Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Oprava střešní krytiny a klempířských prvků na objektu ZŠ Lidická, Školní ul. 325, Hrádek nad Nisou

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava střešní krytiny a klempířských prvků na objektu ZŠ Lidická, školní ul. 325, Hrádek n./N.

 

Stručný popis
 Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava střešní krytiny a klempířských prvků na objektu ZŠ Lidická, Školní ul. 325, Hrádek n./N. Oprava klempřířský prvků, nástřešní žlab, oplechování okapu, výměna a úprava detailů prostupů dešťových svodů římsami, výměna dešťových svodů ( do výše stropu 1. patra), provedení protiledového pásu, řešení napojení oplechování kraje střechy na stávající střešní krytinu. Oprava stávající střešní krytiny - dotažení hřebů a vrutů, přitažení oplechování hřebene, nároží a úžlabí. Natěračské práce - očištění vnějších ploch, odmaštění nátěru saponáty, nátěr.
Stav
Dokončeno.
Termíny
 16.06.2014 - 29.08.2014
Zhotovitel
  • Michal Raichl, Liberecká 652, 463 34 Hrádek nad Nisou IČO: 69279250
Technický dozor investora
  • Město Hrádek nad Nisou
Další informace
  • výběrové řízení na zhotovitele je vedeno pod č. VZMR/2013/630
  • projektová dokumentace byla vypracována společností STORING spol. s.r.o., V Horkách 94/5, 460 07 Liberec 
Cena
 Cena dle smlouvy o dílo 1.044.907,44 Kč
Přidělené dotace
 
Vícepráce
 

 

 (51 kB)  (86 kB)  (100 kB)  (95 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou