Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

HRÁDEK NAD NISOU - REKONSTRUKCE PARKU ULICE G. SVOBODY

Účelem této stavby je revitalizace území a obnova funkčnosti stávajícího parku města Hrádek nad Nisou. Obnovený park bude sloužit jako odpočinkové a relaxační místo.

 

Stručný popis
 Účelem této stavby je revitalizace území a obnova funkčnosti stávajícího parku města Hrádek nad Nisou. Obnovený park bude sloužit jako odpočinkové a relaxační místo. Podle architektonického záměru budou v parku vybudovány nové zatravněné plochy, výsadba keřů a alejových stromů.Nově jsou navrženy nezpevněné mlatové chodníky, podél kterých budou pevně instalovány lavičky, odpadkové koše a  informační tabule. Součástí revitalizace je i vykácení přestárlých dřevin stanovené dendrologickým průzkumem. Za vykácené dřeviny bude vysazena kvalitní náhrada vzrostlých alejových stromů. Rekonstrukcí parku se výrazně zlepší životní a ekologické podmínky zeleně a obytné zóny v centru města.
Stav
Realizace akce
Termíny
 Podpisem smlouvy o dílo dne 29.4.2014 začaly přípravné práce a konečný termín dokončení revitalizace parku je stanoven ke dni 30.09.2014.
Zhotovitel
  • JIB s.r.o., U Parku 2242, 250 01  Brandýs nad Labem,  IČO: 28969472
Technický dozor investora
  • Alky Lukáš Lánský, Střelečská 2379, 193 00  Praha 9, IČO:75883635
  • Architektonický dozor - Ing. Daniel Hrubý Gagarinova 752, 460 07  Liberec 6, IČO: 65066910
Další informace
  • výběrové řízení
  • Projektová dokumentace - Ing. Daniel Hrubý Gagarinova 752, 460 07  Liberec 6, IČO: 65066910
Cena
  954 276,18 Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Současný neutěšený stav parku (185 kB)   Současný neutěšený stav parku
(185 kB)

Současný neutěšený stav parku (180 kB)   Současný neutěšený stav parku
(180 kB)

Současný neutěšený stav parku (158 kB)   Současný neutěšený stav parku
(158 kB)

Současný neutěšený stav parku (171 kB)   Současný neutěšený stav parku
(171 kB)

Současný neutěšený stav parku (149 kB)   Současný neutěšený stav parku
(149 kB)

Současný neutěšený stav parku (148 kB)   Současný neutěšený stav parku
(148 kB)

Zdravotní a redukční řezy stromů. (156 kB)   Zdravotní a redukční řezy stromů.
(156 kB)

V rámci arboristiky se provádí kácení rizikových stromů (206 kB)   V rámci arboristiky se provádí kácení rizikových stromů
(206 kB)

Obvodová redukce a zapěstění koruny stromu (170 kB)   Obvodová redukce a zapěstění koruny stromu
(170 kB)

Kácení rizikových a prohnilých dřevin (122 kB)   Kácení rizikových a prohnilých dřevin
(122 kB)

Kácení prohnilých dřevin s rizikem rozlomení (141 kB)   Kácení prohnilých dřevin s rizikem rozlomení
(141 kB)

 (157 kB)  
(157 kB)

Práce stromolezců při zapěstění a redukci dřevin (159 kB)   Práce stromolezců při zapěstění a redukci dřevin
(159 kB)

 (169 kB)  
(169 kB)

 (164 kB)  
(164 kB)

 (157 kB)  
(157 kB)

 (142 kB)  
(142 kB)

 (150 kB)  
(150 kB)

 (160 kB)  
(160 kB)

 (125 kB)  
(125 kB)

 (212 kB)  
(212 kB)

 (179 kB)  
(179 kB)

 (178 kB)  
(178 kB)

 (193 kB)  
(193 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou