Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Rekonstrukce dešťové kanalizace u ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou

 

Stručný popis
Předmětem díle je rekonstrukce areálové kanalizace ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou. Stávající stav byl nevyhovující. Při přívalových deštích docházelo ke zpětnému vyplavování suterénu historické budovy ZŠ a tím i značným škodám.
V rámci realizace projektu "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ T.G.M." bylo rozhodnuto o její rekonstrukci. To bylo vyvoláno nejen výše popsaným problémem, ale zároveň plánovanou rekonstrukcí anglických dvorků, jejich odvodněním, změnou řešení odvodnění střešních svodů ale i  samotným zateplením budovy.
Stav
Rekonstrukce stok dokončena. Terénní úpravy budou provedeny v průběhu měsíců dubna a května s ohledem na provedení zateplení objektu.
Termíny realizace
 2/2014 - 5/2014
Zhotovitel
  • JOSTAV spol. s.r.o. Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 47785233
Technický dozor investora
  • IBR Consulting s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1
Další informace
  • projekt : VSPI s.r.o., Ing. Leoš Slavík, Janovská 10, 460 15 Liberec, IČ 28703243
Cena
  1 204 455,-Kč včetně DPH
Přidělené dotace
  0,- Kč
Vícepráce

0,- Kč

 

 (143 kB)
 (177 kB)
 (111 kB)
 (165 kB)
 (117 kB)
 (154 kB)
 (147 kB)
 (147 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou