Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Pohled do historie »

Ve zkratce

 

Stručný historický přehled

 


 • První písemná zmínka o městě je z roku 1287.
 • Z okolních venkovských sídel známe pouze založení Oldřichova roku 1287 a první písemné zmínky o Václavicích 1326, Chotyni 1381, Loučné a Doníně 1454, Dolní Suché 1562, Uhelné 1720.
 • Ve 14. století byl Hrádek významnější než Liberec.
 • V roce 1310 byly přesně vymezeny zemské hranice mezi Čechami a Lužicí.
 • Za husitských válek byl Hrádek roku 1424 vypálen.
 • Původní kostel rozbořený husity byl nahrazen r. 1466 novým gotickým.
 • Ve 2. polovině 16. století došlo k velkému rozvoji panství, které tehdy patřilo Jiřímu Mehlovi ze Střelic. 
 • V roce 1635 bylo Žitavsko postoupeno Habsburky saskému králi. Tím bylo navždy odtrženo od Grabštejnska, které zůstalo v Čechách. 
 • V 18. století pokračoval ekonomický rozmach kraje.
 • V 19. století byla založena řada strojírenských a chemických továren (vápenka, cihelny, továrny na gumové a dřevěné zboží), ale i sokolovna a Národní dům.
 • Roku 1859 byla zprovozněna železniční trať Žitava - Liberec.
 • Roku 1918 se naprostá většina obyvatel Hrádku hlásila dle jazyka k německé národnosti, úřední řečí byla němčina. Česká škola byla založena až roku 1925.
 • V roce 1945 po osvobození Sovětskou armádou byly historicky vyvinuté oboustranné vztahy výrazně zeslabeny. Hranice byly uzavřeny.
 • V roce 1982 vyhořela hrádecká radnice a v ní mnoho cenných archivních materiálů.
 • V roce 1989 definitivně končí éra budování socialismu a dochází k oživení vztahů s Německem a Polskem, v roce 1990 je založen Euroregion Nisa.
 •  

   
   
              © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou