Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické budovy Hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou, Sokolská 454, 463 34 Hrádek nad Nisou, parc. č. 557, k.ú. Hrádek nad Nisou (647390), které spočívají především ve výměně původních výplní otvorů, zateplení fasády, střechy, stropů a podlahy. Dále bude provedena instalace nového zdroje tepla, kterým bude plynové absorpční tepelné čerpadlo země/voda a jako doplňkový zdroj plynový kondenzační kotel. Součástí plnění je i provedení zemních vrtů a provedení nové otopné soustavy v části objektu.

 

Stručný popis
 
Stav
Dokončeno a zkolaudováno
Termíny
 

Termín zahájení stavby:       3. 11. 2015

Termín dokončení stavby:     22. 2. 2016


Zhotovitel
 • EMH stavební CZ s.r.o.

  sídlo:                               Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

  IČ:                                  01972197

  DIČ:                                CZ01972197

Technický dozor investora
 • Energi Benefit a.s.
Další informace
 • výběrové řízení
 • projekt Eneggi Benefit a.s.
Cena
  8 065 394,- Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Realizace chemické podřezávky (103 kB) (49 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou