Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hasiči »

Technika »

Další technika

 

Křížová cesta St. Marienthal

Klášter St. Marienthal stojí u Lužické Nisy v místech, kde se úzké zalesněné údolí svírající řeku v kamenném korytě rozšiřuje a umožňuje tak přístup k řece i vybudování obydleného místa.

 

Klášterní budovy zde v průběhu času vznikají, jsou ničeny v důsledku válečných pohrom i povodní, aby znovu rozkvetly do ještě větší krásy.

Ženský cisterciácký klášter byl v roce 1234 založen českou královnou Kunhutou Štaufskou za podpory jejího manžela, krále Václava I.

Historie Křížové cesty v St. Marienthalu se začíná psát v roce 1728, kdy zdejší abatyše Klara Mühlwenzel nechává vystavět 13 zastavení křížové cesty a jak bývalo obvyklé, na samém konci cesty a v nejvyšším bodě cesty pak Kalvárii neboli kamenný výjev ukřižování Krista. Na nízkém pískovcovém podstavci s nápisy zde stojí v pískovci vytesaný výjev Krista vyvýšeného na kříži, po Kristově boku z jedné strany pak Kristova matka Maria a jeden z učedníků, apoštol Jan.

K hlavnímu výjevu Krista na kříži pak návštěvníka vedou po obou stranách cesty ke Golgotě vystavěné pískovcové výklenkové kapličky s jednotlivými zastaveními křížové cesty.

Několik set let stará křížová cesta byla také průběžně restaurována a udržována. Velké restaurování a úpravy proběhly v roce 1886. Poslední velká oprava a restaurování proběhlo v roce 2001.

Křížová cesta je vystavěna severně od kláštera, na vrchu Stationsberg (Staniční hora). Vedou sem dvě cesty. Jedna od vinohradu po cestě mezi vinicemi, druhá pak po cestě uhýbající ještě před hlavní bránou do kláštera vzhůru k návrší. Snad právě tudy se ubíraly cesty poutníků z mnoha koutů celé střední Evropy, často jsou zmiňovány poutě až z jižní Moravy.

 

Křížová cesta St. Marienthal

 

 
 
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou