Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

12. mimořádná schůze rady města 25.10.2017

datum zveřejnění: 1.11.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 12mim/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 12mim/2017/RM
Konáno dne: 25.10.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854

12mim/081/RM/17 -  Program 12. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 12. mimořádného jednání Rady města konaného dne 25.10.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 4/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3/
SCHVÁLENO

12mim/082/RM/17 - Paměť v krajině Trojzemí - přesun finančních prostředků / Projekty
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí odůvodnění leadpartnera projektu Paměť v krajině Trojzemí, Společnost pro kulturní krajinu z.s., k přesunu finančních prostředků z rozpočtu partnera projektu Hrádek nad Nisou do rozpočtu partnera projektu Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou ve výši 7 260 Eur,
b) schvaluje přesun finančních prostředků mezi rozpočty partnerů projektu Hrádek nad Nisou a Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou ve výši 7260 Eur v souladu s důvodovou zprávou a pověřuje starostu města podpisem změnového rozpočtu.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 4/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3/
SCHVÁLENO

12mim/083/RM/17 - Oprava pojízdné vrstvy na p.p.č 493/1 v k.ú.Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí podané nabídky na „Opravu přístupové komunikace p.p.č. 493/1 k.ú. Hrádek n. N. - kolem Azylu“ a schvaluje fa. Eurovia CS, a.s. IČ 45274924 dle Zápisu o vyhodnocení pověřenou osobou,
2) schvaluje provedení opravy v rámci projektu Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko (IČO: 70908222) s názvem: „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území mikroregionu“, kdy je oprava přístupové komunikace p.p.č. 493/1 k.ú. Hrádek n. N. - kolem Azylu, dílčí částí tohoto projektu a bere na vědomí, že mikroregion obdržel dotaci na uvedený projekt od Libereckého kraje,
3) schvaluje, že financování opravy bude provedeno předvedením příslušné částky vlastního podílu na dílčí část projektu města Hrádek nad Nisou, a to na účet mikroregionu jako mimořádný členský příspěvek a mikroregion k tomuto příspěvku přidá dílčí část obdržené dotace ve výši minimálně 33.333,- Kč, nebo dle rozhodnutí mikroregionu v případě, že ostatní obce budou realizovat své dílčí projekty v jiných než předpokládaných rozsazích.
4) pověřuje odbor OIaSM určením referenta, který bude realizovat, kontrolovat a převezme tuto dílčí akci jako technický zástupce za město Hrádek nad Nisou, v souladu s dodanou dokumentací mikroregionu, která je přílohou podkladu k tomuto usnesení, dále po projednání potvrdí s vítězným uchazečem konečnou objednávku, která bude za město uzavřena prostřednictvím zástupce mikroregionu a starostu města pověřuje podpisem nutných podkladů dle dokumentace.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 4/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou