Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Rekonstrukce mostu v ul. Lidická

 

Stručný popis
 Rekonstrukce mostu v ul. Lidická je poslední v akci: Oprava mostů po povodních v Hrádku nad Nisou - etapa XII. Most je situován na rozhraní katastrálního území Hrádek nad Nisou a Loučná a převádí místní komunikaci ul. Lidická přes vodoteč Lužická Nisa. Původní most byl poškozen povodní v srpnu 2010, kdy dne 07.08.2010 byl zaznamenán historicky nejvyšší vodní stav 395 cm. Byla navržena částečná demolice poškozeného mostu při zachování a využití spodní stavby. Nový most je navržen jako jednopolová konstrukce s mostovkou tvořenou 5ti ks ocelových nosníků spřažených železobetonovou deskou. Mostovka je uložena na monolitických prazích založených na mikropilotách. Technická data:
Délka přemostění: 11,45 m
Délka most: 19,67 m
Šířka mostu: 7,10 m
Výška mostu nad dnem řeky: 3m
Stav
Most byl dne 10.06.2013 za účasti starosty města Hrádek nad Nisou Josefa Horinky, dalších zástupců města, zástupců zhotovitele, projektové kanceláře a zástupce technického dozoru slavnostně předán do užívání. 
Termíny
 
Zhotovitel
  • MPs, Mostní a pozemní stavby s r.o.
Technický dozor investora
  • IBR Consulting, s r.o.
Další informace
  • výběrové řízení
  • projekt
Cena
 3.630.575.99,-Kč
Přidělené dotace
 
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Projev starosty města Hrádek n/N Josefa Horinky u příležitosti předání mostu (133 kB) Slavnostní přestřižení pásky (111 kB) Stavební práce na mostě (108 kB) Stavební práce na mostě (161 kB) Stavební práce na mostě (171 kB) Stavební práce na mostě (91 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou