5 tuny na komunikaci Císařská za předpokladu vydání rozhodnutí o zvláštním užívání této komunikace pro dopravce Lesů ČR.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/503/RM/17 - Bod 2.4 - Dopravní komise z 5.6. 2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění  dodatkové značky  E13 s textem "nepaltí pro AČR" na stezku pro pěší a cyklisty na konci ul.Liberecká, vedené v pasportu komunikací pod č.UK113
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: 1/ Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/504/RM/17 - Vyhodnocení průzkumu trhu – D+M sekčních vrat hasičská zbrojnice Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené pověřenou osobou, které je zaznamenáno v zápise pověřenou osobou ze dne 19.6.2017 pro veřejnou zakázku s názvem: Dodávka a montáž sekčních vrat v hasičské zbrojnici Dolní Sedlo.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením provedeným průzkumem trhu na veřejnou zakázku s názvem: Dodávka a montáž sekčních vrat v hasičské zbrojnici Dolní Sedlo a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: METALO, s.r.o., se sídlem: Karlovská 161, 460 10 Liberec 22 IČ: 48264199, za celkovou cenu 87.562,86 Kč vč. DPH (72.366,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM vystavit vítězné firmě objednávku
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/505/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/611 – Oprava stropu Hasičská zbrojnice / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 6. 2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/611 s názvem: Oprava stropní konstrukce v 2.np v budově hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/611, s názvem: Oprava stropní konstrukce v 2.np v budově hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: STAVREKOL s.r.o., se sídlem: Mníšek, Třešňová 363, PSČ 463 31 IČ: 28686471, za celkovou cenu 217.753,00 Kč vč. DPH (179.961,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/506/RM/17 - Výběr dodavatele ZŠ Loučná oprava podlah / Majetkoprávní operace
1) schvaluje výběr dodavatele na opravu podlah v prostorách objektu školy ZŠ a MŠ Loučná v souladu s čl. 7 odstavec 1c) směrnice IP/1/2015, na základě zjištění havarijního stavu podlah, kdy eliminací havarijního stavu podlahové krytiny dojde k zajištění bezpečného užívání a k prevenci proti vzniku možného úrazu dětí, a bere na vědomí podanou nabídku.
2) aschvaluje realizaci nutných oprav firmou Miroslav Dušánek podlahářství, sídlem: Bilejova 418, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 12029840, kde je uvedena celková cena 194.561,95 Kč s DPH, (bez DPH 21% 160.795,00 Kč).
3) pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému dodavateli objednávku.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/507/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - předzahrádka Pyramida Kebab / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 3894/2017 provozovatele občerstvení Pyramida Kebab, IČO: 02995191, se sídlem Liberecká 616, 463 34 Hrádek nad Nisou ve věci povolení záboru veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky provozovny,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a provozovatelem občerstvení Pyramida Kebab, IČO: 02995191- chodníku před č.p. 183 ulice Anglická o výměře 2 m2 - za účelem umístění předzahrádky v termínu od 26.6. - 15.9.2017 a to úplatně za celkovou cenu 574,- Kč v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a v souladu s obdobnými případy v uvedené lokalitě a pověřuje starostu dohodu uzavřít.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/508/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní přípojka, Donín p.p.č. 509/1, p. Sedlák / Majetkoprávní operace
 Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost  č.j.: 4001/2017 žadatele pana Jaroslava Sedláka ve věci souhlasu se vstupem na pozemek a uložením vodovodní přípojky k pozemku p.č. 509/1 ve vlastnictví žadatele do pozemku p.č. 503 v ulici Za Školou ve vlastnictví města,
2/ souhlasí se vstupem a uložením vodovodní přípojky k pozemku p.č. 509/1 k.ú. Donín do pozemku p.č. 503, k.ú. Donín - komunikace III. třídy 41c s asfaltovým povrchem v ulici Za Školou ve vlastnictví města - dle předložené PD zpracované 4/2017 Ing. Otakarem Faltinem, č. zakázky 1217, za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a dále
b/ uložení přípojky bude realizováno bezvýkopovou technologií bez porušení asfaltového povrchu vozovky komunikace, pozemek dotčený stavbou bude uveden do původního stavu na náklady žadatele; v případě, kdy skutečný průběh vodovodního řadu neumožní napojení přípojky bez porušení asfaltového povrchu komunikace, provede investor na své náklady opravu asfaltového povrchu do původní podoby v minimální vzdálenosti 1m na obě strany od hrany výkopu do poloviny šíře komunikace.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/509/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - ul. Nádražní před p.p.č. 119/1, M. Schmoranzová / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 4158/2017 paní Michaely Schmoranzové ve věci povolení záboru - zvláštního užívání veřejného prostrantví v ulici Nádražní za účelem výkopových prací pro realizaci vodovodní a kanalizační přípojky k plánované novostavbě RD na p.p.č. 119/1 k.ú. Hrádek nad Nisou,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou a žadatelkou paní Michaelou Schmoranzovou za účelem realizace výkopových prací v ulici Nádražní o výměře celkem 90 m2 v termínu 10.7.2017 a to v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a v souladu s obdobnými případy v uvedené lokalitě za celkovou cenu 450,- Kč, vratná jistota na zajištění úklidu 3000,- Kč a pověřuje starostu dohodu uzavřít.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/510/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - lavička a stojan na kola, provozovna J+V, terminál p. Fritsche / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí  žádost č.j.: 4228/2017 žadatele Vladimír Fritsche - provozovatel J+V (výroba a prodej dárkového zboží), IČO: 01894323, se sídlem subjektu Dolní Suchá 153, 463 34 Hrádek nad Nisou ve věci povolení záboru - zvláštního užívání veřejného prostranství k umístění lavičky a stojanu na kola o výměře 5 m2 před provozovnou u terminálu,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou a žadatelem p. Vladimír Fritsche, provozovatel J+V, IČO: 01894323 se sídlem Dolní Suchá 153, 463 34 Hrádek nad Nisou za účelem umístění lavičky a stojanu na kola o výměře 5 m2 v termínu od 1.7.-.31.8.2017 úplatně za celkovou cenu 1070,- Kč v souladu s vyhláškou č. 1/2011, oblast vyjmutá a pověřuje starostu dohodu uzavřít.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/511/RM/17 - Zábor veřejného prostrantví - ulice Lékárnická, hydroizolace č.p. 113 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 3934/2017 žadatelky - vlastníka nemovitosti č.p. 113, Horní náměstí, Hrádek n.N. ve věci povolení bezúplatného záboru (zvláštního užívání veřejného prostranství) v ulici Lékárnická za účelem hydroizolace objektu č.p. 113 v termínu 11.7. - 17.7.2017,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství o výměře 20 m2 v ulici Lékárnická mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a žadatelkou - vlastníkem objektu č.p. 113, Horní náměstí, za účelem  provedení hydroizolace objektu v termínu 11.7.-17.7.2017 a to bezúplatně z důvodu uvedeného ve zprávě, dále stanovuje vratnou jistotu na zajištění úklidu a povinností vypůjčitele 3000,- Kč a pověřuje starostu dohodu uzavřít.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/512/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/609 Zajištění údržby veřejného osvětlení a souvisejích zařízení Města Hrádek nad Nisou pro období roků 2017-2022 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod evidenčním číslem VZMR/2017/609 s názvem "Zajištění údržby veřejného osvětlení a souvisejích zařízení Města Hrádek nad Nisou pro období roků 2017-2022" pro výběr dodavatele oprav a údržby soustavy VO,
2/ schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh nepojmenované smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem  VZMR/2017/609, pro výběr zhotovitele akce s názvem „Zajištění údržby veřejného osvětlení a souvisejích zařízení Města Hrádek nad Nisou pro období roků 2017-2022",
3/ stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a to ve složení:
- Pavel Farský (místostarosta města)
- Ing. Zdeňka Jirkalová (referent odboru OIaSM),
- Jiří Tesař (odborný poradce města pro správu VO).
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/513/RM/17 - Zábor veřejného prostranství - ulice Školní a Liberecká, lešení Jimmy s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 4480/2017 žadatele odpovědného zástupce spol. JIMMY s.r.o., IČO: 05524776, se sídlem Školní 440, 463 34 Hrádek nad Nisou, jednatel Ha Dao Thi Thu ve věci povolení záboru - zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem stavby lešení pro opravu fasády domu č.p. 440,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství mezi žadatelem společností JIMMY s.r.o., IČO: 05524776, se sídlem Školní 440, 463 34 Hrádek nad Nisou a městem Hrádek nad Nisou za účelem stavby lešení pro opravu fasády objektu č.p. 440, ulice školní, v pěti etapách v období od 1.7.-18.8.2017 a to úplatně za celkovou částku 3525,-Kč v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a v souladu s obdobnými případy, dále stanovuje vratnou jistotu ve výši 5000,- Kč na zajištění úklidu a povinností vypůjčitele a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/514/RM/17 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 3091 a 3090/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. - lokalita Václavice)." na p.p.č. 3091 a 3090/1  v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Povodí Labe, s.p. IČO 70890005, Víta nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové  (budoucí povinný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 30800 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/515/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/053/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4000 ze dne 31.5.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/053/12 uzavřené dne 29.8.2012.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/053/12 uzavřenou dne 29.8.2012 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 100 m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.9.2017 do 31.8.2022.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/516/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/040/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4000 ze dne 31.5.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/040/13 uzavřené dne 26.6.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/040/13 uzavřenou dne 26.6.2013 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 234 m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/517/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1166 v k.ú. Donín u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3822 ze dne 24.5.2017 na prodej části pozemku p.č p.č 1166, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 118 m2 z celkových 4 727 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za účelem rozšíření a zarovnání hranice pozemku s využitím jako zahrada a zázemí k nemovitosti.
2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č 1166, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 118 m2 z celkových 4 727 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou dle návrhu žadatele a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č 1166, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 118 m2 z celkových 4 727 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za minimální cenu 65 Kč/m2 + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou přímého prodeje známému zájemci s tím, že pozemek je zatížen věcnými břemeny vyznačenými geometrickými plány.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/518/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/23/2016       / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3824 ze dne 24.5.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/23/2016 uzavřené dne 1.12.2016.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/23/2016 na pronájem pozemku p.č. 371, trvalý travní porost, o výměře 614 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/519/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/47/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3754 ze dne 22.5.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/47/12 uzavřené dne 16.8.2012.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/47/12 na pronájem části pozemku p.č. 418/1, zahrada, o výměře 560 m2 z celkových 3 802 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.8.2017 do 31.7.2022.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/520/RM/17 - Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 212/1 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3418 ze dne 12.5.2017 o pronájem části pozemku p.č. 212/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 85 m2 z celkových 1 415 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou
za účelem zřízení výběhu pro psa.
2) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 212/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 85 m2 z celkových 1 415 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení výběhu pro psa, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 9 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: / Proti: 6/ Zdržel se: / Nepřítomen:1/
NESCHVÁLENO

11/521/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1622/1 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3176 ze dne 2.5.2017 o pronájem části pozemku p.č. 1622/1, zahrada, o výměře 188 m2 z celkových 2 726 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady.
2) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku 1622/1, zahrada, o výměře 188 m2 z celkových 2 726 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/522/RM/17 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/41/2012 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3755 ze dne 22.5.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/41/2012 uzavřené dne 6.8.2012.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/41/2012 na pronájem části pozemku p.č. 1065/1, zahrada, o výměře 710 m2 z celkových 2 519 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.5.2017 do 30.4.2022.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/523/RM/17 - Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1784/4 v k.ú. Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání pozemku p.č. 1784/4, ostatní plocha, komunikace, o výměře 794 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou
 
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  p.č. 1784/4, ostatní plocha, komunikace, o výměře 794 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové.  
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/524/RM/17 - Právní služby SPOLAK - Nisa3point – 2017 / Ostatní
Rada města po projednání:
a)
bere na vědomí nabídku od firmy SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. (IČO: 28703448) ze dne 07. 06. 2017, na právní služby v rámci akce: prodej průmyslové zóny, označované „Nisa 3 point“ realizovaného v roce 2017 a schvaluje použití výběru v souladu s článkem 7. směrnice č. IP/1/2015 z důvodu nabízené ceny a znalosti problematiky včetně započaté spolupráce firmy na uvedeném projektu s partnerem Ing. P. Ouhrabkou a společností REALING CZ s.r.o.
b)
schvaluje nabídku ze dne 07. 06. 2017 od firmy SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. (IČO: 28703448) na právní služby v rámci akce: Prodej průmyslové zóny - „Nisa3point“ - 2017 za cenu dle nabídky:
     i.     fixní cena: ve výši 61.710 Kč vč. 21% DPH (51.000,- Kč bez DPH)
     ii    pohyblivá cena: za další položky v rámci poradenství dle nabídky a požadavku objednavatele ve výši 4.840 Kč vč. 21% DPH (4.000 bez DPH) za úschovu kupní ceny, bude-li využita, a 1.815 Kč vč. 21% DPH (1.500,- Kč bez DHP) za započatou hodinu dalších služeb, budou-li využity.
c)
ukládá tajemníkovi městského úřadu vystavit objednávku na právní služby dle podané a schválené nabídky firmy SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. (IČO: 28703448) ze dne 07. 06. 2017.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/525/RM/17 - Dopis radě města ze dne 09. 06. 2017 / Ostatní
Rada města po projednání:
a)     bere na vědomí dopis od paní Liškové, adresovaný radě města a obdržený dne 09. 06. 2017,
b)     konstatuje, že pracovně právní záležitosti jsou v souladu s § 110 odst. 4, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci tajemníka městského úřadu případně v kompetenci starosty města,
c)      ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit a objednat právní služby jako ochranu města v rámci konfliktu zaměstnanců tak, aby byly hájeny práva města jako zaměstnavatele vůči všem stranám.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/526/RM/17 - Program 6. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 6. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 28.6.2017.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou