Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Zvodnělý poldr v Oldřichově na Hranicích, včetně ekologických opatření

Výstavba poldru, resp. rekonstrukce stávající stavby vodní nádrže s cílem zmírnění následků povodňových stavů. Stavba se skládá z opravy hráze, výstavby nového hrázového objektu s funkcí bezpečnostního přelivu a hrázové výpusti, úpravy toku pod hrází a vyhloubením 3 tůní v zátopě poldru.

 

Stručný popis
  •  Částečně zvodnělá nádrž - PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ
Stav
  • Dokončeno
Termíny
 
Zhotovitel
  • Sdružení Oldřichov 
vedoucí účastník: Purum s.r.o. Národní 961/25,110 00 Praha 1, IČ: 62414402
účastník sdružení: HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161
Technický dozor investora
  • Ing. Lukáš Lánský, Střelečská 2379, 193 00 Praha 9, IČ: 75883635
Další informace
  • výběrové řízení-Ing. Lukáš Lánský, Střelečská 2379, 193 00 Praha 9, IČ: 75883635
  • projekt (DPS/RDS)-Ing. Petr Frolík, Skutečská 64/3, 460 14 Liberec 14, IČ: 11421398
Cena
  •  včetně DPH
1 668 064,00 Kč
Přidělené dotace
   Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

 (169 kB)
 (169 kB)
 (152 kB)
 (112 kB)
 (154 kB)
 (168 kB)
 (182 kB)
 (129 kB)
 (131 kB)
 (118 kB)
 (165 kB)
 (133 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou