Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Pohled do historie »

Příručka Československé republiky - články

 

Vybavenost

 

Město má velkou elektrárnu a dodává okolním obcím proud, který je transformován ve vlastní transformační stanici, do které je veden 20 000 voltovým vedením z elektrárenské ústředny v Andělské Hoře. Městské vodovodní potrubí, vystavěné r. 1904, dodává městu výbornou vodu, černanou z hory "Kalkberg" asi 800 m vysoko. Potrubí má délku 18 km. Zásobování vodou, jeden z nejdůležitějších faktorů obecního hospodářství a hygieny, bude obohaceno novými prameny, takže o zásobování vodou bude postaráno na desetiletí.

 

O dobrý pobyt a stravu je postaráno četnými prvotřídními hotely, hostinci a restauracemi. Pro zábavu je k disposici dobrý zvukový biograf, kavárny, vinárny, taneční síně, jsou pořádány koncerty, umělecké a sportovní produkce.


Dobří lékaři, zubní lékař, dentista, lékárna, drogerie a sanitní personál jsou samozřejmě v místě. 

Celé město má výbornou kanalisaci, je zde městská prohlídka masa a jiná sanitní zařízení. Dále je zde poradna matek a dětský útulek, městské jesle a chudobinec, jakož i městská zprostředkovatelna práce. 

Čištění ulic a odvážení popelu jsou samozřejmými zařízeními; dále je tu pohotový dobrovolný hasičský sbor (vyzbrojený nejnovějšími hasicími přístroji, plynovými maskami a maskami proti kouři, se sanitním oddělením), který je pod vzorným vedením a stará se o bezpečí a ochranu obyvatelů.

 

 

 

 (27 kB)  (29 kB)  (23 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou