Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

11. mimořádná schůze rady města 26.9.2017

datum zveřejnění: 12.10.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 11mim/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 11mim/2017/RM
Konáno dne: 26.9.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854

11mim/078/RM/17 - Program 11. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 11. mimořádného jednání Rady města konaného dne 26.9.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 26.9.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

11mim/079/RM/17 - Prodloužení uzavírky komunikace III/2719 Husova, Oldřichovská. / Doprava
1) bere na vědomí stanovení souhlasu s objízdnými trasami dle DIO - 18/048/2017 "Hrádek nad Nisou Husova,Oldřichovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - postupná úplná uzavírka III/2719 - křižovatka s ul.Nádražní - kruhová křižovatka s kom.I/35 schválená usnesením č.5mim/041/RM/17 z 31.5.2017
2) souhlasí se stanovením objízdné trasy pro akci Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Husova, Oldřichovská Hrádek nad Nisou a prodloužení  termínu do  30.11.2017
3)souhlasí s uzavírkou krajské silnice  III/2719 -  křižovatka s ul.Nádražní - kruhová křižovatka s kom.I/35  v zastavěném území obce
Termín: 26.9.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

11mim/080/RM/17 - Žádost o souhlas s pořádáním závodu na kolečkových lyžích dne 30.9.2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje pořádání závodů na kolečkových lyžích dne 30.09.2017 od 13 do 15 hodin spolku Silvini Madshus team, z.s. - IĆ 22612807 za podmínky,že žadatel zajistí veškerou pořadatelskou činnost, předloží zvláštní užívání dotčených komunikací a cyklostezek dle předložené zákresu trasy závodu a přístupová komunikace od kruhové křižovatky do areálu Autokempu Kristýna a Jiránek (viz.plánek v příloze),  bude přístupná pro účastníky běžného silničního provozu, zároveň pro vyznačení tratě bude použito krátkodobých permanentních barev.
Termín: 26.9.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou