Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

10. mimořádná schůze rady města 19.9.2017

datum zveřejnění: 19.9.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 10mim/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 10mim/2017/RM
Konáno dne: 19.9.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854

10mim/076/RM/17 - Program 10. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 10. mimořádného jednání Rady města konaného dne 19.9.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 19.9.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

10mim/077/RM/17 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/013/17 Oprava  kapličky  na  Horním  Sedle. / Smlouvy
Rada města po projednání:
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/013/2017 na akci pod názvem Oprava  kapličky  na  Horním  Sedle ze dne 24.4. 2017  uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102,463 34 Hrádek nad Nisou, 463 34 Hrádek nad Nisou IČO:01913026, předmět dodatku řeší přesnou specifikaci termínu dokončení díla ke dni 25.9. 2017 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu
Termín: 19.9.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou