Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Snížení energetické náročnosti MŠ Václavice

realizace stavebních prací zaměřených na snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Václavice, č.p. 327 na pozemku parc. č. st. 416 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

 


Stručný popis
 Provedena bude výměna výplní otvorů. Stávající okna budou demontována a nahrazena novými plastovými okny s izolačním trojsklem nebo dvojsklem. Obdobně budou vyměněny veškeré vnější dveře.

Dále bude provedeno zateplení šikmé (podstřešní) a vodorovné (stropní konstrukce podkroví) konstrukce v nejvyšším podlaží objektu. Současně bude demontován stávající střešní plášť a proveden nový. Zatepleny budou rovněž střechy jednopodlažních objektů. Na těchto střechách bude provedena nová střešní krytina.

Zatepleny bude rovněž obvodové stěny objektu MŠ kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s expandovaným polystyrenem.  Sokl objektu bude zateplen zateplovacím systémem s extrudovaným polystyrenem. Nadzemní část soklu bude opatřena omítkovým soklovým souvrstvím.

Dále bude provedeno zateplení terasy u objektu ve 2.NP, nově bude dešťová voda svedena pomocí žlabů a nového svodného potrubí do nově vytvořené dešťové kanalizace.

Pro potřeby odvodu dešťových vod od objektu bude nově provedena dešťová kanalizace. Z důvodu kolize navrženého zateplení s polohou stávajícího dešťových svodů, budou tyto demontovány a po aplikaci ETICS osazeny nové. Obdobně budou takto přesunuty veškeré viditelné fasádní instalace. Kompletně budou osazeny veškeré vnější i vnitřní okenní parapety a ostatní dotčené stávající klempířské prvky u střechy.

Stav
 • Stavba dokončena
Termíny
 • zahájení prací  12.  7.2013
 • dokončení prací 15.10.2014
Zhotovitel
 • ASTRA Mont s.r.o.

  Havlíčkova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou 
  IČ: 47310588

Technický dozor investora
 • ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.

  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Petřiny 

  IČ: 290 29210

Další informace
 • výběrové řízení
 • projekt
 • návrh barevného řešení fasády objektu - Bc. Prchlík Marek
Cena
  2 921 402,- Kč vč. DPH
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
 

 

 (116 kB)
 (78 kB)
 (87 kB)
 (56 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou