Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Pohled do historie »

Příručka Československé republiky - články

 

Těžké časy

 

Městečko trpělo též hodně válkami. Za husitských válek bylo úplně zničeno a spáleno. Jen s velikými obtížemi se obyvatelé zotavili z těchto pohrom a teprve po roce 1500 stala se z těchto rozvalin opět lidská obydlí. Též třicetiletá válka se svými hrůzami způsobila zde veliké škody a počet obyvatelů, roku 1265 - 300, klesl ke konci třicetileté války na 150, což nutno připsati na vrub válečným hrůzám a epidemiím (moru).

Roku 1713 bylo město znovu zachváceno morem, na paměť čehož byl postaven na Staroměstském náměstí sloup, který je dodnes zachován. 


Taktéž všemi ostatními válkami byl Hrádek velmi postižen: Sedmiletá válka, bavorská válka, události r. 1800, dále válečná léta 1813 a 1866. K těmto bědám přidružily

se ještě epidemie, požáry, špatné úrody a doby hladu. 

 

 

 

 

 

 (19 kB)  (23 kB)  (12 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou