Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

KONCEPT REVITALIZACE ÚZEMÍ A ZALOŽENÍ LESOPARKU V LOUČNÉ

Na řešeném území jsou nyní provedeny meliorační úpravy, avšak jsou pravděpodobně zčásti již nefunkční, v některých místech je území zvodněné a převážně zarostlé rákosinami. Koncept nabídne možnosti využití území pro rekreační účely a zároveň možnosti revitalizace s využitím vodních toků a jejich obnovu do přírodě blízké podoby s podporou biodiverzity a stabilizace vlhkostních poměrů v území.

 

Stručný popis
 

                 OBSAHKONCEPTU

-               architektonickásituace

-               průvodnízpráva

-               koncepčnínávrhúpravyvodníchtoků-novétrasování,meandry,tůně

-               koncepčnínávrhzpevněnýchploch-trasy,materiálovéhořešení

-               mobiliář,venkovnífitnessprvkyapod.

-               inspiračnífotografieknavrhovanýmúpravám,pohledy

Stav
Odloženo
Termíny
 
Zhotovitel

Technický dozor investora

Další informace
  • výběrové řízení
  • projekt - Ing.MartinaForejtová,a05
Cena
  0,00 Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Koncept (15286 kB)  (285 kB)  (391 kB)
 (56 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou