Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

Oprava povrchu komunikace ul. Pod Ovčím kopcem Hrádek nad Nisou

 

Stručný popis
 Předmětná stavba se nachází v intravilánu města Hrádek nad Nisou v úseku dlouhém 618,0 m. Účelem navržené stavby je zajištění opravy komunikace po opravě  inženýrských sítí ul. Pod Ovčím kopcem a ul. Příčná. V roce 2015 byly jednotlivými správci v trase komunikace zrekonstruovány inženýrské sítě a místo opravy konstrukce vozovky nad rýhami sítí dojde společně se správcem komunikace – městem Hrádek nad Nisou ke komplexní opravě konstrukce komunikace. Stávající šířkové poměry budou zachovány.

Stav
Stavba zahájena - zdůvodu náročnosti a pro zajištění obslužnosti je stavba realizována na etapy. Obyvatelé a vlatníci staveb dotčených stavbou jsou průběžně informováni. 
Termíny
    zahájení realizace díla - 5.2016
 •    dokončenírealizacedíla-7.2016

Zhotovitel
 • 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o
 • Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Petr Semerád tel.: 482 729 506, 

  mobil : 724   139   680

Technický dozor investora
 • IBR Consulting, s.r.o. - Pavel Smarž 
 • mobil: +420 734 358 282
Další informace
 • výběrové řízení
 • projekt
Cena
  6 141 723,15 Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Přehledná situace (320 kB) (616 kB) (694 kB) (399 kB)
Fotodokumentace (191 kB)
 (151 kB)
 (186 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou