Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Cyklostezka Dělnický dům - Luční

 

Stručný popis
Nová komunikace pro cyklisty je navržena odpojením ze stávající cyklostezky Luční, ve vzdálenosti cca 10 metrů od křižovatky s vnitřním městským okruhem. Trasa je vedena podél tohoto vnitřního městského okruhu ve vzdálenosti 3 – 10 metrů s napojením na stávající chodník u restaurace Dělnický dům. Cyklostezka je provedena jako asfaltová do oboustranných betonových obrub. Šířka cyklostezky je 3 metry.
Stav
Dokončeno
Termíny
 
Zhotovitel
  • Skanska DS a.s., se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Další informace
  • výběrové řízení VZMR 20090014
Cena
  3 272 204,00 Kč
Přidělené dotace
 Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 1 425 000,00 Kč
sfdi.jpg

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

 

 (160 kB)  (171 kB)  (179 kB)  (158 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou