Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Rozšíření MKDS o jeden kamerový bod na ulici Žitavská

 

Stručný popis
 

Rozšíření stávajícího Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS), který v současné době zahrnuje 12 kamerových bodů, počítá s pořízením 1 nového kamerového bodu osazeného otočnou kamerou.

Pokrytí je plánováno na hlavní příjezd do centra města, kde je velmi frekventovaná silnice (ul. Žitavská), kde je hlavní tah od hranic s Polskou republikou.

Tato oblast byla jednoznačně vybrána i zástupci Obvodního oddělení Police ČR v Hrádku nad Nisou, se kterými Městská policie v Hrádku nad Nisou úzce spolupracuje na základě uzavřené smlouvy.

Nový kamerový bod je zamýšlen jako doplnění stávajícího kamerového systému. Připojení do MKDS bude realizováno pomocí bezdrátových spojů.

Preventivní činnost se zaměří na oblasti, jejichž výskyt je v těchto prostorách nejčastější – vandalismus, přestupky proti obecním vyhláškám. Vzhledem k tomu, že na těchto místech se nejvíce sdružuje mládež z okolních příhraničních lokalit Německa a Polska, je ona primární cílovou skupinou.Rozšíření MKDS mimo nejužší centrum povede ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě a i k vyššímu vnímání pocitu bezpečí ze strany jeho občanů a návštěvníků.

Stav
Dokončeno
Termíny
 18.11.2015
Zhotovitel
 • TELMO,spol.sr.o.

  VCelnici1031/411 O 00Praha1;

  IČO : 47307781

Technický dozor investora
 • Palas Jiří - referent OIaSM
Další informace
 • výběrové řízení
 • projekt
Cena
  321.930,1 8
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

 (107 kB) (137 kB) (73 kB) (71 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou