Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Obnova mostu v ulici Na Hrázi

Jedná se stavební práce spojené s obnovou mostu v ulici Na Hrázi, 464 34 Hrádek nad Nisou (dále jen „stavba"), které spočívají především ve výměně nosné konstrukce mostu a odstranění závady na spodní stavbě mostu. Současně s obnovou mostu je řešena přeložka vodovodu. Návrhové parametry řešení vycházejí z předpokládaných požadavku se zřetelem na současný stav.

 

Stručný popis
 Obnova nosnékonstrukcemostuaodstraněnízávadynaspodnístavběmostu dle projektové dokumentace zpracované firmou AF-CITYPLANs.r.o..
Stav
Zkolaudováno
Termíny
 březen 2016

Zhotovitel
  • BREX,spol.sr.o.
Technický dozor investora
  • IBR Consulting s.r.o. - pan Bednář
Další informace
  • výběrové řízení
  • projekt
Cena
  2 119 792,72 Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

základy- výkopové práce (119 kB)   základy- výkopové práce
(119 kB)

základ - vybetonované připravené na zdění (68 kB)   základ - vybetonované připravené na zdění
(68 kB)

zdění opěrné zdi (92 kB)   zdění opěrné zdi
(92 kB)

zdění opěrné zdi 2 (105 kB)   zdění opěrné zdi 2
(105 kB)

betonáž za opěrnou zdí (98 kB)   betonáž za opěrnou zdí
(98 kB)

 (139 kB)  
(139 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou