Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

3. schůze rady města 14.2.2018

datum zveřejnění: 9.3.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 3/2018/RM - Konečná verze

 

Soubor usnesení - 3/2018/RM
Konáno dne: 14.2.2018
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

03/073/RM/18 - Program 3. řádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 3. řádného jednání Rady města konaného dne 14.2.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

03/074/RM/18 - Zápis a usnesení Rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 2. řádného jednání Rady města konaného dne 17.1.2018 a 1. mimořádného jednání Rady města konaného dne 24.1.2018.
b) bere na vědomí plnění usnesení z 2. řádného jednání Rady města konaného dne 17.1.2018 a 1. mimořádného jednání Rady města konaného dne 24.1.2018.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/075/RM/18 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc leden 2018 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc leden 2018.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / držel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/076/RM/18 - Změna Pracovní skupiny prevence kriminality / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje s účinností od 1.3. 2018 změnu ve složení Pracoví skupiny prevence kriminality a to v tomto obsazení:
manažer prevence kriminality MěÚ Hrádek nad Nisou-Iva Krňáková
- vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Hrádek nad Nisou-Bc. Roman Pokorný
- člen Rady města-Jan Krečman
- referent správního a sociálního odboru-Eva Uhrová
- referent odbor dotací, rozvoje města a kultury-Jana Matušková
- Klub důchodců Hrádek nad Nisou-Mgr. Šárka Jeníčková
- Základní škola Lidická -Mgr. Jaroslav Poláček
- Kristýna a.s., jednatel-Ing. Radek Petr
- Klub mládeže-Lenka Palasová
- Zástupce skateparku-Jan Sladký
- místostarosta Pavel Farský
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/077/RM/18 - Plán prevence kriminality / Městská policie
Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Hrádek nad Nisou pro období 2018 - 2021 a bere na vědomí předloženou Bezpečnostní analýzu pro rok 2018.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/078/RM/18 - Přijetí finančních darů pro společnost Brána Trojzemí / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru do vlastnictví příspěvkové organizace Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969):
1) ve výši 1.000,-Kč na Hrádecký divadelní podzim od společnosti Antonín Raban (IČ: 14863847),
2) ve výši 1.000,-Kč na Hrádecký divadelní podzim od Mgr. Josefa Horinky,
3) ve výši 1.000,-Kč na Hrádecký divadelní podzim od pana Pavla Farského,
4) ve výši 3.000,-Kč na Hrádecký divadelní podzim od společnosti Česká spořitelna, a.s.  (IČ: 45244782),
5) ve výši 2.000,-Kč na Hrádecký divadelní podzim od pana Jana Sladkého,
6) ve výši 80.000,-Kč na kulturní aktivity od společnosti Brána Trojzemí, o.p.s. (IČ: 28717708).
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/079/RM/18 - Souhlas s přijetím finančního daru Pečovatelská služba / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 10.000,-Kč pro potřeby zařízení Pečovatelská služba od pana Vladimíra Řípy do vlastnictví příspěvkové organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČO: 71177248).
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/080/RM/18 - Finanční dar od společnosti Hagal / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 3.000,- Kč na akci Masopust 2018 ve Václavicích od společnosti Hagal s.r.o. (IČ: 60276908) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/081/RM/18 - Finanční dar od společnosti Zapa beton / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 3.000,- Kč na akci Masopust 2018 ve Václavicích od společnosti ZAPA beton a.s.  (IČ: 25137026) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/082/RM/18 - Zpráva z veřejnosprávní kontroly ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Rada města bere na vědomí informaci ředitele organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) o nápravě nedostatků z veřejnosprávní kontroly č. 12/2017/VSK ze dne 6.10.2017.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/083/RM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.1 / Změna rozpočtu
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města 2018 č. 1. Rozpočet města 2018 po změně č. 1 má stanoven celkový objem příjmů částkou 175.854.550,- Kč, celkový objem výdajů částkou 273.490.299 Kč a salda ve výši 97.635.749,- Kč ve třídě financování.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/084/RM/18 - Úvěrová smlouva – investice města / Smlouvy
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru č. 0317684439/LCD ve výši 42 mil. Kč na financování investičních akcí města, bez zajištění a se splatností do 31.12.2025.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/085/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Český rybářský svaz, z. s. / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hrádek nad Nisou, se sídlem Tovární 628, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 00482552 ve výši 4 840 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Rybářského plesu dne 16.02.2018 a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/086/RM/18 - Revitalizace části herní zahrady při MŠ Donín – podání žádosti o dotaci na SFŽP / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje podanou žádost o dotaci na projekt „Revitalizace části herní zahrady při MŠ Donín“ do Programu Ministerstva životního prostředí ČR - Národního programu Životního prostředí, Prioritní oblasti 6. Environmentální prevence, o celkových způsobilých výdajích ve výši 578 490 Kč, požadované dotaci ve výši 491 717 Kč, vlastním podílu ve výši 86 774 Kč a nezpůsobilých výdajích ve výši 558 300 Kč.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/087/RM/18 - Revitalizace části herní zahrady při MŠ Oldřichovská – žádost o dotaci na SFŽP / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje podanou žádost o dotaci na projekt „Revitalizace části herní zahrady při MŠ Oldřichovská“ do Programu Ministerstva životního prostředí ČR - Národního programu Životního prostředí, Prioritní oblasti 6. Environmentální prevence, o celkových způsobilých výdajích ve výši 584 700 Kč, požadované dotaci ve výši 496 995 Kč, vlastním podílu ve výši 87 705 Kč a nezpůsobilých výdajích ve výši 680 844 Kč.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/088/RM/18 - Stavebně historický průzkum objektu č. p. 67 – podání žádosti do DF LK / Projekty
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti na projektový záměr Města Hrádek nad Nisou pod názvem „Stavebně historický průzkum objektu č. p. 67, ul. Gen. Svobody, Hrádek nad Nisou“ do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu: 7.3. Stavebně historický průzkum, o celkových výdajích ve výši 48 700 Kč vč. DPH,  požadované dotaci ve výši 14 610 Kč (30%) a vlastním podílu ve výši 34 090 Kč (70%).
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/089/RM/18 - Víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí – podání žádosti do Programu prev. krimin. / Projekty
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti na projektový záměr Města Hrádek nad Nisou pod názvem „Hrádek nad Nisou - víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí“ do programu Ministerstva vnitra - Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018, o celkových výdajích ve výši 1 572 590 Kč vč. DPH, požadované dotaci ve výši 300 000 Kč a vlastním podílu ve výši 1 272 590 Kč.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/090/RM/18 - Výměna oken a dveří v objektu č. p. 124 „Camelot“ – podání žádosti do DF LK / Projekty
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti na projektový záměr Města Hrádek nad Nisou pod názvem „Výměna oken a dveří v objektu č.p. 124 „Camelot““, do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu: 7.2. Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, o celkových nákladech ve výši 899 627 Kč bez DPH, požadované dotaci ve výši 269 800 Kč a vlastním podílu ve výši 629 827 Kč.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/091/RM/18 - Zefektivnění MKDS ul. Nádražní-Sokolská-Liberecká – Program prev. kriminality / Projekty
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti na projektový záměr Města Hrádek nad Nisou pod názvem „Hrádek nad Nisou - zefektivnění MKDS ul. Nádražní - Sokolská - Liberecká“ do programu Ministerstva vnitra - Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018, o celkových výdajích ve výši 308 229 Kč vč. DPH, požadované dotaci ve výši 274 000 Kč (88,9%) a vlastním podílu ve výši 34 229 Kč (11,1%).
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/092/RM/18 - Domovník preventista – podání žádosti do Programu prevence kriminality / Projekty
Rada města po projednání schvaluje:
1.  podání žádosti na projektový záměr Města Hrádek nad Nisou pod názvem „Hrádek nad Nisou - domovník preventista 2018 - 2020“ do programu Ministerstva vnitra - Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018,
2. víceleté financování výše uvedeného projektu následovně:
V roce 2018: celkové náklady ve výši 236 400 Kč vč. DPH, požadovaná dotace ve výši 212 800 Kč (90%) a vlastním podílu ve výši 23 600 Kč (10%).
V roce 2019: celkové náklady ve výši 289 200 Kč vč. DPH, požadovaná dotace ve výši 260 280 Kč (90%) a vlastním podílu ve výši 28 920 Kč (10%).
V roce 2020: celkové náklady ve výši 236 400 Kč vč. DPH, požadovaná dotace ve výši 260 280 Kč (90%) a vlastním podílu ve výši 28 920 Kč (10%).
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/093/RM/18 - Drogová závistost "nezná hranice" - partnerství v projektu, FM / Projekty
Rada města po projednání schvaluje účast Města Hrádek nad Nisou v projektu Drogová závislost "nezná hranice", předloženého Městem Bogatynia do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, v rámci výzvy Fondu mikroprojektů Nisa, přičemž Město Hrádek nad Nisou je partnerem projektu bez finanční účasti.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/094/RM/18 - Revolutiontrain Hrádek n.N.- Zittau - podaná žádost o dotaci, FMP / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje podanou žádost o dotaci na projekt "Revolutiontrain Hrádek n.N.- Zittau",  v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, při celkových nákladěch 19.049,85 € (476 246,25 Kč), výši dotace 15.000,00 € (375 000 Kč) a vlastním podílu 4.049,85 € (101 246,25 Kč), při kurzu 1€=25 Kč.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/095/RM/18 - Logomanuál města Hrádek nad Nisou / Kultura
Rada města po projednání schvaluje Logomanuál města Hrádek nad Nisou.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/096/RM/18 - Žádost o podporu soutěže Miss Liberecký kraj 2018 / Kultura
Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí finanční podpory společnosti P.J.Art Production s.r.o., se sídlem Jeronýmova 570/22, 460 07, Liberec 7 (IČ: 27334473) na pořádání soutěže Miss Liberecký kraj 2018, jejíž finále se uskuteční dne 28.4.2018 v Liberci.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/097/RM/18 - Uhelná – Revitalizace aleje a úprava prostranství-podaná žádost o podporu, FM / Projekty
Rada města schvaluje podanou žádost o podporu v rámci projektu „Uhelná - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty " do Programu Interreg V-A česká republika - Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v celkové výši způsobilých výdajů 35 218,66 € (880 466,50 Kč), předpokládané výši dotace 29 935,86 € (748 396,50 Kč) a spolufinancování 5 282,80 € (132 070 Kč), při kurzu 1€ = 25 Kč.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/098/RM/18 - Rozpočty osadních výborů 2018 a změna členů OV Uhelná / Osadní výbory, komise
Rada města po projednání schvaluje:
a) předložený rozpočet OV Dolní Suchá ve výši 0 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a částku 215 224 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně,
b) předložený rozpočet OV Dolní Sedlo ve výši 15 477 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a částku 100 235 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně,
c) předložený rozpočet OV Václavice ve výši 39 572 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a částku 301 721 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně,
d) předložený rozpočet OV Uhelná ve výši 4 448 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a částku 103 172 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně,
e) předložený rozpočet OV Oldřichov na Hranicích ve výši 20 203 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy částku 238 156 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně.
f) bere na vědomí ukončení členství paní Ivany Manové v OV Uhelná a návrh doplnění členů OV Uhelná panem Petrem Slavíkem, bytem Hrádek nad Nisou, Uhelná 44.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/099/RM/18 - Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská - podaná žádost o dotaci, FM / Projekty
Rada města schvaluje podanou žádost o podporu v rámci projektu „Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví" do Programu Interreg V-A česká republika - Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v celkové výši způsobilých výdajů 18 178,68 € (454 467 Kč), předpokládané výši dotace 15 451,88 € (386 297 Kč) a spolufinancování 2 726,80 € (68 170 Kč), při kurzu 1€ = 25 Kč.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/100/RM/18 - Drobné památky Bogatynia - Hrádek n.N. - podaná žádost o dotaci, FM / Projekty
Rada města schvaluje podanou žádost o podporu v rámci projektu „Drobné památky a jejich propagace Bogatynia - Hrádek n.N." do Programu Interreg V-A česká republika - Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v celkové výši způsobilých výdajů 35 010,55 € (875 263,75 Kč), předpokládané výši dotace 29 758,96 € (743 974 Kč) a spolufinancování 5 251,59 € (131 289,75 Kč), při kurzu 1€ = 25 Kč.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/101/RM/18 - Polsko - česká setkání v kulturní tónině - partnerství v projektu, FM / Projekty
Rada města po projednání schvaluje účast Města Hrádek nad Nisou v projektu "Polsko - česká setkání v kulturní tónině", předloženého Městem Bogatynia do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, v rámci výzvy Fondu mikroprojektů Nisa, přičemž Město Hrádek nad Nisou je partnerem projektu bez finanční účasti.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/102/RM/18 - Žádost o příspěvek - Domov U Spasitele Frýdlant  / Ostatní
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč na zajištění poskytování sociálních služeb pro klienty domova Domovu U Spasitele, středisko DM CČSH, Máchova 650, Frýdlant, IČ: 73632791, které je zastoupeno ředitelkou Evou Crhovou, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.  
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/103/RM/18 - Dary obyvatelstvu / Sociální věci
Rada města schvaluje výši finančních a věcných darů obyvatelstvu dle přílohy, s účinností od 15.2.2018.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/104/RM/18 - Školské rady / Sociální věci
1) Rada města jmenuje pro následující funkční období zástupce zřizovatele do školských rad takto: do školské rady ZŠ Lidická Mgr. Josefa Horinku, Radka Horáka, Mgr. Ladislavu Jurkovou; do školské rady ZŠ TGM Jana Krečmana, Pavla Farského a Davida Gottsteina; do školské rady ZŠ Donín Petra Dlouhého; do školské rady ZŠ Loučná Václava Krejčíka.
2) Rada města bere na vědomí složení školské rady ZŠ TGM - zástupci pedagogů Mgr. Jana Horinková, Mgr. Michal Frosch a Mgr. Karel Kocourek; zástupci rodičů Zdeňka Ortová, Hana Horáková a Michaela Kozáková.
3) Rada města bere na vědomí složení školské rady ZŠ Lidická - zástupci pedagogů Mgr. Dagmar Kasalová, Mgr. Daniela Schejbalová a Mgr. Jana Večerníková; zástupci rodičů Ing. Jana Tůmová, Ladislav Fialka a Jaromír Mottl.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/105/RM/18 - Odlehčovací služba - Centrum Jablonec n. N. / Sociální věci
Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Hrádku nad Nisou s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, IČO 43256503, zastoupeného ředitelkou Naďou Jozífkovou.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/106/RM/18 - Výzva k podání nabídek „Ul. Jílová, Zl. Výšina-kanalizace a oprava povrchu komunikace“ / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje, na základě čl. 6 odst. d směrnice č. IP/1/2015 pro veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie, zadání veřejné zakázky na akci: „Ul. Jílová, Zl. Výšina-kanalizace a oprava povrchu komunikace“ způsobem, kdy se výzvou osloví tři vybrané uchazeče a to z důvodu časové potřebnosti a rozsahu zakázky, a dále z důvodu kontinuity realizace zakázky z důvodu rekonstrukce zařízení společnost SVS a.s., a dále z důvodu požadovaných a zadavateli známých odborných i kapacitních možností vybraných uchazečů pro předmět zakázky.
2) schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Ul. Jílová, Zl. Výšina-kanalizace a oprava povrchu komunikace“
3) ukládá odboru OIaSM administrativně zajistit výběr dodavatele zaslat výzvu vč. zadávací dokumentace firmám
1.SYNER VHS Vysočina, a.s., Na Hranici 14, 58601 Jihlava
2.EUROVIA CS, a.s. závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec,
3.Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/107/RM/18 - Cenová nabídka PD přeložka plynovodu ul. Liberecká / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)schvaluje výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR-DPS (dokumentace k územnímu řízení až dokumentace k provedení stavby)  na akci „Reko MS Hrádek nad Nisou - Liberecká III.“. s článkem 6 odst. d) směrnice Města Hrádek nad Nisou - Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2017 schválenou Radou města usnesením č. 11/496/RM/17
2) schvaluje přidělení zakázky na zpracování projektových dokumentací ve stupních DUR-DPS firmě Inpos-projekt, s.r.o., Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec 3, IČ:25446355 za celkovou
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/108/RM/18 - Výzva k podání nabídek „Ul. Oldřichovská – kanalizace pro řadové domy a oprava komunikace přilehlých uliček“ / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)    schvaluje, na základě čl. 6 odst. d směrnice č. IP/1/2017 pro veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie, zadání veřejné zakázky na akci: „Ul. Oldřichovská - kanalizace pro řadové domy a oprava komunikace přilehlých uliček“ způsobem, kdy se výzvou osloví tři vybraní uchazeče a to z důvodu kontinuity realizace zakázky a z důvodu navazující rekonstrukce zařízení v režii společnost SVS a.s., a dále z důvodu požadovaných a zadavateli známých odborných i kapacitních možností vybraných uchazečů pro předmět zakázky.
2)    schvaluje výzvu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Ul. Oldřichovská - kanalizace pro řadové domy a oprava komunikace přilehlých uliček“
3) ukládá odboru OIaSM administrativně zajistit výběr dodavatele zaslat výzvu vč. zadávací dokumentace firmám
1.SYNER VHS Vysočina, a.s., Na Hranici 14, 58601 Jihlava
2.EUROVIA CS, a.s. závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec,
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/109/RM/18 - Vypsání VZMR/2018/606 „HTÚ lokalita pro výstavu RD v ul. Pod Ovčím kopcem, Hrádek nad Nisou” / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)schvaluje předložený návrh zadávací dokumentace a schvaluje vypsání veřejné zákázky malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce s  názvem „HTÚ lokalita pro výstavu RD v ul. Pod Ovčím kopcem, Hrádek nad Nisou”  vedené pod evidenčním číslem VZMR/2018/606,zadanou v souladu se Směrnicí Města Hrádek nad Nisou pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
2) schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v souladu s §42 zákone č.134/2016 Sb. ZZVZ ve složení Mgr. Josef Horinka, Nikola Vinklárková, Josef Olša (náhradníci - Pavel Farský, Jiří Palas, Pavel Nývlt)
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/110/RM/18 - ZPŘ/2018/602  -  Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu  s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na služby dle zadávacích podmínek zpracovaných firmou Advokátní kancelář,JUDr. Vladimír Tögel, advokát, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 , IČ: 12493031, v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, na akci s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - Hrádek nad Nisou “ vedenou pod ev. číslem ZPŘ/2018/602.
    
2/ schvaluje návrh znění a podmínek Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku, ukládá odboru OIaSM poskytnout součinnost firmě Advokátní kancelář, JUDr. Vladimír Tögel, advokát, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 , IČ: 12493031, pro dopracování konečného znění Zadávacích podmínek a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny- Hrádek nad Nisou  “dle § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Jiří Palas, Mgr. Josef Horinka, Ing. Jana Davidová, Pavel Nývlt,
    Náhradníci : Pavel Farský,Nikola Vinklárková, Jan Krečman, Jana Matušková,
      
 
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/111/RM/18 - Výběr zhotovitele PD DPS „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny – Hrádek nad Nisou"  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/ schvaluje výběr zhotovitele akce s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - Hrádek nad Nisou " v souladu s čl. 6 odst.4 pís.c směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity je zhotovitel dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení  Ing. Radovan Novotný,Vesecká 9, Liberec 6 IČO: 490 80 300, a bere na vědomí podané nabídky.
b/ schvaluje přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - Hrádek nad Nisou" "  firmě Ing. Radovan Novotný,Vesecká 9, Liberec 6 IČO: 490 80 300 za nabídkovou cenu 239.459,00 Kč včetně DPH (197.900,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/112/RM/18 - Dodatek č.1  ke smlouvě 04/024/17 / Smlouvy
Rada města po projednání:
a/ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/024/17  na akci pod názvem REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ 3.NP, MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU ze dne 14. 6. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Říha a Bureš spol. s r. o., se sídlem: Nová 332/20, 460 10 Liberec X, IČ: 47311827, předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací celková cena díla bude navýšena o cenu po odečtení výsledného rozdílu 34.863,73 Kč s DPH (28.813,00 Kč bez DPH).
b/ ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

03/113/RM/18 - Vypsání ZPŘ/2017/604 – Údržba zeleně města Hrádek nad Nisou 2018 - 2022 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)schvaluje vypsání veřejné zakázky na služby s názvem „Údržba zeleně města Hrádek nad Nisou 2018 - 2022“, evidenční číslo ZPŘ/2017/604, zadávanou v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, zpracovanou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2) schvaluje v rámci zakázky komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v souladu s §42 zákone č.134/2016 Sb. ZZVZ ve složení Mgr. Josef Horinka, Pavel Farský, Nikola Vinklárková, Josef Olša, Jana Davidová (náhradníci -  Jiří Palas, Petr Dlouhý, Jan Krečman)
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

03/114/RM/18 - Vrácení daru – radiostanice pro JSDH Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje vrácení daru - radiostanice vozidlová BER-B RADIO LB UL DP4_2, rok výroby 2004, nomenklatura 061700203000 a radiostanice vozidlová BER-B RADIO LB UL DP4_2, rok výroby 2006, nomenklatura 061700236000, do vlastnictví České republiky a se kterým má právo hospodařit Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČ 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat darovací smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/115/RM/18 - Pronájem bytu č.29, 1. Máje 767, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.29, typ 1+kk, o rozloze 16,15 m2 ve 4. patře budovy č.p. 767, 1. Máje, Hrádek nad Nisou, panu Martinu Vyhlasovi, bytem Donínská 210, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 1 883 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 5 649 Kč a jako náhradníka schvaluje pana Jiřího Kureše, bytem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/116/RM/18 - Pronájem bytu č.33, 1. Máje 768, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.33, typ 1+1, o rozloze 39,28 m2 ve 4. patře budovy č.p. 768, 1. Máje, Hrádek nad Nisou, paní Trochcové Pavle, bytem Žitavská 100, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 828 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 8 484 Kč a jako náhradníka schvaluje paní Jarmilu Kratochvílovou, bytem Václavice 330, Hrádek nad Nisou
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/117/RM/18 - Pronájem bytu č.32, 1. Máje 768, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.32, typ 1+2, o rozloze 49,29 m2 ve 4. patře budovy č.p. 768, 1. Máje, Hrádek nad Nisou, paní Čermochové Žanetě, bytem Pod Tratí 664, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 3 548 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 10 644 Kč a jako náhradníka schvaluje pana Romana Zavadila, bytem č.p. 196, Bílý Kostel nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/118/RM/18 - Pronájem bytu č.7, G. Svobody 67, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.7, typ 1+1, o rozloze 38,8 m2 ve 2. patře budovy č.p. 67, G. Svobody, Hrádek nad Nisou, paní Věře Vinšové, bytem Václavská 471, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 684 Kč na dobu určitou 1 rok.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/119/RM/18 - Pronájem bytu č.1, Liberecká 378, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.1, typ 2+kk, o rozloze 52,3 m2 v 1. patře budovy č.p. 378, Liberecká, Hrádek nad Nisou, paní Benešové Vladimíře, bytem 1. Máje 718, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 6 101 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 18 303 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: /  Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/120/RM/18 - Pronájem bytu č.2, Liberecká 378, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.2, typ 2+kk, o rozloze 46,3 m2 v 1. patře budovy č.p. 378, Liberecká, Hrádek nad Nisou, panu Bohuslavu Hofmannovi, bytem Liberecká 599, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 5 416 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 16 248 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/121/RM/18 - Pronájem bytu č.3, Liberecká 378, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.3, typ 2+kk, o rozloze 48,2 m2 v 1. patře budovy č.p. 378, Liberecká, Hrádek nad Nisou, panu Matěji Podlipnému, bytem Liberecká 619, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 5 631 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 16 893 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/122/RM/18 - Pronájem bytu č.4, Liberecká 378, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.4, typ 2+kk, o rozloze 56,7 m2 ve 2. patře budovy č.p. 378, Liberecká, Hrádek nad Nisou, panu Filipu Bobvošovi, bytem Lidická 321, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 6 606 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 19 818 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/123/RM/18 - Pronájem bytu č.5, Liberecká 378, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.5, typ 2+kk, o rozloze 47,5 m2 ve 2. patře budovy č.p. 378, Liberecká, Hrádek nad Nisou, panu Matěji Dolanskému, bytem Turistická 348, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 5 552 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 16 656 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/124/RM/18 - Pronájem bytu č.6, Liberecká 378, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.6, typ 2+kk, o rozloze 48,6 m2 ve 2. patře budovy č.p. 378, Liberecká, Hrádek nad Nisou, paní Anně Hrehové, bytem Tovární 23, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 5 677 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 17 031 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/125/RM/18 - Náhradníci pro přidělení bytů v Ruské vile / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje náhradníky paní Bělohlávkovou Alenu, bytem Náměstí 130, Valeč; paní Lopraisovou Marii, bytem Hladká 376, Hrádek nad Nisou; pana Matulu Milana, bytem Tř. SNP 592/21, Hradec Králové; pana Moravce Tomáše, bytem Pod Tratí 666, Hrádek nad Nisou; pana Stelziga Marka, bytem Smetanova 410, Hrádek nad Nisou a pana Vinše Lukáše, bytem Souběžná 229, Hrádek nad Nisou pro přidělení bytů v budově č.p. 378, Liberecká, Hrádek nad Nisou dle data přijetí žádosti o přidělení bytu na Město Hrádek nad Nisou.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/126/RM/18 - Zveřejnění záměru pronájmu NP č. 6 v č.p. 225, Tovární, Hrádek nad Nisou (Zdravotní středisko) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č.6 sestávajícího se z ordinace (45,56 m2), 1/2 čekárny (18,569 m2), předsíně (4, 016 m2) 1/2 chodby (1,93 m2) a 1/2 WC (1,925 m2) o celkové výměře 72 m2 ve druhém patře budovy č.p. 225, která je součástí pozemku p.č. 1391/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení nebytového prostoru pro výkon zdravotnických služeb, za cenu 3 960 Kč/měsíc, na dobu neurčitou.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/127/RM/18 - Dodatek č. 12  k pojistné smlouvě č. 2269019820 / Smlouvy
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření Dodatku č. 12 havarijního pojištění PARTNER H59 č.sml. 2269019820 Kooperativa pojišťovna, a.s., IČO: 47116617, se sídlem: Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8 (ev.č.sml. 11/005/14), sjednané prostřednictvím QUATRO FINANCE a.s., IČO: 27589943, se sídlem : Václavské náměstí 834/17, 110 00, Praha 1, jehož předmětem je zařazení nového vozu Městské policie DACIA DUSTER rok výroby 2018
2) schvaluje vyrovnání mimořádné platby pojistného Dodatku č. 12 ve výši  1 721,- Kč za období od 9.2.2018 do 30.4.2018 a to ke dni 20.2.2018
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/128/RM/18 - Vyjádření k záměru Rekonstrukce vedení NN Hrádek nad Nisou - Loučná 2. etapa, Bimont s.r.o. (II.) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost doručenou dne 21.9.2017 do emailové schránky a dále její doplnění ze dne 16.10.2017 žadatele BIMONT s.r.o., České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČO: 47781262 ve věci vyjádření Města Hrádek nad Nisou k připravované projektové dokumentaci na akci „IE-12-4005001, LB_Hrádek nad Nisou, Loučná, rek. NN 2. etapa“ - k náhradě dožilého vrchního vedení NN v oblasti Loučná za nový zemní kabel,
2/ schvaluje vstup na pozemky a uložení sítě NN dle předložených situací stavby zpracovaných autorizovanou osobou ČKAIT 0500471 a dále realizaci výše uvedené stavby na pozemcích ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou dle podmínek důvodové zprávy, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/129/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - NISAMARATHON 2018, Nisamarathon, z.s. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 25/2018 žadatele zástupce spolku NISAMARATHON, zapsaný spolek, Na Mlýnku 800, 460 01 Liberec XII, IČ: 22764046 o vstup a užití pozemků v blízkosti Trojzemí v termínu 2.6.2018 od 10:00 hodin do 3.6.2018 11:00 hodin za účelem pořádání vodácko-běžeckého drsňáckého závodu NISAMARATHON 2018,
2/ schvaluje v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Hrádek nad Nisou č. 1/2011 a v souladu s podmínkami v případech konání závodu v předešlých letech bezúplatné uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství - pozemků ve vlastnictví města uvedených v žádosti - mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a spolkem Nisamarathon z.s. IČO: 22764046 a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/130/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - Brána Trojzemí pro rok 2018 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 111/2018 společnosti Brána Trojzemí, příspěvková organizace ve věci povolení zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturních akcí v roce 2018 v Hrádku nad Nisou dle předloženého seznamu,
2/ schvaluje společnosti Brána Trojzemí, příspěvková organizace, IČO: 01851969, zastoupené Mgr. Vítem Štruplem, se sídlem Horní náměstí 71, 463 34 Hrádek nad Nisou, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011, zvláštní užívání veřejného prostranství pro účely pořádání kulturních akcí v r. 2018 specificky dle v žádosti uvedených jednotlivých účelů, termínů a míst, a to bezúplatně a bez stanovení vratné jistoty,
3/ schvaluje dle předloženého návrhu Dohody podmínky zvláštního užívání veřejného prostrantství,
4/ pověřuje odbor OIaSM dopracováním jednotlivých Dohod pro každou uvedenou kulturní akci zvlášť a starostu pověřuje jednotlivé Dohody uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/131/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - ul. Kamenná p.p.č. 609, Gallus Extra s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 812/2018 žadatele společnosti Gallus Extra s.r.o., IČO: 49449869 ve věci povolení zvláštního užívání veřejného protranství - pozemku p.č. 609 k.ú. Hrádek nad Nisou za účelem prodeje živé drůběže,
2/ schvaluje uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství dle předloženého vzoru mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností Gallus Extra s.r.o., IČO: 49449869 za účelem prodeje živé drůběže na p.p.č. 609 k.ú. Hrádek nad Nisou v ulici Kamenná v termínech 6.3., 25.4., 29.5., 18.7., 8.10.2018 za cenu 7,50,- Kč bez DPH/m2/den, tj. za celkovou cenu 544,50,- Kč včetně DPH bez stanovení vratné jistoty a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/132/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - RD na pozemku p.č. 1727 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 835/2018 žadatelky zastupující na základě plné moci investora stavby RD a vlastníka pozemku p.č. 1727 k.ú. Hrádek nad Nisou ve věci vyjádření se ke stavebnímu záměru - stavbě RD na p.p.č. 1727 k.ú. Hrádek n. N. a dále ve věci souhlasu ke zřízení sjezdu a napojení na silnici v ul. Oldřichovská,
2/  nemá námitek k umístění stavebního záměru na pozemku p.č. 1727 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví investora stavby výše uvedené dle předložené dokumentace - situace stavby C-1, zastavovacího plánu C-2 a výpisu textové zprávy PD zpracované R. Jelínek v 01/2018, č. zak 002/2018 ; vyjádření ke zřízení sjezdu a napojení na komunikaci v ulici Oldřichovská (správa KSSLK) se neposkytuje.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/133/RM/18 - Vstup a uložení sítí - pozemek p.č. 518/2 k.ú. Donín, přípojka NN, Kollert elektro s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 234/2018 žadatele Kollert elektro s.r.o., Svárovská 108, 46010 Liberec 22, IČO: 25464787 zastupující na základě plné moci investora ČEZ Distribuce, a.s. ve věci souhlasu se vstupem na pozemky a uložením kabelu NN - stavba "IP-12-4008058-LB-Donín - ppč. 518/2, vNN, svod + kNN" a dále vyjádření k existenci sítí ve správě města,
2/ souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města a realizací stavby výše uvedené dle předložené textové zprávy PD a situace č. 1 zpracovaných společností Kollert elelktro s.r.o., 21.12.1017, za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s Městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a dotčený pozemek bude po ukončení prací neprodleně uveden do původního stavu.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/134/RM/18 - Vstup a uložení sítí - přípojka NN pozemek p.č. 48/7 k.ú. Dolní Sedlo, Bimont s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 485/2018 žadatele společnosti BIMONT s.r.o., České mládeže 716/122, 460 08 Liberec 8, zastupující investora ČEZ Distribuce a.s., ve věci vyjádření ke stavbě "IP-12-4008039 LB-Dolní Sedlo-ppč48/7,vNN,svod+kNN"- nová kabelová přípojka a dále žádost o vyjádření k existenci sítí ve správě města,
2/ nemá námitek z titulu účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) k výše uvedené stavbě dle předložené dokumentace - situačního výkresu č. 1 a textové zprávy PD zpracované Bimont s.r.o. v 2018 za předpokladu, že realizace připojení NN proběhne protlakem pod místní komunikací III. třídy 68c a asfaltový povrch komunikace nebude porušen.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/135/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - "Rekonstrukce maloodběratelské sítě Hrádek nad Nisou - Liberecká II, 1. etapa - rekonstrukce plynovodů a přípojek" / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 945/2018 paní Ivany Chmelíčkové - INPRO sdružení, Zahradní 30, 32600 Plzeň, IČO: 49203002 ve věci vyjádření se ke stavebnímu záměru - "Rekonstrukce maloodběratelské sítě Hrádek nad Nisou - Liberecká II, 1. etapa - rekonstrukce plynovodů a přípojek" zastupující na základě plné moci investora stavby GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
2/ z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 164/1, 565, 568/19 k.ú. Hrádek nad Nisou nemá námitek jako účastník řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) k předloženému stavebnímu záměru dle doloženého celkového situačního výkresu C.2 a koordinační sitauce stavby C.3 zpracované žadatelem v12/2017, č.zak. 026/16.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/136/RM/18 - Vstup a uložení sítí - smyčka NN ul. Legionářská, p.p.č. 1398/2 , ELMOS Liberec s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 981/2018 žadatele ELMOS Liberec s.r.o., Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6 - Rochlice, IČO: 47780126 zastupující na základě plné moci investora ČEZ Distribuce a.s. ve věci vyjádření se ke stavbě "LB-Hrádek n.N.-ppč 1398/2, kNN, SS101_IV-12-4016219" - zřízení přípojky NN a uložení kabelu do pozemku p.č. 1362 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města,
2/ souhlasí se vstupem na pozemek a uložením kabelu NN do pozemku p.č. 1362 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města dle předložené textové zprávy PD a situačního výkresu č. 1 z 12/2017 vyhotoveného žadatelem za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude s městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ stavbou dotčený pozemek p.č. 1362 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města - okolí místní komunikace III. třídy 37c (chodník s povrchem se zámkové dlažby) bude uveden do původního stavu, zámková dlažby šetrně rozebrána, výkop dostatečně zhutněn a povrch opětovně zadlážděn; zhotovitel ponese minimální záruku na zadláždění 24 měsíců od protokolárního předání správci komunikací.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/137/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IP-12-4008058 přípojka NN p.p.č. 518/2"  na p.p.č. 129 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 460 10 Liberec 22 IČO 25464787 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/138/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IV-12-4016158/001 přípojka NN p.p.č. 1710"  na p.p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou  IČO 25298194 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

03/139/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1691 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "plynové, vodovodní a kanlizační  přípojky k p.p.č.  147/2" na p.p.č. 1691 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a Doležalová Michaela, bytem Sokolská 596, 463 34 Hrádek nad Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

03/140/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 509/1 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 509/1  k.ú. Loučná, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 509/1   k.ú. Loučná. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 506/7  - Kolcová Pavlína a Štěpánková Michaela, Hroznová 697/10, Liberec 14.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Kolcová Pavlína a Štěpánková Michaela, Hroznová 697/10, Liberec 14, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 497-785/2017 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/141/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti  na p.p.č. 831, 832/1, 941 a 1805 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu "REKO MS Hrádek nad Nisou - Zahradní ul." na p.p.č. 831, 832/1, 941 a 1805  k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami GasNet s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem IČO 27295567 zast. GridServices, s.r.o. se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno IČO 27935311 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/142/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 215/1 v k.ú. D. Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku 215/1, ostatní plocha, o výměře 13  m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, panu Petru Hausmannovi, bytem Dolní Suchá 130, 463 34 Hrádek nad Nisou,  za účelem užívání přístřešku vybudovaného na uvedené části pozemku, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 10 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.3.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/143/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/039/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/039/13 uzavřenou dne 1.7.2013 na pronájem pozemku p.č. 916, zahrada, o výměře 697 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/144/RM/18 - Pacht pozemku p.č. 79/4 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht pozemku p.č. 79/4, trvalý travní porost, o výměře 428 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, paní Lence Hartmanové, bytem Václavice 326, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem využití jako zahrada, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.3.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/145/RM/18 - Změna ve smlouvě o nájmu pozemku č. 13/009/17 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/009/17 uzavřenou dne 18.10.2017 na pronájem části pozemku p.č. 418/1, zahrada, o výměře 560 m2 z celkových 3 802 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z 1 680 Kč na 2 044 Kč v souvislosti se stavbou zahradního domku a stavbou pergoly, kdy obě stavby budou umístěny mimo aktivní záplavovou zónu.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/146/RM/18 - Změna ve smlouvě o nájmu pozemku č. 13/015/17 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/015/17 uzavřenou dne 16.10.2017 na pronájem části pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 730 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy a dále k úpravě výše nájemného z 2190 Kč na 2372 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/147/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/017/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/017/13 uzavřenou dne 22.3.2013 na pronájem části pozemku 770, zahrada, o výměře 612 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/148/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 770 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost ze dne 3.1.2018 o propachtování části pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 306 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje pacht části pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 306 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou, panu MUDr. Radomíru Sekvardovi, bytem Pod Tratí 636, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 2) tohoto usnesení s účinností od 1.3.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/149/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 770 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost ze dne 3.1.2018 o propachtování části pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 306 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje pacht části pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 306 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou, panu MUDr. Radomíru Sekvardovi, bytem Pod Tratí 636, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 2) tohoto usnesení s účinností od 1.3.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/150/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/021/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/021/12 uzavřenou dne 2.4.2013 na pronájem pozemku p.č. 864/1, trvalý travní porost, o výměře 487 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.4.2018 do 31.3.2023.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/151/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/042/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/042/13 uzavřenou dne 8.7.2013 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 18,5 m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022 a kterou zároveň dojde k úpravě výše nájemného ze 315 Kč/rok na 185 Kč/rok.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/152/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 1377/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 22.1.2018.
3) ukládá odboru OIaSM pozemek p.č. 1377/2, zahrada, o výměře 198 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou nadále nabízet k prodeji.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/153/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/025/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/025/13 uzavřenou dne 12.4.2013 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 20 m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/154/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/018/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/018/13 uzavřenou dne 20.3.2013 na pronájem části pozemku p.č. 215/1, ostatní plocha, o výměře 109 m2 z celkových 2 190 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/155/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 185/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 22.1.2018.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 185/5, zahrada, o výměře 154 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 200 Kč/m2, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že budou respektovány podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe s.p.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/156/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 770 v k.ú. HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 707 ze dne 22.1.2018 na propachtování části pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 510 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 770, zahrada, o výměře 510 m2 z celkových 9 279 m2 k.ú. Hrádek nad Nisou, známému zájemci, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/157/RM/18 - Ukončení smlouvy a zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 417/1 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 955 ze dne 1.2.2018 o ukončení nájemní smlouvy č. 13/004/17 uzavřené dne 25.5.2017 na pronájem části pozemku p.č. 417/1, zahrada, o výměře cca 535 m2 z celkových 723 m2 v k.ú. Hrádek n. Nisou.
2) schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/004/17 uzavřené dne 25.5.2017 na pronájem části pozemku p.č. . 417/1, zahrada, o výměře cca 535 m2 z celkových 723 m2 v k.ú. Hrádek n. Nisou.
4) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku s datem ukončení 28.2.2018 a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
5) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 417/1, zahrada, o výměře cca 535 m2 z celkových 723 m2 v k.ú. Hrádek n. Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že se na části pozemku nachází aktivní záplavová zóna.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/158/RM/18 -  Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/001/05 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/001/05 uzavřenou v roce 2005 včetně všech jejích dodatků  na pronájem pozemků dle uvedené smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou se mění a doplňuje předmět nájmu o údržbu komunikací ze strany pronajímatele a dále výše nájemného o zákonnou sazbu DPH.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 2) ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/159/RM/18 - Informace bývalý Stavokombinát čp.327 Oldřichovská, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání bere na vědomí informaci o stavu bývalého Stavokombinátu, čp.327, Oldřichovská, Hrádek nad Nisou, včetně pozemků a dalších přináležejících budov.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/160/RM/18 - Smlouva o výpůjčce movitého majetku Brána Trojzemí p.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje smlouvu o výpůjčce, kdy Město Hrádek nad Nisou přenechává do výpůjčky movitý majetek - dřevěný model centra Hrádku nad Nisou o rozměrech 3x3m, 35 čísel popisných v pořizovací hodnotě 170.000,-Kč pro společnost Brána Trojzemí , příspěvková organizace, IČO 01851969, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou na dobu neurčitou, za účelem výstavy v prostorech společnosti;
2) pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/161/RM/18 - Souhrnná zpráva o postupu a plnění podmínek Václavice – Zapa a.s.  / Smlouvy
Rada města po projednání bere na vědomí „Souhrnnou zprávu k 31.12.2017o postupu a plnění podmínek POPD na ucelené části ložiska v rozšířené ploše dobývacího prostoru Václavice II Uhelná“ dle uzavřené „ Smlouvy o kompenzaci hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru Václavice II“ mezi Městem Hrádek nad Nisou a Pískovnami Hrádek a.s., předloženou nástupnickou organizací ZAPA a.s., Vídeňská 495, IČO 25137026, Praha 4.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/162/RM/18 - Změna smlouvy o nájmu nebytových prostor FK SLOVAN Hrádek n.N.  1910 z.s. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí žádost ze dne 29.1.2018, čj. 1057/2018, nájemce FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s., IČO: 43226132 se sídlem Rynoltická 333, Hrádek nad Nisou na změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor č.01/016/2000 ze dne 21. 12.2000;
2) schvaluje zveřejnění záměru změny smlouvy o nájmu nebytových prostor č.01/016/2000 ze dne 21. 12. 2000, kdy změna spočívá v následujících změnách:
     2.1) v čl. IV nájemní smlouvy Nájemce může pronajmout nebo zapůjčit pronajaté prostory se souhlasem pronajímatele;
     2.2) v čl.II Doba pronájmu se prodlužuje do 31.12.2035;
pro nájemce FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s., IČO: 43226132 se sídlem Rynoltická 333, Hrádek nad Nisou se zachováním podmínek stávající nájemní smlouvy v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000 Sb. v platném znění;
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/163/RM/18 - Smlouva o poskytování realitních služeb / Smlouvy
Rada města po projednání:
1) schvaluje Smlouvu o poskytování realitních služeb pro společnost Broker Consulting, a.s., IČO 25221736, se sídlem Plzeň, Jirákovo náměstí 2, kdy předmětem smlouvy je obstaravatelská činnost za provizi ve výši 8250,-Kč bez DPH a to za zprostředkování pronájmu nemovitostí v Hrádku nad Nisou, na dobu určitou do 31.3.2018. Za podmínky, že nemovitosti budou nabízeny v souladu se zveřejněním Města Hrádek nad Nisou a s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000Sb. v platném znění;
2) pověřuje starostu jejím podpisem.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/164/RM/18 - Vlajka pro Tibet / Ostatní
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit připojení Města Hrádek nad Nisou k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", která proběhne 10.3.2018.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Blažková Věra
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/165/RM/18 -  Program 2. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 2. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 21.2.2018.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou