Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Pohled do historie »

Příručka Československé republiky - články

 

Vzdělávání

 

Hrádek má pětitřídní německou obecnou školu, německou dívčí a chlapeckou měšťanku (4 třídy), pokračovací školu a v poslední době též obecnou a měšt'anskou školu českou. Dále je v Hrádku r. 1922 zřízená obecní knihovna (přes 4000 svazků) a městská čítárna; obě jsou umístěny v radnici. Mimoto jest zde též velký počet knihoven spolkových. 


Museum, umístěné v radnici, obsahuje cenné a bohaté sbírky, dokumenty a předměty dějinné, dále umělecká díla domácího sochaře Frant. Schwarze a malíře W. Schwarze.

 

 (13 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou