Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Pohled do historie »

Příručka Československé republiky - články

 

Průmysl

 

První začátky průmyslu v Hrádku sahají do doby po r. 1700. Již r. 1723 byla vystavěna první tovární budova a r. 1724 bylo v činnosti 12 velkých a 20 menších, dle holandského způsobu zařízených tkalcovských stavů, které však byly v krátkém čase zastaveny. Zakladatel tohoto podniku byl hospodářský úředník Eliáš Kessler, který se pokusil první zavésti v Rakousku tovární zpracování bavlny. 

Již dlouho předtím bylo však tkaní lnu výdělkovým odvětvím hrádeckých občanů. Roku 1687 bylo tkaní lnu opět oživeno, což je důkazem, že se tu len tkal již dříve.

Roku 1697 byly v Hrádku zavedeny anglické bavlněné kotony. Toho času bylo v Hrádku ještě 43 tkalcovských mistrů. Již roku 1800 byla výroba těchto kotonů obrovská. 78 tkalců s 51 tovaryši vyráběli velké množství tohoto zboží. Mimoto bylo zaměstnáno pro Hrádek 800 tkalcovských stavů v okolí, jejichž majitelé měli z toho dobré výdělky.

Bohužel tato zlatá doba dlouho netrvala, jelikož špatnými peněžními poměry a ztrátou italských provincií, které znamenaly dobré odbytiště, výroba kotonů musila býti částečně zastavena. Teprve po r. 1866 tato výroba měla opět lepší vyhlídky vývozem do Ameriky a do Orientu, což přivedlo toto průmyslové odvětví opět k vzestupu.

Našlo se několik podnikavých firem, které zde zařídily továrny a položily základ k zdejšímu průmyslu dnešního rozsahu.

Bud'tež hlavně uvedeny tkalcovny fy Sigmund Goldschmiedt (1867), tkalcovny Frant. z Leitenbergů (1868-1870), dnes Cosmanos akc. spol., barvírna fmy Budde, Müller a spol. (1879), továrna na hospodářské stroje fmy Adolf Müller (1860) a přadelna fmy F. A. Hiebsch, kde se již od roku 1871 tkalo hedvábí firmou Bratří Mayerové ve Vídni.

Z maličkého tkalcovského městečka se stalo průmyslové místo, jehož výrobky jako hodnotné práce jsou hledány a oceněny. 

 

 

 

 

 

 

 (11 kB)  (25 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou