Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Hrádek nad Nisou, Starý Dvůr - Luční ulice, splašková kanalizace

Stavba se nachází ve městě Hrádek nad Nisou s rozsahem stavby ohraničeném ulicemi Starý Dvůr od č.p. 25 až k řadovým garážím.

 

Stručný popis
 Stavba se nachází ve městě Hrádek nad Nisou, katastrální území Hrádek nad Nisou, v nezpevněném povrchu s rozsahem stavby ohraničeném ulicemi Starý Dvůr od č.p. 25 až k řadovým garážím. Stavba řeší propojení stávají gravitační kanalizace v ulici Starý Dvůr (od místa čerpací stanice) do kanalizace od Bydlení Hrádek - stoky vedoucí do Luční ulice. Stavbou dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou.
Stav
Stavba je dokončena, je provedeno skutečné zaměření stavby a do 21.03.2014 budou provedeny kamerové zkoušky.
Termíny
 Dle Smlouvy o dílo je stanoveno předání staveniště k 17.02.2014 a do 31.03.2014 je ujednáno dokončení díla a vyklizení staveniště.
Zhotovitel
  • JOSTAV spol. s r.o. Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou       IČ:477 85 233
Technický dozor investora
  • Město Hrádek nad Nisou
Další informace
  • Výběrové řízení je vedeno pod č. VZMR/2013/629 a schváleno usnesením RM č. 2/063/RM/14.
  • Projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP byla zpracována projektovou kanceláří VSPI s.r.o., Janovská 10, 460 15 Liberec 39, IČ:287 03 243, odpovědný projektant ing. Leoš Slavík.
Cena
 Cena dle Smlouvy o dílo 273 325,-Kč včetně DPH.
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Předání staveniště, zavážení materiálu. (98 kB)
Místo realizace stavby. (141 kB)
Místo realizace stavby. (203 kB)
Výkopové práce. (132 kB)
Usazování šachty do stoky. (117 kB)
Usazování šachty do stoky. (88 kB)
Koncové napojení v ulici Starý Dvůr. (154 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou