Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Podnikatel »

Veřejné zakázky »

Související dokumenty

 

Směrnice Města Hrádek nad Nisou č. IP/1/2017 *** NOVÁ ***

Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu | Účinná od 01. 07. 2017

 Verze směrnice:
Změna č. 1 směrnice č. IP/1/2017 - není schválena žádná změna
Aktuálně | Původní znění směrnice č. IP/1/2017 ze dne 21. 06. 2017 | účinnost od 01. 01. 2017


Účel směrnice:
Účelem směrnice je stanovit interní postup úřadu a dalších subjektů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které nejsou zadávány v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a zpřesnit některé další postupy v souladu s uvedeným zákonem.

 

Směrnice č. IP/1/2017 (210 kB)   Směrnice č. IP/1/2017
(210 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou