Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Hrádek nad Nisou, ul. Smetanova - oprava komunikace a chodníků

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení kompletní obnovy obrusné vrstvy vozovky, výškové řešení vozovky a jejího odvodnění. Tento rozsah prací je naplánován do první etapy realizované v roce 2013. Dále je do rozsahu stavby zahrnuta obnova povrchů chodníků, úprava nevyhovujícího přechodu pro chodce a výměna stávajícího veřejného osvětlení za nové, spadající do druhé etapy realizace připadající na rok 2014.

 

Stručný popis
 
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení kompletní obnovy obrusné vrstvy vozovky, výškové řešení vozovky a jejího odvodnění. Tento rozsah prací je naplánován do první etapy realizované v roce 2013. Dále je do rozsahu stavby zahrnuta obnova povrchů chodníků, úprava nevyhovujícího přechodu pro chodce a výměna stávajícího veřejného osvětlení za nové, spadající do druhé etapy realizace připadající na rok 2014.
Stav
Probíhá realizace I. etapy stavby
Termíny
 I. etapa ukončení do 30.11.2013, II. etapa, realizace rok 2014
Zhotovitel
  • Imtegra stavby a.s., Hrádecká 156, 460 01  Liberec
Technický dozor investora
  • Město Hrádek nad Nisou
Další informace
  • výběrové řízení: VZMR2013/627, schváleno usnesením č.:15/740/RM/13 ze dne 21.08.2013 
  • Generální projektant: Sudop Praha, Olšanská 1a, 130 80, Praha 3, odpovědný projektant: Img. Václav Moravec
Cena
  3.458.080,00 Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Realizace spodní stavby, zhotovitelé RWE a SČVK. (108 kB)
Realizace spodní stavby, zhotovitelé RWE a SČVK. (145 kB)
Zahájení stavby, zhotovitel Integra stavby a.s. (176 kB)
Provádění statických zatěžovacích zkoušek pro pozemní komunikace (59 kB)
Realizace stavby (181 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou