Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

VZMR/2014/607- Obnova podstávkového domu č.p. 215 v Hrádku nad Nisou

 

Stručný popis
 Koník – stručný seznam prací v 1. etapě

·         Podepření a zajištění stability objektu

·         Bourací práce – degradované materiály a materiály neplnící funkci (střešní plášť, podlahy, dřevěné nosné prvky

·         Základy a zdivo – nové základové pasy, cihelné zdivo bude nahrazeno za původní hrázděné a roubené zdivo

·         Komínové těleso – bude provedena rekonstrukce

·         Krov a střešní plášť – stávající konstrukce krovu bude zachována, dojde jen obměně poničených a napadených prvků, střešní plášť -  bude provedena kompletní obnova včetně dodání klempířských prvků(podokapní žlaby, svody, oplechování)

·         Podlahy - v západní části přízemí položení dřevěné podlahy z širokých palubek,             ve východní části přízemí vybourání stávajících podlah a nahrazení cihelnou dlažbou

·         Okna a dveře – v přízemíbude provedena obměna, 1. patro bude řešeno v další etapě

·         Ostatní – přípoj na sítě, rozvody ZTI, elektro , topení a renovace oken v 1. patře bude řešeno v 2. etapě.

Stav
9.-13.6.2014 stavební úpravy - komínové těleso, výměna nosných prvků s uložením na nové základové pasy
Termíny
 termín dokončení díla  30. 09. 2014
Zhotovitel
  • Rekonstrukce a stavby lidové architektury

    Bc. Matouš  Kirschner
Technický dozor investora
  • Jiří Palas tel.: 727 927 750  e-mail: palas@muhradek.cz
Další informace
  • výběrové řízení VZMR/2014/607
  • projekt Martin Volejník – Projekce, Plzeňská 215/445B, Praha 5 
Cena

1 590 111  Kč
Přidělené dotace
  894 212 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Původní stav  (85 kB)   Původní stav
(85 kB)

Původní stav 2 (105 kB)   Původní stav 2
(105 kB)

Původní stav 3 (129 kB)   Původní stav 3
(129 kB)

Nové komínové těleso (69 kB)   Nové komínové těleso
(69 kB)

Výměna roubení (122 kB)   Výměna roubení
(122 kB)

Obnova základu pod  komínem  (110 kB)   Obnova základu pod komínem
(110 kB)

 (97 kB)  
(97 kB)

 (90 kB)  
(90 kB)

 (145 kB)  
(145 kB)

 (144 kB)  
(144 kB)

 (125 kB)  
(125 kB)

 (72 kB)  
(72 kB)

 (73 kB)  
(73 kB)

 (97 kB)  
(97 kB)

 (49 kB)  
(49 kB)

 (123 kB)  
(123 kB)

 (96 kB)  
(96 kB)

 (90 kB)  
(90 kB)

 (77 kB)  
(77 kB)

 (86 kB)  
(86 kB)

 (74 kB)  
(74 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou