Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

14. schůze rady města 23.8.2017

datum zveřejnění: 25.8.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 14/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 14/2017/RM
Konáno dne: 23.8.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

14/651/RM/17 - Program 14. řádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 14. řádného jednání Rady města konaného dne 23.8.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

14/652/RM/17 - Zápis a usnesení rady města / Ostatní

Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 13. řádného jednání Rady města konaného dne 9.8.2017  
b) bere na vědomí plnění usnesení z 13. řádného jednání Rady města konaného dne 9.8. 2017  
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

14/653/RM/17 - Přijetí daru od společnosti KSM Casting / Ostatní

Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 150.000,-Kč na projekt roku „Pouliční hodiny v Hrádku nad Nisou“ od společnosti KSM Casting CZ a.s. (IČ: 27172490), se sídlem Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 726 a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/654/RM/17 - Smlouva o propagaci - Tristone / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zabezpečení propagace a reklamy ve výši 70.000,-Kč bez DPH se společností Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o. (IČ: 49096630), se sídlem Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 698 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/655/RM/17 - Smlouva o propagacii – Elas / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zabezpečení propagace a reklamy ve výši 40.000,-Kč bez DPH se společností Výroba stuh - ELAS, společnost s ručením omezeným (IČ: 61329738), se sídlem Hrádek nad Nisou, Větrná 418 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/656/RM/17 - Smlouva o propagaci - SČVak / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zabezpečení propagace a reklamy ve výši 5.000,-Kč bez DPH se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (IČ: 49099451), se sídlem Teplice, Trnovany, Přítkovská 1689/14 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/657/RM/17 - Žádost Pečovatelské služby o navýšení rozpočtu / Příspěvkové organizace

Rada města po projednání:
1) schvaluje čerpání rezervního fondu Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248), ve výši 200.000,-Kč na platy zaměstnanců z důvodu Nařízení vlády ze dne 31.května 2017, kterým se mění  NV č.564/2006 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
2) schvaluje rozpočet organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248) v celkové výši 1.960.000,-Kč,
3) doporučuje zastupitelstvu města schválit 7. rozpočtové opatření pro rok 2017 se změnou u příspěvkové organizace ve výši 460.000,-Kč.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/658/RM/17 - Rozpočtová změna města za rok 2017 č.7 / Změna rozpočtu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města 2017 č. 7 ve výši 5.795.684,85Kč. Rozpočet města po 7. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 136.832.721,80Kč, celkový objem výdajů částkou 255.201.169,56Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/659/RM/17 - Přijetí finančního daru Brána Trojzemí / Příspěvkové organizace

Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru do vlastnictví příspěvkové organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969)
1) ve výši 5.000,-Kč na Dětský den od společnosti ARTMETAL ČECHY s.r.o. (IČ: 28723708),
2) ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti Rolf Bartosch (IČ: 14859882),
3) ve výši 5.000,-Kč na Dětský den od společnosti NISAP CZ s.r.o., (IČ: 28742664),
4) ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti "Hrádek potřebuje změny! z.s." (IČ: 26587254),
5) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti Jiří Bistiak (IČ: 12797600),
6) ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti Blanka Böhmová (IČ: 49896288),
7) ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti Iva Červená (IČ: 14833000),
8) ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti Pavel Farský, Oldřichov na Hranicích 94, Hrádek nad Nisou,
9) ve výši 5.000,-Kč na Dětský den od společnosti H - therma, a.s. (IČ: 25943057),
10) ve výši 3.000,-Kč na Dětský den od společnosti Hagal s.r.o. (IČ: 60276908),
11) ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti KORTAN spol. s r.o. (IČ: 40231143),
12) ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti LTL KOVO s.r.o. (IČ: 28687680),
13) ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti TOTEX s.r.o. (IČ: 27309410),
14)  ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti František Žána (IČ: 68292881),
15) ve výši 4.000,-Kč na Dětský den od společnosti Jakub Jurek (IČ: 75182530),
16) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti Vladislav Řípa (IČ: 74915266),
17) ve výši 6.000,-Kč na Dětský den od společnosti ANEGG s.r.o. (IČ: 04047419),
18) ve výši 5.000,-Kč na Dětský den od společnosti EFTEC (Czech Republic) a.s. (IČ: 49450981),
19) ve výši 3.000,-Kč na Dětský den od společnosti Ernst Bröer, spol. s r.o. (IČ: 49905694),
20) ve výši 1.000,-Kč na Dětský den od společnosti Mgr. Josef Horinka, Zlatá výšina 810, Hrádek nad Nisou,
21) ve výši 10.000,-Kč na Dětský den od společnosti IBR Consulting, s.r.o. (IČ: 25023446),
22) ve výši 5.000,-Kč na Dětský den od společnosti Lersen CZ s.r.o. (IČ: 25480596),
23) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti MAXEL, s.r.o. (IČ: 62740261).
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/660/RM/17 - Přijetí finančního daru Brána Trojzemí / Příspěvkové organizace

Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru do vlastnictví příspěvkové organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969)
1) ve výši 5.000,-Kč na Dětský den od společnosti Ing. Zbyněk Nýdrle (IČ: 61316733),
2) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti PULSKLIMA, spol. s r.o. (IČ: 63144409),
3) ve výši 10.000,-Kč na Dětský den od společnosti Progres Liberec s.r.o. (IČ: 25401645),
4) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti Miroslav Hochman (IČ: 11420723),
5) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti Projektový ateliér DAVID s.r.o. (IČ: 27277577),
6) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti Energy Benefit Centre a.s. (IČ: 29029210),
7) ve výši 3.000,-Kč na Dětský den od společnosti BASLET s.r.o. (IČ: 02160005),
8) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti Jan Sladký, Lesní 187, Hrádek nad Nisou,
9) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti Antonín Raban (IČ: 14863847),
10) ve výši 2.000,-Kč na Dětský den od společnosti ELITEX FINISHING s.r.o. (IČ: 25419528),
11) ve výši 7.500,- Kč na Dětský den od společnosti Ing. Radovan Novotný (IČ: 49080300).
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/661/RM/17 - Přijetí finančního daru Brána Trojzemí / Příspěvkové organizace

Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru do vlastnictví příspěvkové organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969)
1) ve výši 11.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Josef Novotný (IČ: 16402138),
2) ve výši 7.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Ernst Bröer, spol. s r.o. (IČ: 49905694),
3) ve výši 3.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Hagal s.r.o. (IČ: 60276908),
4) ve výši 2.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Václav Větrovský (IČ: 42137390),
5) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Projektový ateliér DAVID s.r.o. (IČ: 27277577),
6) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti STAVREKOL s.r.o. (IČ: 28686471),
7) ve výši 3.500,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Ing. Lukáš Lánský (IČ: 75883635),
8) ve výši 10.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti EMJ s.r.o. (IČ: 27268632),
9) ve výši 2.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Antonín Raban (IČ: 14863847),
10) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti ELITEX FINISHING s.r.o. (IČ: 25419528),
11) ve výši 10.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti S.A.D.A.C., spol. s r.o. (IČ: 46359036),
12) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Jindřich Bursík (IČ: 45125848).
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/662/RM/17 - Přijetí finančního daru Brána Trojzemí / Příspěvkové organizace

Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru do vlastnictví příspěvkové organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969)
1) ve výši 10.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti BASLET s.r.o. (IČ: 02160005),
2) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Miroslav Hochman (IČ: 11420723),
3) ve výši 3.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Michal Raichl (IČ: 69279250),
4) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Jan Foniok (IČ: 14841274),
5) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti TV Facility Group, a.s. (IČ: 24724815),
6) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti FS Vision, s.r.o. (IČ: 22792902),
7) ve výši 10.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Ing. Radovan Novotný (IČ: 49080300),
8) ve výši 10.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Aron house, s.r.o. (IČ: 01915126),
9) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti MSV Liberec, s.r.o. (IČ: 61328952),
10) ve výši 10.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti IBR Consulting, s.r.o. (IČ: 25023446),
11) ve výši 5.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Jakub Jurek (IČ: 75182530),
12) ve výši 10.000,-Kč na Hrádecké slavnosti a Bartolomějskou pouť od společnosti Energy Benefit Centre a.s. (IČ: 29029210).
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/663/RM/17 - OSA - licenční smlouva o užívání hudebních děl - akce Uhelňácký mlž 2017 / Kultura

Rada města po projednání:
a) bere na vědomí návrh licenční smlouvy č. VP_2017_133765  o veřejném provozování hudebních děl od společnosti OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, jejímž předmětem je živé užití hudebních děl na akci "Uhelňácký mlž 2017", o celkové autorské odměně 658 Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/664/RM/17 - Vyhodnocení VZ – Dodavatel osobních ochranných prostředků požární ochrany / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání:
a) bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené pověřenou osobou, které je zaznamenáno v Zápise o vyhodnocení pověřenou osobou ze dne 18. 08. 2017 na veřejnou zakázku s názvem „Dodavatel osobních ochranných prostředků požární ochrany - kompletní zásahový oděv, zásahové přilby“,
b) schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením provedeným průzkumem trhu na veřejnou zakázku s názvem „Dodavatel osobních ochranných prostředků požární ochrany - kompletní zásahový oděv, zásahové přilby“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Požární bezpečnost s.r.o., se sídlem: Královský Vršek 42, 586 01  Jihlava, IČ: 27660940 za celkovou nabídkovou cenu 224 077,00,-Kč vč. DPH (181 716,40,-Kč bez DPH),
c) ukládá odboru ODK ve spolupráci s velitelem JSDHO Hrádek nad Nisou zpracování objednávky.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/665/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Daniel Morávek (Shotgun) / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Danielu Morávkovi, nar. 11. 2. 1978, bytem Hartavská 139, 463 34  Hrádek nad Nisou ve výši 15 000,-Kč na úhradu nákladů spojených s realizací festivalu „Shotgun 2017“ a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/666/RM/17 - Protipovodňový přístřešek - realizační dokumentace stavby / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku ze dne 17.8.2017 od projektového ateliéru David s.r.o., Ruprechtická 199, 460 14 Liberec, jejímž předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Protipovodňový přístřešek“ za celkovou cenu 97 000,-Kč bez DPH, 117 370,-Kč včetně DPH v souladu s čl. 6 písmeno d) směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 1.7.2017, schválenou usnesením číslo 11/496/RM/17 a ukládá odboru OIaSM vystavit objednávku.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/667/RM/17 - Zrušení VZMR/2017/610 Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání
a/
bere na vědomí doporučení hodnotící komise uvedené v protokolu z jednání komise ze dne 21. 8. 2017 a to zrušení výběrového řízení vedeného pod ev.č. VZMR/2017/610 s názvem Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku nad Nisou z důvodu nezájmu uchazečů o podání cenové nabídky.
b/
rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise a zadávacími podmínkami, o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2017/610  Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku nad Nisou a ukládá odboru OIaSM rozhodnutí o zrušení zaslat všem uchazečům, zveřejnit na webových stránkách města a profilu zadavatele.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/668/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/619 Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku n.N. / Majetkoprávní operace

Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci s názvem  „Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku nad Nisou“ vedenou pod ev. číslem VZMR/2017/619,jenž je součástí projektu Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel vedeným pod registračním číslem CZ.11.2.45/0.0./0.0/16_012/0000912 a je spolufinancována z prostředků programu Interreg V-A česká republika - Polsko.
    
2/ schvaluje návrh znění a podmínky Výzvy k podání nabídek, Zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek dle podmínek poskytovatele dotace, a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku nad Nisou " komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
 Jiří Palas
 - náhradník Ing. Jana Davidová
Mgr. Josef Horinka
- náhradník Pavel Farský
Pavel Nývlt
- náhradník Naděžda Černohorská
Petr Dlouhý
- náhradník Jan Krečman
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/669/RM/17 - Dopravně inženýrské opatření na komunikaci III/27110 - Oldřichov n/H / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje DIO pro stavbu "Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích" - rekonstrukce komunikace prováděné firmou SKANSKA a.s. IČ 26271303 v termínu od 14.8 - 26.11.2017
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/670/RM/17 - Nákup dlažebních použitých kostek z přebytků KSSLK / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
a)     bere na vědomí nabídku Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace na odkup starších dlažebních žulových kostek rozměru 16/16 a 10/10 a rozhoduje o tomto nákupu (veřejné zakázce) v souladu s čl. 6 odst. (4) písm. d) směrnice města IP/1/2017 z důvodu výhodné a odpovídající nabídkové ceny, resp. ceny v místě a čase obvyklé,
b)     schvaluje nákup starších dlažebních žulových kostek rozměru 16/16 a 10/10 za jednotnou cenu 700 Kč/t + DPH v rozsahu do 250 t dle nabídky organizace: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, kdy celková cena nepřesáhne výši 211.750 Kč s DPH (175.000 Kč bez DPH).
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/671/RM/17 - Vypsání ZPŘ/2017/616 Knihovna Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání nadlimitní veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu  s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na služby dle zadávacích podmínek zpracovaných firmou RUNICON consulting s.r.o., se sídlem: Praha - Hostivař, Bratislavská 1488/6, PSČ 102 00, IČ 01635671, v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, na akci s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou“ vedenou pod ev. číslem ZPŘ/2017/616.
    
2/ schvaluje návrh znění a podmínek Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku, ukládá odboru OIaSM poskytnout součinnost firmě RUNICON consulting, s.r.o., (IČ 01635671) pro dopracování konečného znění Zadávacích podmínek a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou“ dle § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Jiří Palas, Mgr. Josef Horinka, Ing. Jana Davidová.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/672/RM/17 - Výběr zhotovitele archeologického průzkumu ,,Knihovna“ / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele akce s názvem „Přestavba objektu bývalé pekárny na knihovnu, Hrádek nad Nisou“, v souladu s čl. 6 d) směrnice IP/1/2017, na základě ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění je navržen zhotovitel archeologických prací: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem: Masarykova 11, Liberec 1, 46001 IČO: 00083232, a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé díky provedenému průzkumu trhu.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na archeologické práce „Přestavba objektu bývalé pekárny na knihovnu, Hrádek nad Nisou „ firmě Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem: Masarykova 11, Liberec 1, 46001 IČO: 00083232 za nabídkovou cenu 205.600,- Kč včetně DPH (zhotovitel není plátce DPH)
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh dohody a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění dohody.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti:  Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/673/RM/17 - Výběr zhotovitele na zpracování PD – Kulturní dům Beseda / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DPS, DZS (dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele) na akci s názvem „Hrádek nad Nisou kulturní dům, odstranění bariér“, v souladu s čl. 6 d) směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity je navržen zhotovitel již realizovaných stavebních prací: Ing. Radovan Novotný, se sídlem: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO: 49080300, a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé díky provedenému průzkumu trhu.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na projektové práce ve stupni DPS, DZS na akci: „Hrádek nad Nisou kulturní dům, odstranění bariér ",  firmě Ing. Radovan Novotný, se sídlem: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO: 49080300 za nabídkovou cenu 361.155,00 Kč včetně DPH (298.475,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému uchazeči objednávku.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/674/RM/17 - Výběr zhotovitele na zpracování PD - Sokolovna / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) na akci s názvem „Sokolovna Hrádek nad Nisou Rekonstrukce sociálního zázemí“, v souladu s čl. 6 d) směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity je navržen zhotovitel již realizovaných stavebních prací: Ing. Radovan Novotný, se sídlem: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO: 49080300, a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé díky provedenému průzkumu trhu.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na projektové práce ve stupni DSP na akci: „Sokolovna Hrádek nad Nisou Rekonstrukce sociálního zázemí ",  firmě Ing. Radovan Novotný, se sídlem: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO: 49080300 za nabídkovou cenu 336.519,00 Kč včetně DPH (278.115,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému uchazeči objednávku.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/675/RM/17 - Vyhlášení sběrové soutěže pro ZŠ a MŠ 2017/2018 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení sběrové soutěže pro základní a mateřské školy pro rok 2017/2018 s tím, že odměněny budou čtyři nejlepší kolektivy mateřských škol, pět nejlepších kolektivů základních škol, pět nejlepších jednotlivců z celého města sbírající všechny komodity, dále pak tři nejlepší jednotlivci v jednotlivých komoditách, sbírané komodity jsou: PET lahve, Tetra pack, papír.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/676/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje vodohospodářské infrastruktury - Starý Dvůr, kanalizace stoka "C" / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje vodohospodářské infrastruktury s názvem "Hrádek nad Nisou Starý Dvůr - Luční ulice, splašková kanalizace" (kanalizační stoka PVC DN 250 v délce 76m včetně dvou kanalizačních šachet) formou přímého prodeje společnosti SVS a.s., IČO: 49099469 se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice jako navazující funkční součást vodohospodářské infrastruktury "Hrádek nad Nisou - lokalita Starý Dvůr - vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." za celkovou kupní cenu 673.000,- Kč.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/677/RM/17 - Vstup a uložení sítí - LB_Hrádek n/N. úprava sítě VN-TFAT", ENGIE Services a.s. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.:  5358/2017 žadatele ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 14300 Praha 4, IČO: 26121603 zastupujícího na základě plné moci investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, ve věci vydání stanoviska ke stavbě "LB_Hrádek n/N. úpr. sítě VN - TFAT" pro potřebu územního rozhodnutí,
2/ souhlasí se vstupem a uložením kabelu VN 22kV do pozemků p.č. 1600/2, p.č. 1602/1, 1602/63 vše k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města dle předložené projektové dokumentace na akci "LB_Hrádek n/N. úpr. sítě VN - TFAT" zpracované 7/2017 ENGIE Services a.s. za následujících podmínek:
a/ stavbou dotčené pozemky ve vlastnictví města budou uvedeny do původního stavu, v místě výkopu řádně hutněny, ohumusovány, urovnány a osety travní směsí,
b/ na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
c/ žadatelem bude respektována stávající nájemní smlouva 01/18/2009 uzavřená mezi městem a nájemcem k části pozemku p.č. 1602/1 za účelem provozování fotovoltaické elektrárny (zachování přístupu pro obsluhu zařízení) včetně oznámení zahájení stavební činnosti v dostatečném předstihu.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/678/RM/17 - Dodatek č. 1 Dohody ev.č. 31/015/17 - zábor veřejného prostranství JIMMY s.r.o., prodloužení termínu. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o užívání veřejného prostranství ev.č. 31/015/17 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností JIMMY s.r.o., Školní 440, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 05524776, kdy dodatkem se prodlužuje doba užívání do 15.9.2017 a navyšuje částka za uvedenou dobu užívání o 2.250,- Kč, celkem za dobu užívání prostranství 5.775,- Kč, s účinností od 19.8.2017 a pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/679/RM/17 - Dodatek č. 1 Dohody ev.č. 31/018/17 - předzahrádka Kebab Pyramida -  změna výměry / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o užívání veřejného prostranství ev.č. 31/018/17 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a panem Sherifem Hassanem, Liberecká 616, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 02996191, kdy dodatkem se narovnává výměra užívaného prostranství 12 m2 a navyšuje částka za uvedenou dobu užívání o 2.870,- Kč, celkem za dobu užívání prostranství 3.444,- Kč a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/680/RM/17 - Souhlas s umístěním oplocení p.p.č. 354/1 Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání souhlasí z důvodu omezení pohybu osob způsobujících nepořádek a narušujících klidné soužití s umístěním oplocení s uzamykatelnou bránou na pozemku p.č. 354/1 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města, který slouží jako pěší stezka propojující parkoviště "PAVCO" a lokalitu Starý Dvůr, přičemž realizace oplocení proběhne na náklady žadatelů - obyvatel č.p. 761, 762, 763, 764, 765, 766 a obyvatelé uvedených objektů budou mít vlastní klíč k bráně.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/681/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 1594/1, p.p.č. 1594/25 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 1594/1 a 1594/25 v k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá strpění uložení a provozování vodovodního a kanalizačního řadu a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního a  kanalizačního řadu na pozemku p.č. 1594/1 a 1594/25 k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou  pro: Severočeskou vodárenskou společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
2)  schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu vodovodního a kanalizačního řadu   na p.p.č. 1594/1 a 1594/25   k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Severočeská vodárenská společnost, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice IČO 49099469 (strana oprávněná z věcného břemene),  a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná z věcného břemene) a VGP CZ VI IČO 28742621, Jenišovice č.p. 59, Jenišovice (investor) - úplatně dle GP č. 1488-93/2017 a 1442-96/2017 za cenu 1 000 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/682/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti p.p.č. 1258/1 a 1262/1 k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 1258/1 a 1262/1  v k.ú.  Oldřichov na Hranicích, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 1258/1 a 1262/1 v  k.ú. Oldřichov na Hranicích. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 1000 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. ENPRO Energo s.r.o., se sídlem: Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí  IČO: 28628250 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 215-58/2016 za cenu 1000 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/683/RM/17 - Přijetí daru - pozemek p.č.589/2 v k.ú. Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
1) bere na vědomí nabídku daru manželů Slezákových a to pozemek p.č. 589/2, ostatní plocha, komunikace, o výměře 8 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 589, zahrada, o výměře 603 m2 geometrickým plánem č. 1466-288/2016 schváleného dne 16.12.2016) v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí daru - pozemek p.č. 589/2, ostatní plocha, komunikace, o výměře 8 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 589, zahrada, o výměře 603 m2 geometrickým plánem č. 1466-288/2016 schváleného dne 16.12.2016) v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je ve vlastnictví manželů Markéty a Milana Slezákových, trvale bytem Generála Svobody 282, 463 34 Hrádek nad Nisou.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

14/684/RM/17 - Program 7. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje program 7. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 30.8.2017.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen::2/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou