Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

9. řádná schůze rady města 6.6.2018

datum zveřejnění: 11.6.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 9/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

Soubor usnesení - 9/2018/RM
Konáno dne: 6.6.2018
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 
* Anonymizovaná verze *

9/411/RM/18 - Program 9. řádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 8. řádného jednání Rady města konaného dne 23.5.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou. 
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Timulák J.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

9/412/RM/18 - Zápis a plnění usnesení RM / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 8. řádného jednání Rady města konaného dne 23.5.2018 a 6. mimořádného jednání Rady města konaného dne 30.5.2018.
b) bere na vědomí plnění usnesení z 8. řádného jednání Rady města konaného dne 23.5.2018 a 6. mimořádného jednání Rady města konaného dne 30.5.2018.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Vinšová A.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


9/413/RM/18 - Věcný dar od společnosti Zapa beton, a.s. / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru v celkové výši 10.781,10 Kč za účelem doplnění písku v pískovištích v městských mateřských školkách od společnosti ZAPA beton a.s.  (IČ: 25137026) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

9/414/RM/18 - Finanční dar od společnosti Zapa beton, a.s. / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 3.000,- Kč na akci Dětský den 2018 v Hrádku nad Nisou od společnosti ZAPA beton a.s.  (IČ: 25137026) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

9/415/RM/18 - Přijetí daru od společnosti Česká spořitelna, a.s. / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 20.000,- Kč od společnosti Česká spořitelna, a.s. (IČ: 45244782) a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

9/416/RM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č. 5 / Změna rozpočtu
Rada města po projednání schvaluje:
1) změnu rozpočtu města 2018 č. 5. Rozpočet města 2018 po změně č. 5 má stanoven celkový objem příjmů částkou 183.343.889,29 Kč, celkový objem výdajů částkou 323.979.638,29 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování,
2) rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127) na základě schválené změny rozpočtu města 2018 č. 5,
3) rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) na základě schválené změny rozpočtu města 2018 č. 5.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/417/RM/18 - Kontejnerová stání se zastřešením – podání žádosti o dotaci do DF LK / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje podanou žádost o dotaci na projekt „Kontejnerová stání se zastřešením v Hrádku nad Nisou“ do Dotačního programu Libereckého kraje, Programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a využití bioodpadů, o celkových výdajích ve výši 235 296 Kč, požadované dotaci ve výši 117 000 Kč, vlastním podílu ve výši 118 296 Kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Matušková J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/418/RM/18 - Založení spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. / Ostatní
Rada města po projednání:
a) bere na vědomí předložený materiál ve věci založení spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.,  
b) doporučuje zastupitelstvu schválit vstup města Hrádek nad Nisou do spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. a znění Stanov spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s..   
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Davidová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/419/RM/18 - Odměna řediteli Brány Trojzemí, p.o. / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje odměnu ve výši jednonásobku stanoveného měsíčního platu řediteli BrányTrojzemí, příspěvková organizace, IČ 01851969. 
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Davidová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/420/RM/18 - Školství - ZŠ T.G.M. - odměna / Školství
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce  Základní školy T .G .Masaryka  Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983011, ve výši 30.000  Kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/421/RM/18 - Školství - ZŠ Lidická - odměna / Školství
Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983003, ve výši 32.000 Kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/422/RM/18 - Školství - ZŠ a MŠ Loučná - odměna / Školství
Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace, IČ 70983127, ve výši 30.000  Kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/423/RM/18 - Školství - ZŠ Donín - odměna / Školství
Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli Základní školy, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace, IČ 70983119, ve výši 20.000 Kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/424/RM/18 - Školství - MŠ Liberecká - odměna / Školství
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983135, ve výši 30.000 Kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/425/RM/18 - Školství - MŠ Donín - odměna / Školství
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace, IČ 70983208, ve výši 25.000 Kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/426/RM/18 - Školství - MŠ Oldřichovská - odměna / Školství
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983143,ve výši 20.000 Kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/427/RM/18 - Školství - DDM Drak - odměna / Školství
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Domu dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983224, ve výši 20.000 Kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/428/RM/18 - Pečovatelská služba - odměna / Příspěvkové organizace
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace, IČ 71177248, ve výši 35.000 kč.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/429/RM/18 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - ZŠ Loučná / Školství
Rada města povoluje Základní škole a Mateřské škole, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace, IČ 70983127, výjimku z nejnižšího počtu dětí v přípravné třídě o jedno dítě, tj. z počtu 10 dětí na počet 9 dětí, s účinností od 1. září 2018 pro školní rok 2018/2019.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/430/RM/18 - Vypsání VZMR/2018/616 interiér šaten Sokolovna / Majetkoprávní operace
Rada města pro projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/616 pro výběr zhotovitele s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - interiér šaten“, v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ
2/ schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem  VZMR/2018/616., pro výběr zhotovitele akce s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - interiér šaten“ a ukládá odboru OIaSM dopracování konečného znění Zadávacích podmínek a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.
3/ stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a to ve složení: XXX Farský, XXX Palas, XXX Nývlt, 
náhradníci: XXX Horinka, XXX Davidová, XXX Prchlík
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt P.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/431/RM/18 - Výběr zhotovitele pro výtluků komunikací metodou ITHR  / Opravy - komunikace
Rada města po projednání:
1) schvaluje výběr na opravy výtluků komunikací metodou ITHR za 1m2 v souladu s čl. 3 směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) s účinností od 1.7.2017, schválenou usnesením číslo 11/496/RM/17 z 21.06.2017
2) bere na vědomí podané nabídky, jejich vítězné pořadí uvedené v Zápisu o vyhodnocení pověřenou osobou a schvaluje přidělení zakázky s názvem „Opravy výtluků komunikací metodou ITHR za 1m2“ firmě Street s.r.o. se sídlem: Srbova 360/1; Praha 8, Libeń; 180 00, IČ: 24663310, která nabídla nejnižší cenu za 1m2 ve výši 592,90 Kč včetně DPH (490 Kč bez DPH).
3) pověřuje odbor OIaSM vystavit objednávku na provedení prací.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Olša J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/432/RM/18 - Oprava a předláždění cesty hřbitov Donín a Hrádek nad Nisou / Opravy - komunikace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí cenovou nabídku  - „Stavební úpravy hřbitovní cest, Hrádek nad Nisou a Donín,  firmě Daniel Kolínský,  IČ: 65096151 za celkovou cenu  393.124,- Kč bez DPH, 475.672,- Kč včetně DPH  
2) schvaluje přidělení zakázky v souladu s čl. 6 odst.4 d,f směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 21. 06. 2017, schválenou usnesením číslo 11/496/RM/17, firmě Daniel Kolínský,  IČ: 65096151 za celkovou cenu 393.124,- Kč bez DPH, 475.672,- Kč včetně DPH ,- Kč -  jako pokračování stavby, zachování stylu, kvality, a ukládá OIaSM vystavit objednávku prací na tuto zakázku.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Olša J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/433/RM/18 - Vypsání VZMR/2018/618 Odstavná plocha ZŠ Lidická / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, vedené pod evidenčním číslem VZMR/2018/618 pro výběr zhotovitele na akci s názvem „Odstavná plocha ZŠ Lidická“. 
2/ schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/618, pro výběr zhotovitele akce s názvem „Odstavná plocha ZŠ Lidická“ a ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění Zadávacích podmínek a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.
3/ stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a to ve složení: XXX Palas, XXX Prchlík, XXX Poláček, 
náhradníci: XXX Farský, XXX Nývlt, XXX Vinklárková.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Prchlík V.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/434/RM/18 - Smlouva o zpracování osobních údajů SKS / Smlouvy
Rada města po projednání:
1) schvaluje předložený návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů ( související s agendou sběrného dvora na základě smlouvy o zabezpečení obsluhy  sběrných míst pro odběr nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, pneumatik, odpadů ze zeleně a složek z odděleného sběru komunálního odpadu)
2) schvaluje předložený návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů na základě smlouvy o odvozu a zneškodnění komunálného odpadu
3) schvaluje uzavření smluv dle bodu 1) a 2) se společností Severočeké komunální služby s.r.o., se sídlem: Smetanova 4588/91, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 62738542, kdy uzavřením smuv dojde k úpravě vzájemných práv při zpracování osobních údajů ve vztahu správce - zpracovatel a to z důvodu souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, resp. v souladu s problematikou známou jako GDPR, a pověřuje starostu města podpisem těchto smuv
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová L.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/435/RM/18 - Certifikát ASEKOL  a Osvědčení EKO-KOM / Ostatní
Rada města bere na vědomí:
1) Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2017 od společnosti ASEKOL, a.s, kdy občané naší obce vyřadili a předali k recyklaci celkem 18 158,70 Kg elektrospotřebičů a tím významě přispěli na životní prostředí, městu byla od společnosti ASEKOL, a.s. vyplacena částka ve výši 11 848 Kč
2) Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017, kdy občané naší obce vytřídili 759,800 tun papíru, plastů, skla a kovů a městu byla od společnosti EKO-KOM, a.s, vyplacena částka ve výši 712 200 Kč
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová L.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

9/436/RM/18 - Vstup a uložení sítí - stavba LB-Hrádek n. Nisou, Liberecká, obnova NN, Maděra a Šípek, spol. s r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje žadateli společnosti Maděra a Šípek, spol. s r.o., se sídlem Kluk 116, 29001 Poděbrady, IČ: 45144664 jednající na základě zplnomocnění ČEZ Distribuce, a.s. IČ:  24729035, vstup a uložení sítí NN do pozemků p.č. 1074, ostatní plocha, ostatní komunikace; 1070, trvalý travní porost, ZPF; 1104/1, ostatní plocha, jiná plocha; 1232, ostatní plocha, ostatní komunikace; 1253, trvalý travní porost, ZPF; 1254/1, ostatní plocha, ostatní komunikace; 1151/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města dle doložených dokladů žádosti č.j.: 3336/2018 ze dne 4.5.2018 za podmínek dle důvodové zprávy, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Z.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/437/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - předzahrádka ul Anglická - kebab Pyramida / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi žadatelem dle žádosti č.j.: 3393/2018 a městem Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 za účelem zřízení předzahrádky provozovny kebab Pyramida ul. Anglická o výměře 9 m2 v termínu od 11.6.- 15.9.2018 úplatně za cenu 3,50Kč/m2/den tj. za celkovou cenu 3056,-Kč v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a v souladu s obdobnými případy v uvedené lokalitě a pověřuje starostu podpisem dohody. 
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Z.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/438/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - ul. Školní, lešení před č.p. 303 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi žadatelem dle žádosti č.j.: 3909/2018 a městem Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 - pozemku p.č. 29 k.ú. Hrádek nad Nisou o výměře 2 m2 a 18 m2 dle důvodové zprávy za účelem stavby lešení pro opravu střechy objektu č.p. 303  v termínu od 28.5.2018 - 26.6.2018 bezúplatně ( po dobu prvních 30 dní) z důvodu zlepšení vzhledu objektu a tím zlepšení prostředí města s účinností od 28.5.2018 v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a obdobnými případy a stanovuje vratnou jistotu ve výši 3000,- Kč na zajištění úklidu a pověřuje starostu podpisem smluvního dokumentu.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Z.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/439/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - ul. 1. máje, lešení před č.p. 283 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi žadatelem dle žádosti č.j.: 4007/2018 a městem Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 - pozemku p.č. 467 k.ú. Hrádek nad Nisou o výměře 13 m2 za účelem stavby lešení pro opravu a údržbu okapů objektu č.p. 283  v termínu od 11.6. - 15.6.2018 bezúplatně (po dobu max. prvních 30 dní) z důvodu zlepšení vzhledu objektu a tím zlepšení prostředí města, v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a obdobnými případy a stanovuje vratnou jistotu ve výši 3000,- Kč na zajištění úklidu a pověřuje starostu podpisem smluvního dokumentu.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Z.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/440/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - Hasičská louka,  Cirkus Berousek / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi žadatelem dle žádosti č.j.: 3998/2018 ze dne 31.5.2018 a městem Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 na Hasičské louce o výměře do 500 m2 v termínu od 18.6.-21.6.2018 za účelem pořádání cirkusové produkce úplatně za celkovou cenu 3000,- Kč v souladu s vyhláškou č. 1/2011 (oblast vyjmutá) a v souladu s předchozími případy v uvedené lokalitě, dále stanovuje vratnou jistotu na zajištění úklidu a povinností vypůjčitele prostranství ve výši 3000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smluvního dokumentu.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Z.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/441/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - Dolní náměstí, lešení před čp. 18 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 a žadatelkou dle žádosti č.j.: 4113/2018 ze dne 6.6.2018 - p.p.č. 708/1 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města (chodník, okolí MK III. tř. 24c) za účelem stavby lešení pro opravu střechy objektu čp. 18 v termínu od 1.6.-13.6.2018 a to bezúplatně (po dobu prvních 30ti dnů z důvodu zlepšení vzhledu objektu a tím prostředí města), dále stanovuje vratnou jistotu na zajištění úklidu ve výši 3000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smluvního dokumentu.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Z.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

9/442/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 2771/2 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 2771/2  v k.ú.  Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 2771/2 v  k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 5250 Kč bez DPH, 
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. ELMOS Liberec s.r.o., se sídlem: Ševčíkova 982, 460 06 Liberec  IČO: 47780126 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 637-4023/2018 za cenu 5250 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská N.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

9/443/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 159 k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 159  k.ú.  Loučná, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní  přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 159   k.ú. Loučná. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka  pozemku p.č. 196/1  -  Kt-KLIMATERM s.r.o..
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Kt-KLIMATERM s.r.o. IČO: 25481894, se sídlem Děčany - část obce Solany 44, Třebívlice 411 15, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 506-18040/2018 za cenu 750 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská N.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

9/444/RM/18 - Pacht části pozemků p.č. 94/1 a p.č. 96/1  v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 94/1, zahrada, o výměře 30 m2 z celkových 97 m2 a části p.č. 96/1, zahrada, o výměře 530 m2 z celkových 633 m2 vše v k.ú. Loučná žadateli, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.7.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/445/RM/18 - Pronájem pozemku p.č. 264/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pronájem pozemku p.č. 264/2, trvalý travní porost, o výměře 164 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, žadateli, za účelem údržby a sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 0,1 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Smlouvy o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.7.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/446/RM/18 - Zveřejnění záměru změn ve Smlouvách o nájmu pozemku  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí seznam žadatelů o změnu ve Smlouvách o nájmu pozemku.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/053/13  č. 13/072/13, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/447/RM/18 - Zveřejnění záměru změn ve Smlouvách o nájmu pozemku  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí seznam žadatelů o změnu ve Smlouvách o nájmu pozemku.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/062/14, č. 13/081/14, č. 13/074/14, č. 13/057/14, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023 a dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: 1 Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/448/RM/18 - Zveřejnění záměru změn ve Smlouvách o nájmu pozemku  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí seznam žadatelů o změnu ve Smlouvách o nájmu pozemku.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/033/14  č. 13/030/14, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.12.2018 do 30.11. 2023, dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/449/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1083/17 v k.ú. HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3056 ze dne 18.4.2018 na propachtování části pozemku p.č.1083/17, zahrada, o výměře 615 m2 z celkových 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) bere na vědomí žádost č.j. 3363 ze dne 7.5.2018 na propachtování části pozemku p.č.1083/17, zahrada, o výměře 615 m2 z celkových 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou a zároveň bere na vědomí zpětvzetí této žádosti č.j. 3418/2018 ze dne 9.5.2018.
3) bere na vědomí žádost č.j. 3065 ze dne 7.5.2018 na propachtování části pozemku p.č.1083/17, zahrada, o výměře 615 m2 z celkových 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou. 
4) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č.1083/17, zahrada, o výměře 615 m2 z celkových 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obálkovou metodou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za minimální cenu 3 Kč/m2/rok (zahrada) a 10 Kč/m2/ rok (zastavěná plocha), na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/450/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou cenu 58 950 Kč, žadateli, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že bude předem splněna podmínka zaplacení jistoty v souladu se zveřejněním č.j. OIaSM/5714/2018-BAM.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/451/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 62/1 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 2927 ze dne 16.4.2018 na pronájem části pozemku p.č. 62/1, zahrada, o výměře 457 m2 z celkových 1 326 m2 v k.ú. Loučná
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 62/1, zahrada, o výměře 457 m2 z celkových 1 326 m2 v k.ú. Loučná, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok )zahrada) a 10 Kč/m2/rok (zastavěná plocha), na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/452/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 630/1 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1825 ze dne 6.3.2018 na pronájem pozemku p.č. 630/1, zahrada, o výměře 810 m2 v k.ú. Loučná.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 630/1, zahrada, o výměře 810 m2 v k.ú. Loučná, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/453/RM/18 - Smlouva o výpůjčce pozemku p.č. 1611/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání 
1) schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. p.č. 1611/1, orná půda, o výměře 17 646 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, na dobu určitou a to do 31.12.2068 za účelem výsadby sadu v rámci oslavy stého výročí založení české republiky. 
2) pověřuje starostu města tuto smlouvu v souladu s bodem 1) uzavřít.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/454/RM/18 - Prohlášení třetí strany k pozemku p.č. 1098/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje návrh Prohlášení třetí strany k pozemku p.č. 1098/2, ostatní plocha, komunikace, v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je předmětem připravovaného bezúplatného převodu na Město Hrádek nad Nisou v souladu s důvodovou zprávou.
2) pověřuje starostu města podpisem Prohlášení třetí strany v souladu s bodem 1) tohoto usnesení.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9/455/RM/18 - Prodej movitého majetku / Ostatní
Rada města po projednání: 
1) schvaluje prodej movitého majetku, použitého PC Notebook Dell Vostro 3558, inv.č.28/210/77/15 za kupní cenu ve výši 3500Kč zaměstnanci ev.č.96483 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy,
2) ukládá OIaSM zajistit vyřazení z majetku města.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO


Ověřovatelé usnesení:
p. Horinka, p. FarskýSoubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat.

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

Doprovodná informace (GDPR) (158 kB)   Doprovodná informace (GDPR)
(158 kB)

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou