Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Zprávy »

iHrádecko »

Internetové Hrádecko

 

Kulaté stoly se starostou města

autor: Roman Sedláček datum zveřejnění: 2.3.2015 zdroj: iHrádecko

 

Představit plány města, poslechnout si zkušenosti a podměty lidí, kterých se daná problematika dotýká a být v osobním kontaktu. S takovými záměry otvírá starosta Města Hrádek nad Nisou pan Josef Horinka tematické besedy nazvané Kulatý stůl.

 

Stůl použitý symbolicky v názvech setkání zatím na radnici chybí, ale ani ostré hrany toho v malé zasedací místnosti nejsou překážkou výměny názorů, která může být přínosem jak pro vedení města, tak ostatní přítomné diskutující. 

Témata v tomto roce zazněla zatím dvě. Lednový kulatý stůl se zabýval bezpečností ve městě. Přítomni byli vedle starosty a místostarosty velitelé městské i státní policie v Hrádku nad Nisou, alespoň někteří z oslovených ředitelů školských zařízení nebo ředitelka hrádeckého domu s pečovatelskou službou. 

Stejně jako při únorové diskusi se zástupci hrádeckých spolků starosta se svými úředníky nejprve stručně shrnul současnou situaci a představil záměry města do budoucna. V následující debatě pak mohly být úvodní informace podrobněji rozebrány nebo se přítomní hosté mohli obracet na starostu s dalšími záležitostmi.

V lednu se probírala především činnost obou policejních složek působících ve městě, zabezpečení školských zařízení, připomínky a náměty přítomných. Beseda se zástupci hrádeckých spolků představila mj. změny v městském grantovém programu, zabývala se činností spolků, jejich aktuálními problémy i pořádáním kulturních akcí.

Otevřenost, se kterou se radnice snaží být v kontaktu s občany, dokresluje i letošní premiérové setkání starosty se žáky hrádeckých škol. I oni mají své představy, co ve městě chybí nebo by mohlo fungovat jinak. 

K pomyslnému kulatému stolu se starostou zasednou v březnu další diskutující. Tentokrát budou z řad hrádeckých sportovců. Audio: starosta města Hrádek nad Nisou pan Josef Horinka hovoří v úvodu kulatého stolu na téma bezpečnost o smyslu těchto setkání.

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou