Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

20. schůze rady města 6.12.2017

datum zveřejnění: 13.12.2017 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 20/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 20/2017/RM
Konáno dne: 6.12.2017
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *


20/912/RM/17 - Program 20. řádného jednání Rady města / Ostatní
Rada města schvaluje program 20. řádného jednání Rady města konaného dne 7.12.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 7.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 4/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/913/RM/17 - Zápis a usnesení Rady města  / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis ze 19. řádného jednání Rady města konaného dne 15.11.2017 a 13. mimořádného jednání Rady města konaného dne 22.11.2017
b) bere na vědomí plnění usnesení ze 19. řádného jednání Rady města konaného dne 15.11.2017 a 13. mimořádného jednání Rady města konaného dne 22.11.2017
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

20/914/RM/17 - Zpráva o činnosti městské policie zaěsíc listopad 2017 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc listopad 2017.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

20/915/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – HPZ z.s. / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Hrádek potřebuje změny! Z.s., se sídlem Donínská 16, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 775286850 ve výši 4 840 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním podzimní Oldies party a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

20/916/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Vojtěch Slezák / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Vojtěchu Slezákovi, nar. 10.03.1998, bytem Generála Svobody 282, 463 34  Hrádek nad Nisou ve výši 12 000 Kč na úhradu nákladů spojených s přípravou a účastí na Mistrovství Evropy v baton twirlingu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

20/917/RM/17 - Analýza rizik Bekon - zajištění výběrového řízení na dodavatele / Projekty
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí předložené návrhy příkazních smluv advokátních společností Mgr. Petr Panýr advokátní kancelář, Vocelova 603/5, Praha 2 a JUDr. Vladimír Tögel - advokát, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
b) schvaluje jako zpracovatele zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na projekt "Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou“  advokátní kancelář JUDr. Vladimír Tögel - advokát, se sídlem: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 12493031, za celkovou cenu 68.000 Kč bez DPH, tj. 82.280 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

20/918/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled Brána Trojzemí / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/919/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled DDM DRAK / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/920/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled MŠ Donín / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/921/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled MŠ Oldřichovská / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/922/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled MŠ Liberecká / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/923/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Donín / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/924/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/925/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Loučná / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/926/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ TGM / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu organizace Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/927/RM/17 - Rozpočet a střednědobý výhled Pečovatelská služba / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje:
1) rozpočet organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248) na rok 2018,
2) střednědobý výhled rozpočtu Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248) na roky 2019 - 2020.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/928/RM/17 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly ZŠ TGM / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí protokol č. 10/2017 z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace ze dne 5.10.2017,
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2017 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2018.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/929/RM/17 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly ZŠ Donín / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí protokol č. 11/2017 z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace ze dne 5.10.2017,
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2017 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2018.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/930/RM/17 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí protokol č. 12/2017 z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace ze dne 6.10.2017,
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2017 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2018.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/931/RM/17 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly ZŠ Loučná / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí protokol č. 16/2017 z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace ze dne 10.11.2017,
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace zajistit nápravu zjištěných nedostatků uvedených v protokolu do 31.12.2017 a předložit informaci o nápravě nedostatků do rady města nejdéle do 28.2.2018.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/932/RM/17 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2018 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 u 10 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Hrádek nad Nisou, na rok 2018 v souladu s přílohou této zprávy.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/933/RM/17 - Změna rozpočtu města 2017 č. 10 / Změna rozpočtu
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu města č. 10 za rok 2017. Rozpočet města 2017 po změně č.10 má stanoven celkový objem příjmů částkou 148.023.938,48 Kč, celkový objem výdajů částkou 266.392.386,24 Kč a salda ve výši 118.368.447,76 Kč ve třídě financování.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/934/RM/17 - Darovací smlouva SDH Dolní Sedlo / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 12.000,- Kč společnosti Sbor dobrovolných hasičů Dolní Sedlo (IČ: 44223587) a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/935/RM/17 - Přijetí finančního daru od společnosti Eftec, a.s. / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru ve výši 1.000.000,- Kč k zajištění činnosti Městské policie ve městě Hrádek nad Nisou od společnosti EFTEC (Czech Republic) a.s., se sídlem ve Zlíně, Lužkovice, U Tescomy 206 (IČ: 49450981) a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/936/RM/17 - Rozpočet města Hrádek nad Nisou na rok 2018 / Rozpočet města
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočet města Hrádek nad Nisou na rok 2018. Rozpočet města má stanoven celkový objem příjmů částkou 175.448.550,- Kč, celkový objem výdajů částkou 259.384.299,- Kč a salda ve výši 83.935.749,- Kč ve třídě financování.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/937/RM/17 - Střednědobý výhled Města Hrádek nad Nisou / Hospodaření města
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled Města Hrádek and Nisou na období 2018 -2022.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/938/RM/17 - OZV o místním poplatku - odpady / Obecně závazné vyhlášky
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/939/RM/17 - OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity / Obecně závazné vyhlášky
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 4/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/940/RM/17 - OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt / Obecně závazné vyhlášky
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 5/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/941/RM/17 - Kontokorentní úvěr / Hospodaření města
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit podmínky pro uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 6 mil. Kč, bez zajištění a se splatností do 31.12.2018.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/942/RM/17 - Odpis pohledávky ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města odpis pohledávky vůči příspěvkové organizací Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 101.796.59 Kč.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/943/RM/17 - Změna ceníku úkonů pečovatelské služby / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje Cenový sazebník placených úkonů Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou s účinností od 1.1.2018. Účinností nového cenového sazebníku se ruší ceník, schválený usnesením č. 21/951/RM/13.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/944/RM/17 - Sňatky - úprava a stanovení paušální náhrady / Sociální věci
Rada města stanoví počínaje dnem 1.1.2018, že:
1) úředním dnem pro konání sňatků je vždy druhý pátek v měsíci, a to v době od 10.00 do 15.00 hodin pro sňatky konané v obřadní síni Městského úřadu Hrádek nad Nisou. Tímto se ruší bod 3 usnesení č. 21/786/RM/14;
2) paušální náhrada za výjezd oddávajícího a matrikářky za účelem sňatku do nematriční obce (Chotyně a Rynoltice) bude účtována ve výši 1000 Kč vč. DPH. Paušální náhrada nebude účtována v případě, že oddávající který je z nematriční obce, zajistí dopravu matrikářky na místo obřadu a zpět do matriční obce.
Termín: 30.11.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/945/RM/17 - Dodatek č.1 SoD - Regenerace panelového sídliště Liberecká III. etapa  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.8.2017, zavedené pod evidenčním číslem 04/0038/217, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Regenerace panelového sídliště Liberecká III. etapa, Hrádek nad Nisou“ firmou BASLET s.r.o., Chotyně 196, 463 34 Hrádek nad Nisou, kterým se na základě souhrnu víceprací a méněprací uvedených v příloze č.1 výše uvedeného dodatku č.1 snižuje celková cena za provedení díla z původní 3 598 525,50,-Kč bez DPH, 4 354 215,80,-Kč včetně DPH na  3 585 681,50,- Kč bez DPH, 4 338 674,60,- Kč včetně DPH, pověřuje starostu města jeho podpisem a ukládá odboru OIaSM zveřejnit dodatek na profilu zadavatele.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/946/RM/17 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/040/17 Oprava povrchu komunikace ul. K Bytovkám. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/040/17  na akci pod názvem Oprava povrchu komunikace ul. K Bytovkám v Hrádku nad Nisou ze dne 05. 09. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Eurovia CS,závod Liberec se sídlem: Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924 předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných méně prací celková cena díla bude ponížena o cenu méně prací ve výši 379.681,65 Kč s DPH (313.787,00 Kč bez DPH) a prodloužení termínu realizace stavby do 15.11.2017 z důvodů zhoršených klimatických a provozních podmínek.
2/
ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č.1  a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/947/RM/17 - Smlouva o přeložce distribučního zařízení č. Z_S24_12_8120053832 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  smlouvy o realizaci  přeložky distribučního zařízení  č. Z_S24_12_8120053832 související s realizací projektu Vybudování dětské skupiny - stavba , Liberecká 587,607, 463 34 Hrádek nad Nisou) mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS) ČEZ Distribuce, a. s.Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/ 8, PSČ 405 02 IČ 24729035 za předpokládanou částku 1.009.141 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/948/RM/17 - Provozní řád - Multifunkční sportovní hřiště Václavice / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí návrh č.1 PROVOZNÍHO ŘÁDU Multifunkčního sportovního hřiště ve Václavicích 2017, jehož obsahem jsou pravidla užívání  a správa sportovního hřiště s celoročním provozem.
2)schvaluje  Provozní řád  Multifunkčního sportovního hřiště ve Václavicích 2017 platný od 11.12.2017 dle předloženého návrhu č.1.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/949/RM/17 - Oprava pojízdné vrstvy  p.p.č.522 v k.ú.Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje výběr na zhotovitele opravy pojízdné vrstvy pod názvem: „Havarijní oprava místní komunikace p.p.č.522 k.ú.Dolní Sedlo“ v souladu s čl. 3 směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) s účinností od 1.7.2017, schválenou usnesením číslo 11/2496/RN/14
2) bere na vědomí podané nabídky, jejich vítězné pořadí uvedené v Zápisu o vyhodnocení pověřenou osobou a schvaluje přidělení zakázky s názvem „Havarijní oprava místní komunikace p.p.č.522 k.ú.Dolní Sedlo“ firmě Street s.r.o., se sídlem: Srbova 360/1; Praha 8 - Libeň, IČ: 24663310 ve výši 298.228,70 Kč včetně DPH (246.470,-Kč bez DPH).
3) pověřuje odbor OIaSM dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy a pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
4/ukládá odboru OIaSM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/950/RM/17 - Výběr zhotovitele na zpracování ZŠ Lidická / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele pro zajištění vyhotovení projektové dokumentace DSP na akci: ZŠ Lidická, Školní 325 Hrádek nad Nisou - oprava sociálních zařízení a dožitých vnitřních konstrukcí v původní budově, v souladu s čl. 6 odstavce d) směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity je navržen zhotovitel již realizované PD :  B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 150289097 a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na vyhotovení projektové dokumentace DSP na akci: ZŠ Lidická, Školní 325 Hrádek nad Nisou - oprava sociálních zařízení a dožitých vnitřních konstrukcí v původní budově, firmě B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909 za nabídkovou cenu 254.100,00 Kč včetně DPH (210.000,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému uchazeči objednávku.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/951/RM/17 - Vypsání VZMR/2017/624 VÝMĚNA OKEN a DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 124 „CAMELOT“ / Majetkoprávní operace
Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2017/624 pro výběr zhotovitele s názvem „Výměna oken a dveří v objektu č.p. 124 „Camelot“
2/ schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem  VZMR/2017/624, pro výběr zhotovitele akce s názvem „Výměna oken a dveří v objektu č.p. 124 „Camelot“
3/ stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a to ve složení: Mgr. Josef Horinka, Jiří Palas, Ing. Jana Davidová, Pavel Nývlt, Petr Dlouhý,
náhradníci: Pavel Farský, Nikola Vinklárková, Ing. Zdeňka Jirkalová, Miroslava Karlíková, Jan Krečman.
4/ ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávací dokumentace v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/952/RM/17 - Výběr dodavatele DCI Technologie a pasivního 3D / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr dodavatele kino techniky a servisních služeb po uplynutí záruky, která je blíže specifikována ve výkazu výměr a v servisní smlouvě, jenž je přílohou cenové nabídky Vybavenost kino techniky do Multifunkčního centra v souladu s čl. 6 odst. (4) písmene d) směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity, kdy je navržen zhotovitel již dříve realizované dodávky vybavenosti touto technikou v budově Multifunkčního centra, a bere na vědomí podanou firmy AV MEDIA, a.s. ze dne 5. 12. 2017, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé.
 b/
schvaluje přidělení zakázky na dodávku vybavenosti kino techniky do Multifunkčního centra firmě AV MEDIA, a.s., se sídlem: Praha - Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ 102 00 14, IČ: 48108375 za nabídkovou cenu1.925.322,- Kč včetně DPH (1.591.175,00 Kč bez DPH) a servisní služby ve výši 36.300,- Kč s DPH (30.000,-Kč bez DPH) za rok s účinností po skončení záruční doby, jenž je uveden v servisní smlouvě, která je nedílnou částí smlouvy o dílo příloha č. 2.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s dodavatelem konečný návrh smlouvy o dílo a servisní smlouvy, a dále pověřuje starostu města podpisem jejich konečného znění.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/953/RM/17 - Přidělení bytu zvláštního určení č.13, Nádražní 700, Hrádek n/N / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č.13, o rozloze 50,3 m2, typ 1+2, ve 3. patře budovy Domu s pečovatelskou službou č.p. 700, Nádražní, Hrádek nad Nisou, paní Evě Špísové, bytem Tichá 672, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 881 Kč na dobu určitou 1 rok.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/954/RM/17 -  Program 10. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 10. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 13.12.2017.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:  1/
SCHVÁLENO

20/955/RM/17 - Dodatek č. 6 smlouvy o dílo pro rok 2018 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje prolognaci Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zajištění komunální služeb (ev.č.sml. 04/011/05), na rok 2018, pro zajištění sběru svozu, vykládky a výkupu tříděných komodit PET a papír v motivačním programu města Hrádku nad Nisou s firmou Severočeské komunální služby, s.r.o., IČO: 62738542, se sídlem: Smetanova 4588/91, 466 01, Jablonec nad Nisou, cena výkupu pro rok 2018: PET 1,80 Kč/kg, papír 1 Kč/kg, hodinová sazba za svoz, sběr a vykládku činí 305/Kč hod bez DPH.
Termín: 6.11.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/956/RM/17 - Jednání FRVU / Ostatní
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 27.11.2017
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ke dni 31.10.2017
3) doporučuje Zastupitelstvu města schválit Program podpory pro rok 2018 v souladu s doporučením Správní rady FRVU a v souladu s platnou legislativou
4) doporučuje Zastupitelstvu města schválit žádost o dotaci z Programu podpory pro rok 2017 v částce 50 000,- Kč manželům Haně a Zdeňkovi Přibylovým , bytem Václavice č.p. 80, 463 34, Hrádek nad Nisou na "Domovní ČOV Ekocis" pro čištění odpadních vod z RD na p.p.č. 190, 1167/2,2766,2888/1,3090/1 v katastrálním území Václavice u Hrádeku nad Nisou
5) doporučuje Zastupitelstvu města schválení uvolnění finančních prostředků z účtu FRVU na účet Města Hrádek nad Nisou ve výši 699 530,- Kč na financování spoluúčasti projektu "Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017" (dodatek č. 1. smlouvy o dílo ze dne 11.9.2017, č.sml. 04/041/17).
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/957/RM/17 - Jednání FRM / Ostatní
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRM ze dne 27.11.2017
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRM ve výši 60 801 613,02 Kč
3) bere na vědomí realizaci projektů a doporučuje Zastupitelstvu města schválení předložené realizace projektů z FRM (úhrady a vratky) pro roky 2017/2018/2019
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/958/RM/17 - Dodatek č.3 Smlouva o Zajištění sběru, svozu a využití složek komunálního odpadu ve správním území Města Hrádek nad Nisou / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č.3 Smlouva o Zajištění sběru, svozu a využití složek komunálního odpadu ve správním území Města Hrádek nad Nisou s firmou Severočeské komunální služby s.r.o., IČO: 62738542, se sídlem: Smetanova 91, 466 01, Jablonec nad Nisou, jehož předmětem je změna přílohy číslo 2 Smlouvy „Ceník služeb“. V ceníku služeb se tímto dodatkem mění cena za svoz nádob VSKO, na základě navýšení nákladů na jednotlivé služby a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/959/RM/17 - Dodatek č.2 Smlouva o Zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu ve správním území Města Hrádek nad Nisou / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č.2 Smlouva o Zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu ve správním území Města Hrádek nad Nisou, uzavřený s firmou Severočeské komunální služby s.r.o., IČO: 62738542, se sídlem: Smetanova 91, 466 01, Jablonec nad Nisou, jehož předmětem je změna přílohy číslo 2 Smlouvy „Ceník služeb“. V ceníku služeb se tímto dodatkem mění cena za sběr, svoz a odstranění SKO v souladu s článkem V. odstavce c) uvedeném ve Smlouvě o Zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu ve správním území Města Hrádek nad Nisou a to od 1.1.2018  a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/960/RM/17 - Dodatek č. 8 smlouvy o dílo  / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 8 Smlouva o dílo na zajištění komunálních služeb ve městě Hrádek nad Nisou, s firmou Severočeské komunální služby s.r.o., IČO: 62738542, se sídlem: Smetanova 91, 466 01, Jablonec nad Nisou,  jehož předmětem je změna "Ceníku služeb" na základě navýšení nákladů na jednotlivé služby z důvodu inflace 2,2% a to od 1.1.2018, pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/961/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní a kanalizační přípojka  pro p.p.č. 235 k.ú. Donín, ul. Tovární - pí. Fejglová / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7162/2017 žadatelky vlastníka pozemku p.č. 235 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve věci vyjádření a povolení vstupu do pozemku p.č. 243 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (ulice Tovární) za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky,
2/ souhlasí se vstupem na pozemek a uložením vodovodní a kanalizační přípojky dle předložených projektových dokumentací  "Stavební pozemek p.p.č. 235, Tovární ulice, Hrádek nad Nisou - Donín" zpracované Oldřich Čiháček SAT - projekt v 3/2016 a "Kanalizační přípojka pro mobilní dům umístěný na pozemku p.č. 235 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou" zpracované AquaKlimax s.r.o., Ing. Pavel Schneider, v 3/2017  za následujících podmínek:
a/ na obě předmětné stavby budou s Městem Hrádek nad Nisou uzavřeny jednotlivé smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ v místě chodníku ze zámkové dlažby bude zámková dlažba šetrně rozebrána, podkladní vrstvy dostatečně hutněny a následně bude obnoveno zadláždění do původního stavu,
c/ v místě zásahu do místní komunikace III. třídy 37c bude obnoven asfaltový povrch v rozsahu v minimální vzdálenosti 1m od vnějších krajních hran výkopů dle zákresu varianta 1 v důvodové zprávě, výkop dostatečně hutně za respektování konstrukčních vstev komunikace a obnova bude provedena prověřenou firmou zabívající se přednostně stavbou silnic s ohledem na kvalitu provedení obnovy asfaltového povrchu a to za přítomnosti správce komunikací Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/962/RM/17 - Vstup a napojení inženýrských sítí - dešťová kanalizace p.p.č. 432/2 Loučná, J a J Hrádek group s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7666/2017 žadatele J a J Hrádek group s.r.o. se sídlem Donínská 124, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 28405641 ve věci napojení svodu dešťových vod z nově budovaného RD s firemním zázemím a pozemku p.č. 432/2 k.ú. Loučná na pozemek p.č. 432/1 ve vlastnictví města, na kterém je vybudovaný drenážní systém pro odvod dešťových vod,
2/ ukládá odboru OIaSM předložit návrh Smlouvy o právu stavby na pozemku p.č. 432/1 ve vlastnictví města ve prospěch společnosti J + J Hrádek group s.r.o., IČO: 28405641 za výše uvedeným účelem včetně návrhu stanovení úplaty za zřízení práva stavby.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

20/963/RM/17 - Vstup a uložení sítí - plynovodní přípojka pro p.p.č. 607/1 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 8089/2017 žadatele zastupujícího na základě plné moci vlastníka pozemku p.č. 607/1 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (investora stavby) ve věci povolení vstupu a uložení inženýrské sítě - plynovodní přípojky pro pozemek p.č. 607/1 do pozemku p.č. 606 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města,
2/ schvaluje vstup a uložení plynovodní přípojky do pozemku p.č. 606 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ uložení přípojky bude realizováno bez porušení nového asflatového povrchu komunikace a bez narušení konstrukčních vstev komunikace III. třídy 49c v ulici Pod Ovčím kopcem; v případě, že z technických důvodu nebude možné provést uložení bez dotčení asfaltového povrchu komunikace, bude provedena oprava asfaltového povrchu v rozsahu min. 1m od krajní hrany výkopu na obě strany v plné šíři komunikace 3,7m.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/964/RM/17 - Vstup a uložení sítí - vodovodní přípojka p.p.č. 144 Donín - Graftneterovi / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.:8256/2017 žadatelů vlastníků pozemku p.č. 143/2 k.ú. Donín a investorů stavby ve věci změny podmínek a povolení vstupu do pozemku p.č. 144 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (ul. Slepá) za účelem realizace uložení vodovodní přípojky pro novostavbu RD,
2/ schvaluje změnu podmínek pro vstup do pozemku p.č. 144 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města za účelem realizace vodovodní přípojky pro novostavbu RD na p.p.č. 143/2 k.ú. tamtéž ve vlastnictví žadatelů a povoluje realizaci přípojky výkopem s následnou dvoufázovou opravou asfaltového povrchu dle důvodové zprávy v rozsahu minimálně 5m od krajních hran výkopu v plné šíři komunikace dle stávajícího stavu s tím, že na zimní období bude provedena oprava výkopu zhutněním a zadlážděním zámkovou dlažbou a následně v termínu max. do 30.4.2018 bude provedena finální oprava komunikace; za tímto účelem bude v rámci záboru veřejného prostranství a předávacího protokolu stanovena jistota ve výši 15.000,-Kč.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/965/RM/17 - Smlouva o úpravě vzájemných práv - Rekonstrukce vodovodu ul. Polní, LI 020 129 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 6229/2017 žadatele společnosti SčVK, a.s. jednající na základě plné moci za společnost SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469, ve věci žádosti o vyjádření k dokumentaci provádění stavby a schválení Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla - LI 020 129 Hrádek nad Nisou, Polní - rekonstrukce vodovodu,
2/ schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla - LI 020 129 Hrádek nad Nisou, Polní - rekonstrukce vodovodu mezi Městem Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 (vlastník dotčených pozekmků) a investorem společností Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 a pověřuje starostu podpisem smluvních dokumentů.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/966/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Rekonstrukce MS Hrádek nad Nisou - Komenského, Inpos-projekt, s.r.o. (II.) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7704/2017 žadatele Inpos-projekt, s.r.o. se sídlem Nitranská 381/7a, 46012 Liberec 3 ve věci přehodnocení podmínek města a vyjádření k PD za vlastníka pozemků a souhlas se stavbou pro vydání územního souhlasu na akci Rekonstrukce MS Hrádek nad Nisou - Komenského.
2/ revokuje usnesení č. 17/8096/RM/17 ze dne 18.10.2017 v bodě 4/ a nahrazuje nově takto:
4/ stanovuje podmínky pro realizaci akce, kdy tato bude probíhat za současné koordinace s akcí Revitalizace zeleně u ZŠ TGM a stavbou dalšího investora SVS a.s. a dále bude na náklady investora provedena oprava komunikace v ul. Komenského v polovině šíře komunikace a celé délce sítě dle předloženého výkresu Opravy povrchů dotčených realizací C.5.1  a dále bude na přemětnou stavbu uzavřena s Městem Hrádek nad Nisou smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/967/RM/17 - Smlouva o zřízení služebnosti -  VTE k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č.  156/1, 840/14, 2782/1, 2783, 2785/1, 2887/12  a 2961/1  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost zakládá právo uložení energetického vedení, provozovat je a udržovat jakož i právo provádět na energetickém vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení výkonnosti. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu 50-ti let od data podpisu této smlouvy pro: EEH s.r.o., IČO 27274446, se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3,  úplatně za cenu 174000 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : EEH s.r.o., IČO 27274446, se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3  (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 631-167/2017 za cenu 174000 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ roti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/968/RM/17 - Pacht části pozemku p.č. 1066 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. p.č. 1066, zahrada, o výměře 800 m2 z celkových 2 385 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, manželům Janě a Mariuszovi Janosik - Bielským, bytem Liberecká 350, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.1.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/969/RM/17 - Pacht část pozemku p.č. 354/64 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, panu Jaroslavu Brodskému, bytem Starý Dvůr 731/51, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahradního posezení, bez chovu zvířat, pěstování plodin či parkování automobilů, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.1.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/970/RM/17 - Pacht části pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. p.č. 1472/1, zahrada, o výměře cca 709 m2 v k.ú. Hrádek n. Nisou, manželům Martinovi a Marii Suchým, bytem Žitavská 281, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2 /rok (zahrada) a 10 Kč/m2/rok (zastavěná plocha), na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že se na pozemku nachází vodovodní šachta.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.1.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/971/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 185/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí stanovisko Povodí Labe s.p. k záměru prodeje pozemku p.č. 185/5, zahrada, o výměře 154 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem zřízení parkování u rodinného domku a uložení palivového dřeva.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 185/5, zahrada, o výměře 154 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 200 Kč/m2, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že budou respektovány podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe s.p. k výše uvedenému záměru.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/972/RM/17 - Zveřejnění záměru Změny ve smlouvě o nájmu pozemku č. 13/015/17 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7776 ze dne 7.11.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/015/17 uzavřené dne 16.10.2017.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/015/17 uzavřenou dne 16.10.2017 na pronájem části pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 730 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy a dále k úpravě výše nájemného z 2190 Kč na 2372 Kč.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/973/RM/17 - Zveřejnění záměru Změny ve smlouvě o nájmu pozemku č. 13/009/17 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7446 ze dne 24.10.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/009/17 uzavřené dne 18.10.2017.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/009/17 uzavřenou dne 18.10.2017 na pronájem části pozemku p.č. 418/1, zahrada, o výměře 560 m2 z celkových 3 802 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z 1 680 Kč na 2 044 Kč v souvislosti se stavbou zahradního domku a stavbou pergoly, kdy obě stavby budou umístěny mimo aktivní záplavovou zónu.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/974/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 676/1 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7958 ze dne 14.11.2017 na prodej části pozemku p.č 676/1, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 53 m2 z celkových 2 955 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně za účelem rozšíření a zarovnání hranice pozemku s využitím jako zahrada a zázemí k nemovitosti.
2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č 676/1, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 53 m2 z celkových 2 955 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně dle návrhu žadatele a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č 676/1, ostatní plocha, komunikace, o výměře, která bude upřesněna na základě vypracovaného geometrického plánu, v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, za minimální cenu 50 Kč/m2 + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou přímého prodeje známému zájemci.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/975/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1377/2 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7965 ze dne 15.11.2017 na prodej pozemku p.č 1377/2, zahrada, o výměře 198 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem rozšíření zázemí sousední nemovitosti, která je  ve vlastnictví rodičů žadatele s tím, že žadatel požádal o splátkový prodej.
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č 1377/2, zahrada, o výměře 198 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za minimální cenu 484 Kč/m2 s DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody, bez možnosti splátkového kalendáře.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/976/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/045/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7942 ze dne 13.11.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/045/12 uzavřené dne 6.8.2012.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 79/4, trvalý travní porost, o výměře 428 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem využití jako zahrada, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/977/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/025/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7874 ze dne 9.11.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/025/13 uzavřené dne 12.4.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/025/13 uzavřenou dne 12.4.2013 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 20 m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/978/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/018/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7873 ze dne 9.11.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/018/13 uzavřené dne 20.3.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/018/13 uzavřenou dne 20.3.2013 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 109 m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/979/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/042/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7113 ze dne 10.10.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/042/13 uzavřené dne 8.7.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/042/13 uzavřenou dne 8.7.2013 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 18,5 m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022 a kterou zároveň dojde k úpravě výše nájemného ze 315 Kč/rok na 185 Kč/rok.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/980/RM/17 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 215/1 v k.ú. D. Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7299 ze dne 16.10.2017 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 13 m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku 215/1, ostatní plocha, o výměře 13  m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně za účelem užívání přístřešku vybudovaného na uvedené části pozemku, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 10 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/981/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/039/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 6859 ze dne 2.10.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/039/13 uzavřené dne 1.7.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/039/13 uzavřenou dne 1.7.2013 na pronájem pozemku p.č. 916, zahrada, o výměře 697 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/982/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/017/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7449 ze dne 24.10.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/017/13 uzavřené dne 22.3.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/017/13 uzavřenou dne 22.3.2013 na pronájem části pozemku 770, zahrada, o výměře 612 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/983/RM/17 - Ukončení smlouvy a zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 770 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost ze dne 27.10.2017 o ukončení nájemní smlouvy č. 13/051/13 uzavřené dne 25.7.2013 na pronájem části pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 306 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou s tím, že ke dni 31.12.2017 vyprší platnost uvedené smlouvy.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 306 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/984/RM/17 - Ukončení smlouvy a zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 770 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost ze dne 27.10.2017 o ukončení nájemní smlouvy č. 13/009/12 uzavřené dne 29.8.2012 na pronájem části pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 306 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou s tím, že ke dni 31.12.2017 vyprší platnost uvedené smlouvy.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 306 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/985/RM/17 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/021/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 6934 ze dne 4.10.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/021/12 uzavřené dne 2.4.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/021/12 uzavřenou dne 2.4.2013 na pronájem pozemku p.č. 864/1, trvalý travní porost, o výměře 487 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.4.2018 do 31.3.2023.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/986/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1809 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7447 ze dne 24.10.2017 na prodej pozemku p.č. 1809, zahrada, o výměře cca 177 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1809, zahrada, o výměře cca 177 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou přítomnosti aktivní záplavové zóny a zachování přístupu ke korytu vodního toku Lužické Nisy.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/987/RM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části st. pozemku č. 181/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 7321 ze dne 18.10.2017 na prodej části st. pozemku č. 181/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 250 m2 z celkových 1334 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem zřízení zázemí k nemovitosti a rozšíření pozemků.
2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení části st. pozemku č. 181/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 250 m2 z celkových 1334 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle návrhu žadatele a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části st. pozemku č. 181/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře, která  bude upřesněna na základě zpracovaného geometrického plánu, v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za minimální cenu 242 Kč/m2 s DPH + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/988/RM/17 - Nájemné v objektu čp.378, Liberecká „Ruská vila“ / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje výši nájemného v objektu č.p. 378, Liberecká, Hrádek nad Nisou „Ruská vila“ dle přílohy, v souladu se směrnicí ev. Č. 23/003/2014 - IP/3/2014. Nájemné za pozemky se řídí vnitřním předpisem Ceníku nájemného za pronájem pozemku účinným 22.8.2013;
2) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1202, zahrada a části pozemku p.č. 1203, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou budoucím nájemcům bytů č.1 až č.7 v nemovitosti č.p. 378, ulice Liberecká, Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení společné zahrady a parkoviště, za cenu 3 Kč/m2/rok  a 9 Kč/m2/rok, dle Ceníku nájemného za pronájem pozemku schváleného Radou města dne 21.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/989/RM/17 - Dodatek č.1 ke smlouvě o servis.podpoře Windomy / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o servisní podpoře software Windomy č.325 pro správu bytů a nebytových prostor, z důvodu rozšíření licence za cenu 4522Kč ročně pro společnost O.K.-Soft s.r.o., IČO 04618394, školní 628, 35601 Sokolov a pověřuje starostu jeho podpisem.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/990/RM/17 - Souhlas vlastníka s užíváním nebytových prostor v čp.271, Žitavská (celnice) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost nájemce Štěpána Pflégra, IČO 62239091, Jítrava 62,Rynoltice, 46353 Křižany o vyslovení souhlasu s užíváním nemovitosti čp.271 dle Smlouvy o nájmu nemovitosti sloužící k podnikání ze dne 29.1.2015 ev.č.01/2/2015;
2) souhlasí s užíváním nemovitostí čp. 271, Žitavská, Hrádek nad Nisou v souladu se Smlouvou o nájmu nemovitosti sloužící k podnikání ze dne 29.1.2015 uzavřenou s nájemcem Štěpánem Pflégrem, IČO 62239091, Jítrava 62,Rynoltice, 46353 Křižany ev.č.01/2/2015 pro společnost BONVER WIN, a.s., IČO 25899651, Cholevova 1530/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava Jih.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/991/RM/17 - Změna č. 6 Organizačního řádu Městského úřadu Hrádek nad Nisou / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje Změnu č. 6 Organizačního řádu Městského úřadu Hrádek nad Nisou, dle předloženého návrhu, kterou stanovuje i počet zaměstnanců Městského úřadu Hrádek nad Nisou na maximálně 40 osob a to s účinností schválených změn od 01. 01. 2018.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

20/992//RM/17 - Pravidla odměňování neuvolněných zastupitelů a osob za výkon funkce / Ostatní
Rada města po projednání doporučuje schválit zastupitelstvu města předložený návrh „Pravidel pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním osobám za výkon funkce v orgánech města Hrádek nad Nisou“ (ev. č. 23/003/2017 - příloha podkladu k usnesení), a to s účinností od 01. 01. 2018, který je v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 72 a následných zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 6.12.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou