Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

10. schůze rady města 20.6.2018

datum zveřejnění: 26.6.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 10/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

Soubor usnesení - 10/2018/RM
Konáno dne: 20.6.2018
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 
* Anonymizovaná verze *

10/456/RM/18 - Program 10. řádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 10. řádného jednání Rady města konaného dne 20.6.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Timulák J.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

10/457/RM/18 - Zápis a unsesení RM / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 9. řádného jednání Rady města konaného dne 6.6.2018.

b) bere na vědomí plnění usnesení z 9. řádného jednání Rady města konaného dne 6.6.2018.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Vinšová A.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

10/458/RM/18 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc květen 2018 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc květen 2018. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková I.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

10/459/RM/18 - Pořízení ukazatele rychlosti IPR 10 COMBO 3L / Městská policie
Rada města po projednání:

a) bere na vědomí nabídku společnosti BARTEK ROZHLASY, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město na ukazatel rychlosti IPR 10 COMBO 3L za cenu obvyklou v místě a čase 

b) schvaluje zadání veřejné zakázky v souladu s článkem 6. odst. 4 písm. D směrnice č. IP/1/2017 ze dne 01.07.2017 o zadávání veřejných zakázek a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky firmě BARTEK ROZHLASY, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město,za celkovou cenu 88 696Kč bez DPH / 101.284Kč s DPH;

c) pověřuje velitelku MP zaslat vítěznému dodavateli objednávku na zakoupení ukazetele rychosti IPR 10COMBO 3L

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková I.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: 1 /Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/460/RM/18 - Čerpání rezervního fondu ZŠ TGM / Školství
Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) v celkové maximální výši 57.900,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za nastavitelný nábytek do 1. třídy.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/461/RM/18 - Přijetí finančního daru ZŠ TGM / Školství
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 5.300,- Kč na koupi sedacích vaků a na podporu vzdělávání handicapovaných dětí ZŠ TGM od společnosti Oblastní charita Liberec (IČ: 26520699) do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011).

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/462/RM/18 - Souhlas s přijetím věcného daru pro DDM DRAK_Bambulka01 / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 3.200,-Kč pro potřeby DDM DRAK na akci Hrádecká bambulka od společnosti V.I.P. Free Shop VASO s.r.o. (IČ: 03121887) do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224).

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/463/RM/18 - Souhlas s přijetím věcného daru pro DDM DRAK_Bambulka02 / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 8.000,-Kč pro potřeby pro potřeby DDM DRAK na akci Hrádecká bambulka od společnosti XXX XXXXX (IČ: 46512314) do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224).

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/464/RM/18 - Souhlas s přijetím věcného daru pro DDM DRAK_Bambulka03 / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 1.050,-Kč pro potřeby pro potřeby DDM DRAK na akci Hrádecká bambulka od společnosti XXX XXXXX (IČ: 13137239) do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224).

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/465/RM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.6 / Změna rozpočtu
Rada města po projednání schvaluje:
1) změnu rozpočtu města 2018 č. 6. Rozpočet města 2018 po změně č. 6 má stanoven celkový objem příjmů částkou 183.343.889,29 Kč, celkový objem výdajů částkou 323.979.638,29 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování,
2) rozpočet příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) na základě schválené změny rozpočtu města 2018 č. 6.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/466/RM/18 - Souhlas s přijetím finančního daru Pečovatelská služba / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 6.500,-Kč od společnosti Oblastní sbírka Liberec (IČ: 26520699) do vlastnictví příspěvkové organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČO: 71177248).

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/467/RM/18 - Veřejnoprávní kontrola PO 2018 / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje provedení veřejnoprávní kontroly hospodaření zařízení:
1) Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003),
2) Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208),
3) Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143),
4) Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ:70983135),
5) Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224),
6) Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248), 
7) Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969),
za rok 2018 auditorkou XXXXX (IČ: 13922807).

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/468/RM/18 - Darovací smlouva 09/019/18 / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu č. 09/019/18 ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/469/RM/18 - Přijetí daru od společnosti KSM Casting / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 150.000,-Kč na akci související se založením ovocného sadu ke 100. výročí založení republiky od společnosti KSM Casting CZ a.s. (IČ: 27172490) a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/470/RM/18 - Smlouva o propagacii – Elas / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zabezpečení propagace a reklamy ve výši 40.000,-Kč bez DPH se společností Výroba stuh - ELAS, společnost s ručením omezeným (IČ: 61329738) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/471/RM/18 - Smlouva o propagaci - Drylock Technologies s.r.o. / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zabezpečení propagace a reklamy ve výši 100.000,-Kč bez DPH se společností Drylock Technologies s.r.o. (IČ: 25411411) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/472/RM/18 - Uhelná – Revitalizace aleje a úprava prostranství, smlouva o financování  / Smlouvy
Rada města po projednání:
a) schvaluje smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, na projekt „Uhelná - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty ", o celkových nákladech 35 218,66 € (880 466,50 Kč) a výši dotace 29 935,86 € (748 396,50 Kč), při kurzu 1€ = 25 Kč,
 
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Davidová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/473/RM/18 - Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská - smlouva o financování  / Smlouvy
Rada města po projednání:
a) schvaluje smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, na projekt „Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví",  o celkových nákladech 18 178,68 € (454 467 Kč) a výši dotace 15 451,88 € (386 297 Kč), při kurzu 1€ = 25 Kč,
 
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Davidová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/474/RM/18 - Přijetí dotace z DF LK – Zlatá pětka Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 2018 / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže na projekt Zlatá pětka Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko 2018“ ve výši 17 500 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 17 500 Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí účelového dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Matušková J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/475/RM/18 - Přijetí dotace z MV – Hrádek nad Nisou - Domovník preventista 2018-2020  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra - Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 na projekt „Hrádek nad Nisou - domovník preventista 2018 - 2020“ v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace následovně:
-V roce 2018 ve výši 212 400 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 24 000 Kč.
-V roce 2019 ve výši 260 280 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 28 920 Kč.
-V roce 2020 ve výši 260 280 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 28 920 Kč. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Matušková J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/476/RM/18 - Revokace usnesení č. 03/091/RM/18 – Hrádek nad Nisou – zefektivnění MKDS  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje:
a) revokaci usnesení č. 03/091/RM/18 z důvodu úpravy poměru financování projektu „Hrádek nad Nisou - zefektivnění MKDS ul. Nádražní - Sokolská - Liberecká“ podaného do programu Ministerstva vnitra - Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018,

b) realizaci projektu „Hrádek nad Nisou - zefektivnění MKDS ul. Nádražní - Sokolská - Liberecká“ o celkových nákladech ve výši 308 229 Kč, dotaci ve výši 265 780 Kč a vlastním podílu ve výši 42 449 Kč.  

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Matušková J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/477/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Shotgun 2018 / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli XXX XXXXX, bytem XXXXX 139, 463 34  Hrádek nad Nisou ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací festivalu „Shotgun 2018“ a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Matušková J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/478/RM/18 - Žádost o dotaci z rozp. města–Náboženská obec CČSH (Oprava věžních hodin) / Dotace, příspěvky
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou, se sídlem Lutherova 496, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 66112184 ve výši 144 000 Kč na Opravu věžních hodin Chrámu Pokoje včetně jejich osvětlení a pověřit starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Matušková J.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: 1 / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/479/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Český svaz chovatelů / Dotace, příspěvky
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Hrádek nad Nisou, se sídlem 1. Máje 232, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 46747150 ve výši 120 000 Kč na Instalaci rozvodů topného systému v objektu domu chovatelů a pověřit starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Matušková J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/480/RM/18 - Revolutiontrain Hrádek n.N. - Zittau -  dodatek č.1 ke smlouvě 11/12/2018 / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a Nadačním fondem Nové Česko, č.11/012/18 a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Davidová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/481/RM/18 - Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Loučná / Školství
Rada města na základě konkurzního řízení jmenuje do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace Mgr. XXX XXXXX, a to na dobu neručitou s účinností od 1.8.2018 a pověřuje starostu města podpisem jmenovací listiny.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/482/RM/18 - Vycházející žáci - věcný dar / Školství
Rada města po projednání důvodové zprávy schvaluje, v souladu s dříve schváleným usnesením č. 03/103/RM/18, změnu výše finančních a věcných darů obyvatelstvu v položce "vycházející žáci", a to z výše 200 Kč/os. na 250 Kč/os. dle předložené přílohy, která tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/483/RM/18 - Dodatek č.1 Rekonstrukce parku u ZŠ T.G.M.  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.11.2017,jejímž předmětem je realizace akce s názvem „Rekonstrukce parku u ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou“ firmou JIB, s.r.o., U Parku 2242, 250001 Brandýs nad Labem, IČ:28969472, kterým se posouvá termín dokončení realizace zakázky z důvodu vhodnějších klimatických podmínek pro realizaci předmětu zakázky, pověřuje starostu města jeho podpisem a ukládá odboru OIaSM zveřejnit dodatek na profilu zadavatele.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Vinklárková N.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/484/RM/18 - Pod Ovčím kopcem-Smlouva o uzavř.bud.smluv o připojení (NN) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV(NN) č. 18_SOBS01_41214152000, která bude uzavřena mezi Městem Hrádek nad Nisou a provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, jejímž předmětem je zasíťování 7 pozemků v lokalitě Pod Ovčím kopcem p.p.č. 609, 610 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Vinklárková N.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/485/RM/18 - Zápis DK z 21.5.2018 / Doprava
Rada města po projednání bere na vědomí zápis Dopravní komise z 21.5.2018

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Olša J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/486/RM/18 - Bod 1.1 DK z 21.5.2018 / Doprava
Rada měst po projednání bere na vědomí návrh Dopravní komise a ukládá odboru projednat legislativu s dotčenými orgány pro umístěná dopravní značky IP 13b - časově omezené stání  Po - Pa 6 - 17, So 6 - 12

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Olša J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/487/RM/18 - Bod 1.3 DK z 21.5.2018 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění zamykatelné parkovací zábrany na vyhrazeném parkovišti e.č. 673 na Horním Sídlišti p.p.č.1216 k.ú.Hrádek nad Nisou pokud žadatel uhradí všechny potřebné náklady na pořízení a montáž tohoto zařízení v souladu s normou pro instalaci tohoto zařízení.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Olša J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/488/RM/18 - Bod 1.5 DK z 21.5.2018 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění dopravní značky B 13 3,5t + dodatkové tabulky za DZ B4 e.č. 1242 na komunikaci v Oldřichově u otočky bus.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Olša J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/489/RM/18 - Dopracování projektu kanalizace Strmá / Doprava
Rada města pro projednání důvodové zprávy:
a/     schvaluje zrušení smlouvy č. 04/67/12 (ev. č. zhotovitele 12-2-0249) uzavřené se společností AF-CITYPLAN s.r.o. (IČ: 47307218) bez finančních náhrad, a to z důvodu částečného plnění v době realizace požadovaného objednatelem a realizovaného zhotovitelem, kdy se od té doby změnily poměry pro realizaci celého projektu a společnost na dokončení podala novou nabídku ze dne 13. 6. 2018.

b/     schvaluje zadání veřejné zakázky na projektovou dokumenatci ve stupni RDS pro projekt Rekonstrukce ulice strmá (I. úsek) v souladu s čl. 6 odst. 4 písm. d) a f) směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - schv. usn. č. 11/496/RM/17) z důvodu pokračování prací a vlastnictvím datových informací na projektu, kdy se částečně změnili poměry pro realizaci projektu, a to na základě podané nabídky AF-CITYPLAN s.r.o. (IČ: 47307218) ze dne 13. 6. 2018. 

c/     schvaluje nabídku společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. (IČ: 47307218), ze dne 13. 6. 2018, na projektovou dokumenatci ve stupni RDS pro projekt Rekonstrukce ulice strmá (I. úsek) za cenu časově i místně obvyklou ve výši 131 890 Kč vč. 21% DPH (109 000 Kč bez DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy na tuto akci v souladu s nabídkou, kdy bude v nové smlouvě ustanovení o zrušení původní smlouvy v soualdu s bodem a) tohoto usnesení

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Olša J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/490/RM/18 - Dopravní omezení (DIO) v ul. Tichá, Lutferova, Školní / Doprava
Rada města po projednání bere na vědomí předložené zvláštní užívání komunikací dotčených stavbu "Obnova kabelovájo vedení kVN 22 kV - stavba IE-12-4004718,LB_Hrádek nad Nisou", vydané 8.6.2018 pod č.j OSZP-4180/2018-KRB.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Olša J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/491/RM/18 - Bod 1.1 dopravní komise z 18.6 - úprava provozu v ul.Smetanova / Doprava
Rada města po projednání schvaluje na základě doporučení dopravní komise z 18.6.2015 realizaci dopravního opatření v ulici Školní a Smetanova dle projektové dokumentace č.10022018 fa. Maděra a ukládá  odboru OIaSM zajistit vše potřebné.  

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Olša J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/492/RM/18 - Revokace usnesení č. 8/380/RM/18 ze dne 23.5.2018 a přidělení bytu zvláštního určení č.13, Žitavská 670, Hrádek n/N / Bytová operace
Rada města po projednání:

1) revokuje usnesení Rady města č. 8/380/RM/18 ze dne 23.5.2018, kterým byl přidělen byt zvláštního určení č.13 v budově Domu s pečovatelskou službou č.p. 670, Žitavská, Hrádek nad Nisou, paní XXX XXXXX z důvodu odstoupení žadatelky od podpisu smlouvy.

2) schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č.13, o rozloze 25,65 m2, typ 1+0, ve 3. podlaží budovy Domu s pečovatelskou službou č.p. 670, Žitavská, Hrádek nad Nisou, paní XXX XXXXX v souladu s důvodou zprávou k usnesení, za měsíční nájemné ve výši 1 446 Kč na dobu určitou 1 rok.

3) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková S.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

10/493/RM/18 - Změna v nájemní smlouvě č. 01/021/14 – pronájem NP č.3 na p.p.č. 1755, Hrádek nad Nisou (Cihelna) / Bytová operace
Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání č. 01/021/14 uzavřené dne 23.6.2014 ve znění dodatku č.1, č.2 a č.3, mezi Městem Hrádek nad Nisou a GIPSY LEGEND, hudebním tělesem, na pronájem nebytového prostoru č.3 o výměře 25 m2 nacházejícího se v nemovitosti bez č.p./č.ev, která je součástí pozemku p.č. 1755, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k prodloužení doby nájmu do 30.6.2018.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.4 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková S.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/494/RM/18 - Změna v nájemní smlouvě č. 01/019/14 – pronájem NP č.3 v nemovitosti č.p. 587, Liberecká, Hrádek nad Nisou (Výměník) / Bytová operace
Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve  Smlouvě o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání č. 01/019/14 uzavřené dne 30.6.2014 ve znění dodatku č.1, č.2 a č.3, mezi Městem Hrádek nad Nisou a Dynamic Line z.s., IČ 22742191, na pronájem nebytového prostoru č. 3 o výměře 24,3 m2 nacházejícího se v nemovitosti č.p. 587, která je součástí pozemku p.č. 1234, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k prodloužení doby nájmu do 30.6.20189.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.4 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková S.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/495/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Změna užívání stavby na p.p.č. 1515/2 k.ú. Hrádek nad Nisou, ARMY ARMS s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 4336/2018 o změnu užívání stávající stavby bez čp/če na p.p.č. 1515/2 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví žadatele na střelnici, 
2/ nemá námitek k možné budoucí změně využití území v zájmové lokalitě z ploch výroby čisté a výrobních služeb a plochy sportu a tělovýchovy.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Z.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/496/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - obnova kabelu VN 22kV - EMSL s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 a uživatelem Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, 46001 Liberec, IČ: 62743325, v rozsahu daném přílohou č.1 dohody za účelem provádění stavebních a výkopových prací a řízených protlaků v rámci realizace akce "IE-12-4004718 LB_Hrádek n. Nisou, obnova kVN 22kV" a to úplatně za celkovou částku 65.175,- Kč (7,50,- Kč/m2/den), dále stanovuje vratnou jistotu ve výši 20.000,-Kč na zajištění povinností vypůjčitele prostranství, vše v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a obdobnými případy v uvedené lokalitě a pověřuje starostu podpisem smluvního dokumentu.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Z.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/497/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1594/1 k.ú. Hrádek n./N. a 354/1 k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu "TR Hrádek - vyvedení výkonu 2x KV PRO PZ "  na p.p.č. 1594/1 k.ú. Hrádek nad Nisou a 354/1 k.ú. Oldřichov na Hranicích - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. EGEM s.r.o., se sídlem Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská N.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/498/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2774 a části pozemku p.č. 31 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 2097 ze dne 15.3.2018 na prodej části pozemku p.č. 2774, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 6 m2 z celkových 1 268 m2 a části pozemku p.č. 31, trvalý travní porost, o výměře cca 148 m2 z celkových 384 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 2774, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 6 m2 z celkových 1 268 m2 a části pozemku p.č. 31, trvalý travní porost, o výměře cca 148 m2 z celkových 384 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle návrhu odboru OIaSM.

3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2774, ostatní plocha, komunikace, o výměře, která  bude upřesněna na základě zpracovaného geometrického plánu za minimální cenu 200 Kč/m2 bez DPH a části pozemku p.č. 31, trvalý travní porost, o výměře, která  bude upřesněna na základě zpracovaného geometrického plánu v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za minimální cenu 50 Kč/m2 ,kdy k ceně budou připočteny náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou přímého prodeje známému zájemci.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/499/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1069/1 a část pozemku p.č. 1070 v k.ú. HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 2153 ze dne 16.3.2018 na pronájem části pozemku p.č. 1069/1, zahrada, o výměře 600 m2 a části pozemku p.č. 1070, trvalý travní porost, o výměře 579 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1069/1, zahrada, o výměře 600 m2 a část pozemku p.č. 1070, trvalý travní porost, o výměře 579 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok (zahrada) a 10 Kč/m2/rok (zastavěná plocha), na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/500/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 154/1 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 3226 ze dne 26.4.2018 na pacht pozemku p.č. 154/1, zahrada, o výměře 281 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 154/1, zahrada, o výměře 281 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrádky, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku, známému zájemci. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/501/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1069/1 a část pozemku p.č. 1070 v k.ú. HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 4081 ze dne 5.6.2018 na pronájem části pozemku p.č. 1069/1, zahrada, o výměře 670 m2 a části pozemku p.č. 1070, trvalý travní porost, o výměře 500 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1069/1, zahrada, o výměře 670 m2 a část pozemku p.č. 1070, trvalý travní porost, o výměře 500 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok (zahrada) a 10 Kč/m2/rok (zastavěná plocha), na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/502/RM/18 - Směna pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 877/2018 ze dne 29.1.2018 na směnu části pozemku p.č. 115/4 trvalý travní porost, o výměře cca 84 m2 ve vlastnictví žadatele za část pozemku p.č. 2780, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 58 m2 a část pozemku p.č. 110, ostatní plocha, o výměře cca 31 m2, ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) odkládá další projednání směny do doby sejmutí zástavního práva z části pozemku ve vlastnictví žadatele, o výměře, která bude upřesněna na základě vypracovaného geometrického plánu.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/503/RM/18 - Schválení změny smlouvy o výpůjčce MŠ Liberecká ev.č.11/188/09 / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce ev.č.11/188/09 ze dne 20.10.2009 pro Mateřskou školu, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983135, se sídlem Hrádek nad Nisou, Liberecká 607 za účelem vybudování Dětské skupiny - zařízení pro předškolní děti. Změna se týká rozšíření předmětu výpůjčky dle smlouvy uvedené v čl.II bodu 1) o část :
1) pozemku vyčleněnou geometrickým plánem z pozemku p.č.1233/1 o celkové výměře 1996m2 - zahrada, na kterém bude stát spojovací krček (budoucí šatny) mezi dvěma budovami čp.607 a čp.587 ul. Liberecká, k.ú. Hrádek nad Nisou 
2) nebytových prostor o výměře 278,6m2 v budově čp. 587, objekt občanské vybavenosti na p.p.č.1234 o výměře 410m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hrádek nad Nisou
za stejných podmínek výše uvedené smlouvy v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000 Sb. v platném znění a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/504/RM/18 - Zveřejnění záměru změny smlouvy o nájmu NP ev.č.01/002/14 / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru změny smlouvy o nájmu nebytových prostor ev.č.01/002/14 ze dne 1. 9. 2013. Změna se týká prodloužení doby trvání od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023 za stejných podmínek výše uvedené smlouvy v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000 Sb. v platném znění;

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/505/RM/18 - Zásah do krajinného rázu Hrádecka - Větrný park Václavice  / Ostatní
Rada města po projednání:
i.     schvaluje předložení problematiky „zásahu do krajinného rázu Hrádecka“, související s větrným parkem Václavice, do zastupitelstva města, aby si vymínilo o dané záležitosti rozhodnout.

ii.     doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření návrhu smluvního dokumentu tzv. TERM SHEETu , který je dohodou ohledně platby za zásah do krajinného rázu Hrádecka a týkajícího se podmínek konečné smlouvy ve věci tohoto zásahu souvisejícího s větrným parkem Václavice.

Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Timulák J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/506/RM/18 - Program 6. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 6. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 27.6.2018 doplněný o bod č. 5.2., 16.1.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Blažková V.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/507/RM/18 - Permanentky – nákup permanentek / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje dodatečný nákup 300 ks permanentních vstupenek na sezónu 2018 v ceně za 5Kč/1ks od společnosti Kristýna, a.s. (IČ: 44568657).

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 6 Proti: Zdržel se: Nepřítomen: 1

10/508/RM/18 - Program Valné hromady Kristýna , a.s. / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 46334 Hrádek nad Nisou (IČ 44568657) schvaluje program Valné hromady a.s. Kristýna konané dne 27.6.2018.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/509/RM/18 - Zahájení_volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou (IČ: 44568657):
1) bere na vědomí, že předsedou valné hromady je XXX XXXXX v souladu s odst. 4 § 101 zákona č. 128/2000Sb., zákon o obcích a ověřovateli zápisu jsou v souladu s odst. 3 § 101 zákona č. 128/2000Sb., zákon o obcích jsou XXX XXXXX a XXX XXXXX, 
2) schvaluje zapisovatelku a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní XXX XXXXX.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/510/RM/18 - Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti Kristýna, a.s. / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou (IČ: 44568657) bere na vědomí zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti Kristýna, a.s. (IČ: 44568657) za rok 2017.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/511/RM/18 - Zpráva dozorčí rady společnosti Kristýna, a.s. / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou (IČ: 44568657) bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti Kristýna, a.s. (IČ: 44568657) za rok 2017.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/512/RM/18 - Účetní závěrka společnosti Kristýna a.s. za rok 2017 / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČ: 44568657) v souladu s §102 odst.2c) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje:
1) účetní závěrku společnosti Kristýna a.s. (IČ: 44568657) sestavenou k 31.12.2017 s výsledkem hospodaření - ziskem 1.463.725,89 Kč, 
2) příděl do rezervního fondu společnosti ve výši 102.460.81 Kč v souladu s §25 stanov společnosti, dále zisk použit na pokrytí ztrát minulých let a zbytek zisku ponechat nerozdělený.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/513/RM/18 - Diskuze - vyřezení zmařené investice / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČ: 44568657) v souladu s §102 odst.2c) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje vyřazení zmařené investice „Westernov“ z majetku společnosti Kristýna, a.s. ve výši 31.032,80 Kč. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/514/RM/18 - Diskuze - mimořádné odměny / Kristýna
Rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a.s., se sídlem Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou, (IČ: 44568657) v souladu s odst. 2c) § 102 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů po projednání schvaluje mimořádné odměny za rok 2017 členům představenstva a dozorčí rady a to ve výši 40.000,-Kč pro předsedu představenstva, 15.000,-Kč pro ostatní členy představenstva a 8.000,-Kč pro členy dozorčí rady.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: 1 Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
p. Horinka, p. FarskýSoubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat.


Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou