Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor dotací, rozvoje města a kultury »

Dotační program města

 

Dotační program Města Hrádek nad Nisou pro rok 2018

autor: odbor ODK datum zveřejnění: 6.3.2018 zdroj: Jana Matušková

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo dne 21. 2. 2018 usnesením č. 2/028/ZM/18 znění Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2018 včetně jednotlivých výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace.

 

    

    Dotační program je zaměřen na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a široké veřejnosti. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života ve městě, ke zvýšení vzdělávání či estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality. Finanční podpora je poskytována formou neinvestiční účelové dotace.  Dotaci je možné čerpat na akce realizované a uhrazené v období od 1. 1. do 31. 12. 2018.

 

Program je schvalován na příslušný kalendářní rok a skládá se z podprogramů zaměřených na dvě různé oblasti podpory, které jsou vyhlašované na základě výzev k podání žádosti o dotaci schválených Zastupitelstvem města. Přehled podprogramů je uveden v následující tabulce:

 

Název podprogramu

Stručný popis

Alokace finančních zdrojů (v Kč)

 

      Podprogram na projekt

podpora kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a široké veřejnosti nebo činnosti subjektů působících na území města

245.000,-

 

     Podprogram na podporu   volnočasových činností

podpora subjektů s členskou základnou působících na území města

145.000,-

 

 

CELKEM

 

390.000,-

 

 

Příjem žádostí do obou podprogramů: od 26. 3. 2018 do 13. 4. 2018.

 

Konzultace: od 5. 3. do 26. 3. 2018

Kontaktní osoba: Jana Matušková, tel. +420 482 411 431, e-mail: matuskova@muhradek.cz

 

Projednání a schválení návrhu: 18. 4. 2018

 

Dotační program Města Hrádek nad Nisou pro rok 2018  je zveřejněn taktéž na úřední desce Městského úřadu v Hrádku nad Nisou (http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=489-23210).

 

 

 

Dotační program města 2018 (411 kB)   Dotační program města 2018
(411 kB)

Výzva -  projekt (361 kB)   Výzva - projekt
(361 kB)

Žádost - projekt (68 kB)   Žádost - projekt
(68 kB)

Výzva - volnočasové činnosti (281 kB)   Výzva - volnočasové činnosti
(281 kB)

Žádost - volnočasové činnosti (52 kB)   Žádost - volnočasové činnosti
(52 kB)

Vzor veřejnoprávní smlouvy -  projekt (388 kB)   Vzor veřejnoprávní smlouvy - projekt
(388 kB)

Vzor veřejnoprávní smlouvy - volnočasové činnosti (363 kB)   Vzor veřejnoprávní smlouvy - volnočasové činnosti
(363 kB)

Závěrečná zpráva a vyúčtování (51 kB)   Závěrečná zpráva a vyúčtování
(51 kB)

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou